Hotărârea nr. 32/2006

HOTARAREnr. 32 din 2006-03-16 HOTARIRE 32 din 16/03/2006 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI CRISTIAN GATU
HOT. 32 16/03/2006
HOTARIRE 32 din 16/03/2006

HOTARIRE     32 din 16/03/2006

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI CRISTIAN GATU

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti” domnului Cristian Gatu

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Cultura;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”v”, art.38(3)  si ale art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic - Se confera titlul de „Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti” domnului Cristian Gatu pentru activitatea sportiva remarcabila, atat pe plan intern cat si international.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti,16.03.2006

Nr. 32