Hotărârea nr. 305/2006

HOTARAREnr. 305 din 2006-12-07 HOTARIRE 305 din 07/12/2006 PRIVIND COMPONENTA NOMINALA A COMISIEI PENTRU RELATII CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI ALTI PARTENERI SOCIALI SI A COMISIEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANA DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 305 07/12/2006
HOTARIRE 305 din 07/12/2006

HOTARIRE    305 din 07/12/2006

PRIVIND COMPONENTA NOMINALA A COMISIEI PENTRU RELATII CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI ALTI PARTENERI SOCIALI SI A COMISIEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANA DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind componenta nominala a Comisiei pentru relatii cu organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali si a Comisiei pentru integrare europeana din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti 

 

Avand in vedere cererile Domnilor consilieri generali Marian Zlotea si Teodor Victor Iovici, nr.2588/06.12.2006 si nr.2587/06.12.2006;

Luand in considerare raportul Comisiei de validare;

In conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata prin Legea nr.673/2003 si ale Hotararii C.G.M.B. nr.137/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.56 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se ia act de renuntarea Domnului consilier general TEODOR VICTOR IOVICI la calitatea de membru in Comisia pentru relatii cu organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali.

Art.2 Se ia act de renuntarea Domnului consilier general MARIAN ZLOTEA la calitatea de membru in Comisia pentru integrare europeana.

Art.3 Se modifica componenta nominala a Comisiei pentru relatii cu organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali, prin includerea Domnului consilier general MARIAN ZLOTEA, pe locul ramas vacant potrivit art.1.

Art.4 Se modifica componenta nominala a Comisiei pentru integrare europeana, prin includerea Domnului consilier general TEODOR VICTOR IOVICI, pe locul ramas vacant potrivit art.2.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 305