Hotărârea nr. 309/2006

HOTARAREnr. 309 din 2006-12-14 HOTARIRE 309 din 14/12/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PAZA SI DESERVIRE GENERALA A OBIECTIVELOR DE PROTECTIE CIVILA A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN STR. DRISTOR NR. 97-119, SECTOR 3
HOT. 309 14/12/2006
HOTARIRE 309 din 14/12/2006

HOTARIRE    309 din 14/12/2006

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PAZA SI DESERVIRE GENERALA A OBIECTIVELOR DE PROTECTIE CIVILA A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN STR. DRISTOR NR. 97-119, SECTOR 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea in administrarea Serviciului Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila a spatiului cu alta destinatie situat in Str.Dristor nr.97-119, sector 3

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila;

            Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.25, lit.g) din Legea nr.481/2004 privind protectia civila, cu completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a”  si art.46 alin.(21) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se  aproba   transmiterea  in  administrarea   Serviciului  Paza  si  Deservire  Generala

a  Obiectivelor de  Protectie Civila  a spatiului  cu alta destinatie situat  in  Str. Dristor  nr. 97 - 119,

sector 3.         

            Art.2 Se aproba incetarea administrarii de catre Serviciul Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila asupra imobilului situat in Calea Mosilor  nr. 243, sector 2 .

            Art.3 Hotararea C.G.M.B. nr.240/2004 privind transmiterea  in administrarea Serviciului Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila a unor spatii necesare desfasurarii activitatii, se modifica si se completeaza cu prevederile prezentei hotarari.

            Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Serviciul de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.309