Hotărârea nr. 326/2006

HOTARAREnr. 326 din 2006-12-14 HOTARIRE 326 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU UN NUMAR DE 100 DE STRAZI DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA ANEXELE NR. 88 SI NR. 89 PRIN HCGMB NR. 199/2008 MODIFICATE ANEXELE NR.18,20,21,26,27,28,29,36,39,42,49,54,55,56,57,63,65,67,71,76,83,86 SI 87 PRIN HCGMB NR. 342/2007
HOTARARE nr. 326 din 14/12/2006
HOTARIRE 326 din 14/12/2006

HOTARIRE    326 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU UN NUMAR DE 100 DE STRAZI DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind apobarea documentatiilor tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru un numar de 100 de strazi de pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art. 40 al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu art. 38, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art. 46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 Se aproba documentatiile tehnico-economice aferente pentru un numar de 100 de strazi de pe teritoriul municipiului Bucuresti ai caror indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexele nr.1 – nr.100.

            Art.2 Finantarea proiectului se va asigura din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3 Anexele 1 – 100 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.326

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI^

ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA 1 MAI ”

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    14.256.900 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    13.531.694 LEI

-    asistenta tehnica,

consultanta    7.259    LEI

-    studii si proiectare    49.861    LEI

-    alte cheltuieli    668.086    LEI

2    Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV    14,256.900 LEI

C+M    13.531.694 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1200 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

45.990 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luni

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

400 m

3.2

- lățime medie carosabil

11.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

pavaj din piatra cubica si beton asfaltic pe fundație de balast

3.5

- sistem rutier nou (80 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

5690 mp.

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M3.012.858 LEI

2.761.788 LEI 22.194 LEI 16.303 LEI 212.573 LEI


3.012,858 LEI

2.761.788 LEI


4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni

1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

518.224 LEI

467.880 LEI 9.282 LEI 8.425 LEI 32.637 LEI

2

Eșalonarea Investiției - Anul I

INV

518.224 LEI

C+M

467.880 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

120 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari

mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe piatra cubica

3.5

- sistem rutier nou (70 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

1322 mp.4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

850 m

3.2

- lățime medie carosabil

6.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (50 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

8920 mp

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M3.469.132 LE!

3.076.239 LE! 11.274 LEI 139.870 LEI 241.749 LEI


3,469.132 LEI

3.076.239 LEI


4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


3 Capacitati

3.1

- Lungime totala

200 m

3.2

- lățime medie carosabil

9.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari

mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj din

piatra

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

2850 mp


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


1.145.756 LEI

999.983 LEI 3.758 LEI

47.035 LEI 94.980 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


1.145.756 LEI

999.983 LEI


4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni
ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER SOSEAU^

INTRE ZIDURI MOȘI SI LIMITA ADMINISTRA

1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

80.507.383 LEI

73.049.383 LEI 33.824 LEI

2.395.793 LEI 5.028.383 LEI

2

Eșalonarea Investiției

-Anul I

INV

80.507.383 LEI

C+M

73.049.383 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

5465 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

120.000 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMI

ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    2.044.621 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    1.803.891 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    5.637 LEI

-    studii si proiectare    84.201 LEI

-    alte cheltuieli    150.892 LEI

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


2.044,621 LEI

1.803.891 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

290 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe pavaj din piatra

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

4890 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni
“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA GĂRII KE

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    2.053.009 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    1.811.049 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    5.637 LEI

-    studii si proiectare    84.864 LEI

-    alte cheltuieli    151.459 LEI

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV    2.053.009 LEI

C+M    1.811.049 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

300 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

5100 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICIai proiectului    jifc^.jîr


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADAValoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

6.728.664 LEI

5.994.537 LEI 13.154 LEI 277.939 LEI 443.034 LEI


Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

6.728.664 LEI

5.994.537 LEI


Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

-    trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (70 cm) straturi asfaltice

piatra sparta Balast

-    suprafața totala


900 m 8.50 m


beton asfaltic degradat pe bolovani de rau


18.450 mp.


- Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONO, ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER CALEA CALÂRASi ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

16.954.963 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj

15.148.060 LEI

- asistenta tehnica, consultanta

22.549 LEI

- studii si proiectare

704.158 LEI

- alte cheltuieli

1.080.196 LEI

2

Eșalonarea Investiției

- Anul I

INV

16.954.963 LEI

C+M

15.148.060 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

2103 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj din piatra cubica

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

45930 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

6

uinci^TIA OE t transportori,'î',\ < DRIMURi;. 3 ii £3îSTEM^I2ARfe(£’//

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

500 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

19.260 mp


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


8.298.236 LEI

7.403.915 LEI 7.516 LEI

348.803 LEI 538.002 LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV.

C+M


8.298.236 LEI

7.403.915 LEI


4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni
1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1.658.784 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    1.458.306 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    5.637 LEI

-    studii si proiectare    67.419 LEI

-    alte cheltuieli    127.422 LEI

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


1,658.784 LEI

1.458.306 LEI


3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

350 m 2.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe pavaj din piatra

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

4310 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    15.951.547 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    14.255.244 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    13.154 LEI

-    studii si proiectare    669.134 LEI

-    alte cheltuieli    1.014.015 LEI

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV    15.951.547 LEI

C+M    14.255.244 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1260 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.25 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

35.200 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

993 m 7.45 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe pavaj din piatra cubica

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

17.800 mp.


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


8.247.317 LEI

7.354.757 LEI 13.154 LEI 345.697 LEI 533.709 LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


8.247.317 LEI

7.354.757 LEI


4.    - Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI, ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PESCĂRIL'OR


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

3.756.977 LEI

3.335.238 LEI 9.396 LEI

153.753 LEI 258.590 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


3.756.977 LEI

3.335.238 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

680 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 70 cm.)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

8500 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMIC ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA DELEA NOUA ”1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


5.505.368 LEI

5.112.246 LEI 5.637 LEI

145.624 LEI 241.861 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


5.505.368 LEI

5.112.246 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

452 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

8.800 mp.


4.    - Durata de realizare a investiției


12 luniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI    A7

~    '    ai proiectului    "

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ANG


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.413.596 LEI

2.134.372 LEI 5.637 LEI

99.341 LEI 174.246 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


2,413.596 LEI

2.134.372 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

400 m

3.2

- lățime medie carosabil

5.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

6250 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni
-    - INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER ALEEA PRIVIGHETORILOR'

!Â*. t M I '•


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


13.308.301 LEI

12.026.564 LEI 22.549 LEI

402.640 LEI 856.548 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


13.308.301 LEI

12.026.564 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

2050 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cmO

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

25500 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

360 m 11.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

7160 mp

4.

>

- Durata de realizare a investiției

12 lurti1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


3.525.907 LEI

3.297.561 LEI 5.637 LEI

78.758 LEI 143.951 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull


INV

C+M


3.525.907 LEI

3.297.561 LEI
-4.Me.xA,


‘ INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CARLIBABA ”

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


3.474.531 LEI

3.076.339 LEI 9.396 LEI

148.393 LEI 240.403 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


3.474.531 LEI

3.076.339 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

550 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe bolovani de rau

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

8500 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SOLDAT N.^CgOITORUL ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    4.599.409 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    4.092.151 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    5.637 LEI

-    studii si proiectare    192.840 LEI

-    alte cheltuieli    308.781 LEI

2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


4.599.409 LEI

4.092.151 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

350 m

3.2

- lățime medie carosabil

9.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 20 cm. )

3.5.1

straturi asfaltice

3.6

- suprafața totala

12.620 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA GRQZDEÂ|dMIȚRIE ” J ’ya.


