Hotărârea nr. 311/2006

HOTARAREnr. 311 din 2006-12-14 HOTARIRE 311 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR DE CONCESIONARE DE LUCRARI PUBLICE PENTRU "PARCAJ SUBTERAN PIATA SALII PALATULUI", "PARCAJ SUBTERAN SOSEAUA STEFAN CEL MARE-BLOC PERLA", "PARCAJ SUBTERAN SOSEAUA STEFAN CEL MARE-ALEEA CIRCULUI", "PARCAJ SUBTERAN STRADA BARBU VACARESCU-BULEVARDUL LACUL TEI-CIRCUL GLOBUS", "PARCAJ SUBTERAN ESPLANADA GARA BANEASA", "PARCAJ SUBTERAN PARCUL HERASTRAU-PAVILIONUL H", "PARCAJ SUBTERAN PIATA WALTER MARACINEANU", "PARCAJ SUBTERAN PIATA ALBA IULIA", "PARCAJ SUBTERAN PIATA SUDULUI", "PARCAJ SUBTERAN PIATA HURMUZACHII", "PARCAJ SUBTERAN PIATA OBOR", "PARCAJ SUBTERAN PIATA AMZEI", "PARCAJ SUBTERAN RESTAURANT PESCARUS" SI "PARCAJ SUBTERAN PIATA DOROBANTI"
HOT. 311 14/12/2006
HOTARIRE 311 din 14/12/2006

HOTARIRE    311 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR DE CONCESIONARE DE LUCRARI PUBLICE PENTRU "PARCAJ SUBTERAN PIATA SALII PALATULUI", "PARCAJ SUBTERAN SOSEAUA STEFAN CEL MARE-BLOC PERLA", "PARCAJ SUBTERAN SOSEAUA STEFAN CEL MARE-ALEEA CIRCULUI", "PARCAJ SUBTERAN STRADA BARBU VACARESCU-BULEVARDUL LACUL TEI-CIRCUL GLOBUS", "PARCAJ SUBTERAN ESPLANADA GARA BANEASA", "PARCAJ SUBTERAN PARCUL HERASTRAU-PAVILIONUL H", "PARCAJ SUBTERAN PIATA WALTER MARACINEANU", "PARCAJ SUBTERAN PIATA ALBA IULIA", "PARCAJ SUBTERAN PIATA SUDULUI", "PARCAJ SUBTERAN PIATA HURMUZACHII", "PARCAJ SUBTERAN PIATA OBOR", "PARCAJ SUBTERAN PIATA AMZEI", "PARCAJ SUBTERAN RESTAURANT PESCARUS" SI "PARCAJ SUBTERAN PIATA DOROBANTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea demararii procedurilor de concesionare de lucrari publice pentru

“Parcaj subteran Piata Salii Palatului”, “Parcaj subteran Soseaua Stefan cel Mare-Bloc Perla”, “Parcaj subteran Soseaua Stefan cel Mare-Aleea Circului”, “Parcaj subteran Strada Barbu Vacarescu-Bulevardul Lacul Tei-Circul Globus”, “Parcaj subteran Esplanada Gara Baneasa”, “Parcaj subteran Parcul Herastrau-Pavilionul H”, “Parcaj subteran Piata Walter Maracineanu”, “Parcaj subteran Piata Alba Iulia”, “Parcaj subteran Piata Sudului”, “Parcaj subteran Piata Hurmuzachii”, “Parcaj subteran Piata Obor”, “Parcaj subteran Piata Amzei”, “Parcaj subteran Restaurant Pescarus” si “Parcaj subteran Piata Dorobanti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, precum si raportul Directiei de Investitii;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit.”d” alin.6 lit.”a” pct.13 si ale art.46 alin.(21) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba demararea procedurilor de concesionare de lucrari publice pentru “Parcaj subteran Piata Salii Palatului”, “Parcaj subteran Soseaua Stefan cel Mare-Bloc Perla”, “Parcaj subteran Soseaua Stefan cel Mare-Aleea Circului”, “Parcaj subteran Strada Barbu Vacarescu-Bulevardul Lacul Tei-Circul Globus”, “Parcaj subteran Esplanada Gara Baneasa”, “Parcaj subteran Parcul Herastrau-Pavilionul H”, “Parcaj subteran Piata Walter Maracineanu”, “Parcaj subteran Piata Alba Iulia”, “Parcaj subteran Piata Sudului”, “Parcaj subteran Piata Hurmuzachii”, “Parcaj subteran Piata Obor”, “Parcaj subteran Piata Amzei”, “Parcaj subteran Restaurant Pescarus” si “Parcaj subteran Piata Dorobanti”.

            Art. 2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.311