Hotărârea nr. 306/2006

HOTARAREnr. 306 din 2006-12-07 HOTARIRE 306 din 07/12/2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITARILOR PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU IMOBILELE MONUMENTE ISTORICE ABROGATA PRIN HCGMB NR. 28/2009
HOTARARE nr. 306 din 7/12/2006
HOTARIRE 306 din 07/12/2006

HOTARIRE    306 din 07/12/2006

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITARILOR PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU IMOBILELE MONUMENTE ISTORICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Comisia pentru analiza solicitarilor privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Bucuresti pentru imobile monumente istorice

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si raportul Directiei Achizitii, Concesionari, Contracte;

            Vazand  raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.4 alin.4 si alin.8 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.1, art.46 alin.1 si alin.4 si art.125 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic - Se desemneaza cinci reprezentati ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Comisia pentru analiza solicitarilor privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Bucuresti pentru imobile monumente istorice, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr.306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B. Nr.306/07.12.2006

 

 

 

 

 

Componenta nominala a Comisiei pentru analiza solicitarilor privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Bucuresti pentru imobile monumente istorice

 

 

 

 

1. Bancila Mihai

 

2. Stan Nicusor

 

3. Pop Romeo

 

4. Oprisan Ion

 

5. Prioteasa Doru