1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.646.482 LEI

2.446.104 LEI 7.516 LEI

65.397 LEI 127.465 LEI

2

Eșalonarea Investiției

-Anul I

INV

2.646.482 LEI

C+M

2.446.104 LEI

3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

500 m 7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton de ciment degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

5660 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA IANCU CAVALER DE FLONDOR”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    698.063 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    598.996* LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    3.758 LEI

-    studii si proiectare    28.065 LEI

-    alte cheltuieli    67.244 LEI

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


698.063 LEI

598.996 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

100 m

3.2

- lățime medie carosabil

8.30 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

1930 mp


- Durata de realizare a investiției


12 luni


-    - INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER CALEA FEValoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


18.544.516 LEI 22.549 LEI

445.884 LEI 1.091.088 LEI


Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


20.104.037 LEI

18.544.516 LEI


Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

-    trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (70 cm) straturi asfaltice

piatra sparta Balast

-    suprafața totala


1900 m 10.50 m


beton asfaltic degradat


49720 mp


- Durata de realizare a investiției

12 luni


Lucrări de construcții montaj    1.700.211 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    8.769 LEI

-    studii si proiectare    78.040 LEI

-    alte cheltuieli    144.488 LEI

2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


1.931,508 LEI

1.700.211 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

395 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 20 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.6    - suprafața totala

4.    - Durata de realizare a investiției

5250 mp


12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    11.930.405 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    10.614.344 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    30.065 LEI

-    studii si proiectare    493.087 LEI

-    alte cheltuieli    792.909 LEI

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


11.930,405 LEI

10.614.344 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

2000 m

3.2

- lățime medie carosabil

6.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

34.505 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


■    '    ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ZIDURI MOȘI ” /

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


5.472.800 LEI 7.516 LEI

262.365 LEI 405.935 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


6.148.616 LEI

5.472.800 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

660 m

3.2

- lățime medie carosabil

5.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

Beton de ciment

3.5

- sistem rutier nou (40 cm. )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

Beton de ciment

3.6

- suprafața totala

16.400 mp.


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA'MATEIBASARAB”

I i H-'_ <    '

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


10.684.497 LEI 22.549 LEI 407.028 LEI 765.316 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


11.879.390 LEI

10.684.497 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1600 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 60 cm. )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

36.300 mp.


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA REÎNVIE®’' '

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


1.500.137 LEI 7.516 LEI

68.459 LEI 130.697 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


1,706.809 LEI

1.500.137 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

410 m

3.2

- lățime medie carosabil

8.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

piatra cubica

3.5

- sistem rutier nou (60 cm.)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

4270 mp.

ai proiectului


. - j

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA DUIYIJTRWBAGDASAR ”

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

4.077.591 LEI

3.744.324 LEI 5.637 LEI

119.131 LEI 208.499 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


4.077.591 LEI

3.744.324 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

3.2

- lățime medie carosabil

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala


400 m 11.00 m


beton asfaltic degradat


7880 mp“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA HUMULESTb”Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


20.524.640 LEI 77.174 LEI

585.582 LEI 151.963 LEI


Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


21.339.359 LEI

20.524.640 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1250 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic parțial, pamant

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

36200 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA GH. MÂRINESCU” /

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


13.488.358 LEI

12.961.979 LEI 55.315 LEI

369.814 LEI 101.250 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


13.488.358 LEI

12.961.979 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

750 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

21650 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    16.371.780 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    15.739.502 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    63.343 LEI

-    studii si proiectare    449.059 LEI

-    alte cheltuieli    119.876 LEI

2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


16.371.780 LEI

15.739.502 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

950 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (50 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

33600 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOM

-    ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER B-DUL PI


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

23.578.940 LEI

22.681.961 LEI 83.409 LEI

647.132 LEI 166.438 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


23.578.940 LEI

22.681.961 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1200 m

3.2

- lățime medie carosabil

11.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj cu piatra de rau

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta    *

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

37300 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

110 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.40 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

1740 mpINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI,


-    •    ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CA1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:    .

