Hotărârea nr. 31/2006

HOTARAREnr. 31 din 2006-02-10 HOTARIRE 31 din 10/02/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU A PROPUNERII DE EMITERE A UNUI ORDIN CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, A 40 AUTOBUZE IVECO DONATE STATULUI ROMAN DE CATRE PRIMARIA DIN MILANO-ITALIA, CONFORM H.G. NR. 2028/2004
HOT. 31 10/02/2006
HOTARIRE 31 din 10/02/2006

HOTARIRE     31 din 10/02/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU A PROPUNERII DE EMITERE A UNUI ORDIN CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, A 40 AUTOBUZE IVECO DONATE STATULUI ROMAN DE CATRE PRIMARIA DIN MILANO-ITALIA, CONFORM H.G. NR. 2028/2004

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Cancelaria Primului Ministru a propunerii de emitere a unui Ordin cu privire la transmiterea in folosinta gratuita a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin Regia Autonoma de Transport Bucuresti, a 40 autobuze IVECO donate statului roman de catre Primaria din Milano-Italia, conform H.G. nr.2028/2004

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza H.G. nr.2028/2004 pentru autorizarea Cancelariei Primului Ministru de a accepta o donatie in favoarea statului roman;

Vazand adresa Guvernului Romaniei inregistrata sub nr.267/10.02.2006;

In temeiul prevederilor art.38(1) si art.38(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba inaintarea catre Cancelaria Primului Ministru a propunerii de emitere a unui Ordin cu privire la transmiterea in folosinta gratuita a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin Regia Autonoma de Transport Bucuresti, a 40 autobuze IVECO donate statului roman de catre Primaria din Milano-Italia, conform H.G. nr.2028/2004.

Art.2 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 10.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.02.2006

Nr. 31