Hotărârea nr. 310/2006

HOTARAREnr. 310 din 2006-12-14 HOTARIRE 310 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR DE CONCESIONARE DE LUCRARI PUBLICE PRIVIND "PARCAJ SUBTERAN PIATA UNIVERSITATII", "PARCAJ SUBTERAN PIATA PRESEI LIBERE", "PARCAJ SUBTERAN PIATA DOMENII", "PARCAJ SUBTERAN STRADA EDGAR QUINET", "PARCAJ SUBTERAN BULEVARDUL MAGHERU" SI "PARCAJ SUBTERAN PIATA CHARLES DE GAULLE"
HOT. 310 14/12/2006
HOTARIRE 310 din 14/12/2006

HOTARIRE    310 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR DE CONCESIONARE DE LUCRARI PUBLICE PRIVIND "PARCAJ SUBTERAN PIATA UNIVERSITATII", "PARCAJ SUBTERAN PIATA PRESEI LIBERE", "PARCAJ SUBTERAN PIATA DOMENII", "PARCAJ SUBTERAN STRADA EDGAR QUINET", "PARCAJ SUBTERAN BULEVARDUL MAGHERU" SI "PARCAJ SUBTERAN PIATA CHARLES DE GAULLE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea demararii procedurilor de concesionare de lucrari publice privind “Parcaj subteran Piata Universitatii“, “Parcaj subteran Piata Presei Libere“, “Parcaj subteran Piata Domenii“, “Parcaj subteran Strada Edgar Quinet“, “Parcaj subteran Bulevardul Magheru“ si

“Parcaj subteran Piata Charles de Gaulle

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Investitii;

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”b”, lit.”c” si art.46 alin.(21) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba demararea procedurilor de concesionare de lucrari publice privind obiectivele de investitii: “Parcaj subteran Piata Universitatii“, “Parcaj subteran Piata Presei Libere“, “Parcaj subteran Piata Domenii“, “Parcaj subteran Strada Edgar Quinet“, “Parcaj subteran Bulevardul Magheru“ si “Parcaj subteran Piata Charles de Gaulle“.

            Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.310