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


945.036 LEI

877.143 LEI 20.963 LEI 30.732 LEI 16.198 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV    945.036 LEI

C+M    877.143 LEI- Durata de realizare a investiției


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

/

“    ai proiectului

‘REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ARUSUfe” ?Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


24.280.036 LEI

23.357.315 LEI 85.361 LEI

666.400 LEI 170.960 LEI


Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


24,280,036 LEI

23.357.315 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1600 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

35500 mpDurata de realizare a investiției


12 luniValoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


5.096.749 LEI 32.581 LEI 145.414 LEI 43.153 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


5.317,897 LEI

5.096.749 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

350 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari

mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj cu piatra de rau

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

7700 mp


-    - INDICATORI TEHNICO - ECONOIVHOfe

ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA AVIATOR


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

4.191.930 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj

4.012.593 LEI

- asistenta tehnica, consultanta

29.448 LEI

- studii si proiectare

114.482 LEI

- alte cheltuieli

35.407 LEI

»

2

Eșalonarea Investiției

-Anul I

INV

4.191.930 LEI

C+M

4.012.593 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

150 m

3.2

- lățime medie carosabil

11.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe piatra cubica

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

9800 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni


- Durata de realizare a investiției


12 luni


-9

.7INDICATORI TEHNICO - ECONOWHQI fi-

ai proiectu I u i    v>\    ‘1 /.


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUJERULUI1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


13.177.313 LEI

12.666.370 LEI 54.460 LEI

361.380 LEI 95.103 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


13,177.313 LEI

12.666.370 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

700 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj cu piatra cubica

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

20530 mp


4.    - Durata de realizare a investiției


12 luni

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

4.790.771 LEI

4.586.576 LEI 31.107 LEI 130.858 LEI 42.230 LEI


Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


4,790.771 LEI

4.586.576 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

510 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.10 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (40 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

9500 mp


4.    - Durata de realizare a investiției


12 luni-    - INDICATORI TEHNICO -ECONOM

ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA^


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

14.384.745 LEI

13.825.444 LEI 57.811 LEI

394.449 LEI 107.04J LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


14,384,745 LEI

13.825.444 LEI


3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

1200 m 14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (20 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.6    - suprafața totala

4.    - Durata de realizare a investiției

30600 mp


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOM ai proiectului


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PETRE’P

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

6.200.902 LEI

5.944.459 LEI 35.032 LEI 169.599 LEI 51.812 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


6.200.902 LEI

5.944.459 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

810 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

9750 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMIGJL ai proiectului


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CONSTAhU^^JȘ^țF


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

15.203.290 LEI

14.029.883 LEI 305.968 LEI 605.710 LEI

261.729 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I

INV    15.203.290 LEI

C+M    14.029.883 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1350 m

3.2

- lățime medie carosabil

11.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

31785 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ip

,\C - \


ai proiectului


?A .4    1

'VA fej V ’

1 -:in i »


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SUR&I..„,

G


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


1.965.543 LEI

1.781.385 LEI 47.845 LEI 71.400 LEI 64.913 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


1,965,543 LEI

1.781.385 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

170 m

3.2

- lățime medie carosabil

8.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe pavaj din piatra

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

4230 rrip

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER B-DUL DINICU GOLESCU ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

14.072.701 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj

12.962.406 LEI

- asistenta tehnica, consultanta

273.937 LEI

- studii si proiectare

585.480 LEI

- alte cheltuieli

524.815 LEI

2

Eșalonarea Investiției

- Anul I

INV

14.072.701 LEI

C+M

12.962.406 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1398 m

3.2

- lățime medie carosabil

11.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (50 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

44600 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA GEORGE ENESCU ”

1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

6.623.026 LEI

6.093.252 LEI 129.06^LEI 276.080 LEI 124.629 LEI

2

Eșalonarea Investiției - Anul I

INV

6.623.026 LEI

C+M

6.093.252 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

562 m

3.2

- lățime medie carosabil

13.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

13.000 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

,    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUICA ”

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


16.891.943-LEI 364.631 LEI 605.710 LEI 460.451 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


18.322.735 LEI

16.891.943 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1500 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (19 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.6

- suprafața totala

40400 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA GĂRII DE NORD ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

3.888.774 LEI


3.563.057 LEI 83.791 LEI 148.750 LEI 93.176 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


3,888.774 LEI

3.563.057 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

375 m

3.2

- lățime medie carosabil

6.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

9000 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni
ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA IZVORUL RECE ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    4.014.137 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    3.679.121 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    88.954 LEI

-    studii si proiectare    152.320 LEI

-    alte cheltuieli    93.742 LEI

2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


4.014.137 LEI

3.679.121 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

450 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

9670 mp

- Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FRANKLIN BENJAMIN ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.VJ

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


.)    2.276.622 "LEI

2.067.096 LEI 53.228 LEI 83.895 LEI 72.403 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV    2.276,622 LEI

C+M    2.067.096 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

3.2

- lățime medie carosabil

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala


265 m 9.50 m


beton asfaltic degradat


5270 mpDurata de realizare a investiției


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA DR

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


3.352.173 LEI •»

3.063.321 LEI 71.992 LEI 132.090 LEI 84.770 LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


3.352.173 LEI

3.063.321 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

375 m

3.2

- lățime medie carosabil

5.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavaj din piatra

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

9420 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA EPISCOPIEI ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.339.4Q4 LEI

2.124.187 LEI 54.304 LEI 85.680 LEI 75.233 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV    2.339.404 LEI

C+M    2.124.187 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

205 m

3.2

- lățime medie carosabil

8.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

3935 m

4.

- Durata de realizare a investiției

12 iuni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TURNU MĂGURELE


1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

22.568.236 LEI

20.827.015 LEI 439.954 LEI 923.440 LEI 377.827 LEI

2

Eșalonarea Investiției

-Anul I

INV

22.568.236 LEI

C+M

20.827.015 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

2050 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (19 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.6

- suprafața totala

56.000 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA DOAMNA GHICA ”


urata de realizare a investiției


12 luni


1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

10.563.120 LEI

9.548.519 LEI 17540 LEI 19.415 LEI

977.646 LEI

2

Eșalonarea Investiției

- Anul I

INV

10.563.120 LEI

C+M

9.548.519 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1777 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (56 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

38.835 mp.

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

260 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

2200 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CORNIȘEI ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.170.379 LEI

1.826.218 LEI 15.599 LEI 5.420 LEI

323.142 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


2.170.379 LEI

1.826.218 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

900 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

8500 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA DELEA VECHE^^


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.514.701 LEI

2.253.488 LEI 15.328 LEI 3.470 LEI

242.415 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


2.514.701 LEI

2.253.488 LEI


3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

500 m 7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

5.500 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


549.380 LEI

445.717 LEI 12.944 LEI 1.566 LEI 89.153 LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


549.380 LEI

445.717 LEI

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI -    *    ai proiectului    / f    j

“REABILITARE SISTEM RUTIER SOSEAUA ANDRON^CHE ” / ,

’    ‘■*7
Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


9.609.136 LEI 24.241 LEI 37.145 LEI

1.063.982 LEI


Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


10.734,504 LEI

9.609.136 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

2032 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (56 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

40.661mp.


4.    - Durata de realizare a investiției


12 luni

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.531.977 LEI 15.666 LEI 5.905 LEI

278.212 LEI


Eșalonarea Investiției

-Anull


INV

C+M


2,831.760 LEI

2.531.977 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

881 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (56 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

10.488 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

230 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.50 m

3.3

- trotuare . spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

3.137 mp

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M1.141.868 LEI

1.076.971 LEI 10.000 LEI 2.500 LEI

52.397 LEI


1,141.868 LEI

1.076.971 LEI


4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni
Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


5.245.997    LEI

4.345.997    LEI 50.000 LEI

122.500    LEI

727.500    LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


5.245.997    LEI

4.345.997    LEI


3    Capacitati

3.1    - Lungime totala    1520    m

3.2    - lățime medie carosabil    13.00    m

3.3    - trotuare , spatii verzi    .parcari

mobilier stradal

3.4    - sistem rutier existent    beton asfaltic degradat

3.5    - sistem rutier nou (10 cm)

3.5.1 straturi asfaltice

3.6    - suprafața totala    34.020 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


-    -    ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PERLEA'ION-

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

890.630    LEI

820.630    LEI 5.000 LEI 8.500 LEI

56.500 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


890.630    LEI

820.630    LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

160 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

2.210 mp

- Durata de realizare a investiției


12 luni

.....


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


1.183.971 LEI 20.000 LEI 36.000 LEI 444.000 LEI


Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


1.683.971    LEI

1.183.971    LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

750 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (10 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.6    - suprafața totala    18.953 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICIai proiectului ---

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA WALTER I^ARACINE^


1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

440.000 LEI

390.617 LEI 10.000 LEI 8.000 LEI 31.383 LEI

2

Eșalonarea Investiției

- Anul I

INV

C+M

440.000 LEI

390.617 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

60 m

3.2

- lățime medie carosabil

16.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 70 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

1742 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

230 m

3.2

- lățime medie carosabil

15.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 10 cm )

3.5.1

straturi asfaltice


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


450.000 LEI

373.890 LEI 7.000 LEI 10.000 LEI 59.110 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


450,000 LEI

373.890 LEI


3.6    - suprafața totala

7802 mp.- Durata de realizare a investiției


12 luni


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

985 m

3.2

- lățime medie carosabil

12.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (50 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

24.000 mp


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


11.324.535 LEI

10.143.730 LEI 236.493 LEI 208.250 LEI 736.062 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


11.324,535 LEI

10.143.730 LEI


4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

650 m

3.2

- lățime medie carosabil

8.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe bolovani de rau

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

10.000 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


5.036.749 LEI

4.511.060 LEI 103.561 LEI 91.630 LEI 330.498 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


5.036.749 LEI

4.511.060 LEI


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TEPESjVODA <

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


2.382.558 LEI 54.644 LEI 48.790 LEI 177.382 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


2,663,374 LEI

2.382.558 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

345 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe bolovani de rau

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

5.000 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SEBASTIAN


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


17.945.766 LEI

16.362.327 LEI 349.910 LEI 315.350 LEI 1.118.179 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


17,945,766 LEI

16.362.327 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1793 m

3.2

- lățime medie carosabil

28.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

60.000 mp.

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAINER l FRANCISCA


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


2.072.500 LEI 47.097 LEI 41.650 LEI 155.005 LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


2.316.252 LEI

2.072.500 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

360 m

3.2

- lățime medie carosabil

13.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

pavaj cu asfalt degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

7.200 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI^ ai proiectului

‘REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA POPA

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.175.000 LEI

2.003.273 LEI 33.276 LEI 29.750 LEI 108.701 LEI


Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


2.175.000 LEI

2.003.273 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

b o o m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

îmbrăcăminte din beton

*

de ciment degradata

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

8.700 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ZEȚARILOR

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

6.266.546 LEI

5.612.692 LEI 130.984 LEI 113.050 LEI 409.820 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


6.281.880    LEI

5.381.880    LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1050 m

3.2

- lățime medie carosabil

15.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic si fundație de beton degradate

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

21.000 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1000 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe pavaj din pavele

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

18.700 mp

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ectu'u:


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TOPORAS
Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


8.925.929 LEI

7.985.117 LEI 187.047 LEI 172.550 LEI 581.215 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


8.925,929 LEI

7.985.117 LEI


4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2    Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

17.169.979 LEI

15.392.196 LEI 355.123 LEI 309.400 LEI 1.113.260 LEI


17.169.979 LEI

15.392.196 LEI


C9 C9 CO CQ

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

2.900 m

3.2

- lățime medie carosabil

16.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe fundație de beton degradate

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

60.000 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    -

ai proiectului    ț

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PATRASCANU. LUCREȚIU)

V .u _ \ i!!,/'••-?-.m’I    <•*>. **“

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


6.730.487 LEI 124.004 LEI 107.100 LEI 388.409 LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


7,350.000 LEI

6.730.487 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

800 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe fundație de beton degradate

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

beton de ciment

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

21.000 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

2300 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

imbracaminte de asfalt pe beton, pavaj din bolovani de rau degradat

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

35.000 mp

4.    - Durata de realizare a investiției


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli18.038.607 LEI 574.988 LEI 523.600 LEI 1.862.936 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


21.000.131 LEI

18.038.607 LEI


12 luniValoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

-    trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou ( 60 cm ) straturi asfaltice

piatra sparta Balast

-    suprafața totala


- Durata de realizare a investiției5.156.625    LEI

4.356.625    LEI 70.000 LEI

185.000 LEI 545.000 LEI


5.156.625    LEI

4.356.625    LEI


530 m 14.00 m

beton asfaltic degradat

10.540 mp.


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONO ai proiectului

‘REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA AVERESCU

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


5.356.625    LEI

4.556.625    LEI 70.000 LEI

185.000 LEI 545.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


5.356.625    LEI

4.556.625    LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

660 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 60 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

13.380 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    5.056.625 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    4.256.625 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    ,    70.000 LEI

-    studii si proiectare    185.000 LEI

-    alte cheltuieli    545.000 LEI

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV    5.056.625 LEI

C+M    4.256.625 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

570 m

3.2

- lățime medie carosabil

->7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 60 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

6200 mp.INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

_    .    ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER B-DUL AVIÂTORlLO

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

52.500.000 LEI

51.300.000 LEI 100.000 LEI 255.000 LEI 845.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


52.500.000 LEI

51.300.000 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

2280 m

3.2

- lățime medie carosabil

21.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

pavaj din calupuri de piatra naturala cu fundație degradata

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

pavele de piatra

3.5.2

beton

3.6

- suprafața totala

75.000 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

450 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 60 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

5000 mp.

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M5.156.625    LEI

4.356.625    LEI 70.000 LEI

185.000 LEI 545.000 LEI


5.156.625    LEI

4.356.625    LEI


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI»/ ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAfefedW


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

4.856.625 LEI

4.056.625 LEI 70.000 LEI 185.000 LEI 545.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


4,856.625 LEI

4.056.625 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

350 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

7000 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

5.000.625 LEI

4.200.625 LEI 70.000 LEI 185.000 LEI

545.000 LEI

2

Eșalonarea Investiției

- Anul I

INV

5.000.625 LEI

C+M

4.200.625 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

750 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic si fundație degradate

3.5

- sistem rutier nou (50 cm)

3.5.1

straturi asfaitice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

12.000 mp

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

I. -

ai proiectului


JSM


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VĂLEÂ^R^âuVut^4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VALEA OLTULUI^

1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

12.060.747 LEI

11.460.747 LEI 80.000 LEI

155.000 LEI 365.000 LEI

2

Eșalonarea Investiției -Anull

INV

12.060.747 LEI

C+M

11.460.747 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

1250 m

3.2

- lățime medie carosabil

8.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic si fundație degradate

3.5

- sistem rutier nou (50 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

21.000 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI -    ■    ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VAEEăIaLOMITEIW

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


8.056.625 LEI 70.000 LEI 185.000 LEI 545.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


8.856.625 LEI

8.056.625 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

650 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic si fundație degradate

3.5

- sistem rutier nou (50 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

13.000 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luniValoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


10.450.000 LEI

9.950.000 LEI 145.000 LEI 80.000 LEI 275.000 LEI


Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


10.450.000 LEI

9.950.000 LEI3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

1900 m 7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

pavaj degradat fara fundație

3.5

- sistem rutier nou (75 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

19.000 mp

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luni
- INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA OASPEȚILOR^?;

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

5.207.000 LEI

4.807.183 LEI 65.500 LEI 35.000LEI 299.317 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


5.207.000 LEI

4.807.183 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

600 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat, fundație degradata, trotuare fara fundație

3.5

- sistem rutier nou (75 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

/-* O

d.O

- suprafața totala

7200 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORLTEHNICO - ECONOIWT ai proiectului


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA MIRCEA ELIADE ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    4.952.613 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    4.307.373 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    85.290 LEI

-    studii si proiectare    115.150 LEI

-    alte cheltuieli    444.800 LEI

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV    4,952.613 LEI

C+M    4.307.373 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

450 m

3.2

- lățime medie carosabil

10.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

pavaj pe fundație degradata

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

7.000 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului    fpf

ic- /Â'raW/ | I

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SCHITUMGUREANU/”1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

7.281.600 LEI

6.181.180 LEI 145.470 LEI 196.380 LEI 758.630 LEI

2

Eșalonarea Investiției - Anul I

INV

7.281.600 LEI

C+M

6.181.180 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

550 m

3.2

- lățime medie carosabil

12.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe pavai

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

17.760 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

_    . INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CALINESC'yWMAND;”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

4.902.320 LEI

4.263.620 LEI 84.430 LEI 113.980 LEI 440.290 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


4.902,320 LEI

4.263.620 LEI


3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

370 m 14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe beton de

\

ciment degradate

3.5

- siștern rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

11.770 mp

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luni“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TURMELOR ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

1.073.197 LEI

933.387 LEI 18.480 LEI 24.950 LEI 96.380 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


1.073.197 LEI

933.387 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

150 m

3.2

- lățime medie carosabil

8.35 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe pavaj

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

2725 mp.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


2.090.110 LEI

1.817.790 LEI 36.000 LEI 48.5*90 LEI 187.730 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV    2.090.110 LEI

C+M    1.817,790 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

260 m

3.2

- lățime medie carosabil

13.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

6192 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

2.387.640 LEI

2.076.560 LEI 82.240 LEI 56.540 LEI 172.300 LEI


2.387.640 LEI

2.076.560 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

300 m

3.2

- lățime medie carosabil

9.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic pe dala de beton degradata

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

5.905 mp

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luni

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

90 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

900 mp

4.    - Durata de realizare a investiției

12 luni


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FREAMĂTULUI ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

1.300.000 LEI

1.OOO.OO0 LEI 70.000 LEI 75.000 LEI 155.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției -Anul I


INV

C+M


1.300.000 LEI

1.000.000 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

180 m

3.2

- lățime medie carosabil

9.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

2520 mp

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luni

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

90 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

900 mp

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TĂCERII ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.000.000 LEI

1.500.00CÎ LEI 70.000 LEI 75.000 LEI 355.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


2.000.000 LEI

1.500.000 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

350 m

3.2

- lățime medie carosabil

7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradai

3.4

- sistem rutier existent

pamant, parțial beton asfaltic

3.5

- sistem rutier nou (70 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

3500 mp

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luni
1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


700.000 LEI *

400.000 LEI 70.000 LEI 75.000 LEI 155.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


700.000 LEI

400.000 LEI
1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


700.000 LEI

400.000 LEI 70.000 LEI 75.000 LEI 155.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I


INV

C+M


700,000 LEI

400.000 LEI
INDICATORI TEHNICO - ECONOMfCT?

ai proiectului    _

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA DOBRESbUh D1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.200.000 LEI

1.800.000 LEI 70.000 LEI 75.000 LEI 255.000 LEI

2

Eșalonarea Investiției

- Anul I

INV

2.200.000 LEI

C+M

1.800.000 LEI

3

3.1

3.2

Capacitati

-    Lungime totala

-    lățime medie carosabil

225 m 7.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 60 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

2825 mp

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA POLIZU O1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2.600.000 LEI

2.300.000 LEI 70.000 LEI 75.000 LEI 155.000 LEI

2

Eșalonarea Investiției

-Anul I

INV

2.600.000 LEI

C+M

2.300.000 LEI

3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

350 m

3.2

- lățime medie carosabil

14.00 m

3.3

- trotuare , spatii verzi .parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat

3.5

- sistem rutier nou ( 60 cm )

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

7150 mp.

4.

- Durata de realizare a investiției

12 luni

. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADĂSALVIEl


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

3.142.153 LEI

2.808.327 LEI 66.106 LEI 59.500 LEI 208.220 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV

C+M


3.142.153 LEI

2.808.327 LEI


3

Capacitati

3.1

- Lungime totala

240 m

3.2

- lățime medie carosabil

15.50 m

3.3

- trotuare , spatii verzi ,parcari mobilier stradal

3.4

- sistem rutier existent

beton asfaltic degradat pe bolovani de rau

3.5

- sistem rutier nou (60 cm)

3.5.1

straturi asfaltice

3.5.2

piatra sparta

3.5.3

Balast

3.6

- suprafața totala

6720 mp

4.    - Durata de realizare a investiției    12 luni