Hotărârea nr. 303/2006

HOTARAREnr. 303 din 2006-12-07 HOTARIRE 303 din 07/12/2006 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 28/ 2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIR=EI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"
HOTARIRE nr. 303 din 7/12/2006
HOTARIRE 303 din 07/12/2006

HOTARIRE    303 din 07/12/2006

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 28/ 2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIR=EI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.28/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

"Reabilitare strazi - Administratia Strazilor"

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Cap III, sectiunea 3, art. 40, alin. (1) al O.U.G. nr. 45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu art. 38 alin 2 lit. b, alin. 4, lit. d si art.46 alin.2, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A ST E :

 

Art.1 Se aproba modificarea anexelor 85 - 91, 93 si 94 ale Hotararii C.G.M.B. nr.28/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Reabilitare strazi – Administratia Strazilor si a indicatorilor tehnico - economici aferenti prezentati in anexele 1-9.

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare sistem rutier - Strada Ilfov, prevazuti in anexa 10.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.28/2006 raman neschimbate.

Art. 4 Anexele 1-10 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 303

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

REABILITARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI privind

REABILITARE SISTEM RUTIER , INFRASTRUCTURA SI MOBILIER STRADAL STRADA ANGHEL SALIGNY ”


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


5.770.000 L

5.700.000 Li 30.000 L 40.000 L


Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

-ANUL II


50.000 L

10.000 L 5.720.000 L

5.690.000 L


Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    350


- Durata de realizare a investiției


14 Iu


REABILITAIRî


INDICATOR! TEHNICO


l A A;

ECONOMIC!


privind

“REABILITARE SISTEM RUTIER , INFRASTRUCTURA SI MOBILIER STRADAL STRADA ELIE RADU ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    3.950.000 LE,

din care:

Lucrări de construcții montaj    3.900.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    20.000 LEI

-    studii si proiectare    30.000 LEI

2 Eșalonarea Investiției

40.000 LEI

10.000 LEI 3.910.000 LEI

3.890.000 LEI


-Anull    INV

C+M

-ANUL II

3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    300 m

4. - Durata de realizare a investiției    14 luni


REABILITARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICP/26 privind

“REABILITARE SISTEM RUTIER , INFRASTRUCTURA SI MOBILIER STRADAL STRADA DOMNITA ANASTASIA ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

-ANUL II

6.390.000 LEI

6.300.000 LEI 30.000 LEI 60.000 LEI


50,000 LEI

10.000 LEI 6.250.000 LEI

6.290.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    350 m

. 4. - Durata de realizare a investiției    14 luni


C K A

H-ccM&

REABILITARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI privind

“REABILITARE SISTEM RUTIER , INFRASTRUCTURA SI MOBILIER STRADAL STRADA EFORIE ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


4.152.000 LEI

4.100.000 LEI 20.000 LEI 32.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anul I

-ANUL II


INV    32.000 LEI

C+M    10.000 LEI

4.120.000 LEI

4.090.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


350 m


4. - Durata de realizare a investiției


14 luniREABILITARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

‘    privind

“REABILITARE SISTEM RUTIER , INFRASTRUCTURA SI MOBILIER STRADAL STRADA BELDIMAN ALEXANDRU ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    2.060.000 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    2.000.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    20.000 LEI

-    studii si proiectare .    40.000 LEI

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

50,000 LEI

10.000 LEI 2.010.000 LEI

1.090.000 LEI


C+M

-ANUL II

3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    250 m

4. - Durata de realizare a investiției    14 luni


“REABILITARE SISTEM RUTIER , INFRASTRUCTURA SI MOBILIER STRADAL STRADA GUTENBERG ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


4.960.000 LEI

3.900.000 LEI 20.000 LEI 40.000 LEI


2 Eșalonarea investiției - Anul I

-ANUL II


INV    50.000 LEI

C+M    10.000 LEI

4.910.000 LEI

3.950.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


300 m


4. - Durata de realizare a investiției


14 luni“REABILITARE SISTEM RUTIER , INFRASTRUCTURA SI MOBILIER STRADAL STRADA MIHAI VODĂ ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


5.570.000 LEI

5.500.000 LEI 30.000 LEI 40.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

-ANUL II


50.000 LEI

10.000 LEI 5.520.000 LEI

5.490.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


400 m


4. - Durata de realizare a investiției


14 luni“REABILITARE SISTEM RUTIER , INFRASTRUCTURA SI MOBILIER STRADAL STRADA BREZOIANU”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


9.288.000 LEI

9.200.000 LEI 40.000 LEI 48.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I

-ANUL II


INV    68.000 LEI

C+M    20.000 LEI

9.220.000 LEI

9.180.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


700 m


4. - Durata de realizare a investiției


14 luni“REABILITARE SISTEM RUTIER , INFRASTRUCTURA SI MOBILIER STRADAL STRADA LIPSCANI INTRE SPLAI SI CALEA VICTORIEI”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

7.300.000 LEI

7.200.000 LEI 30.000 LEI 70.000 LEI


din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV    90.000 LEI

C+M    10.000 LEI

-ANUL II    7.210.000 LEI

7.190.000 LEI

. 3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    500 m


/o,


o /?/


5c3/oy- a


INDICATOR! TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ILFOV ”

1 Yaloarea totala (inclusiv T.V.A.)    3.870.000 LEI

din care: 1

Lucrări de construcții montaj    3.800.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    30.000 LEI

-    studii si proiectare    40.000 LEI

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

50,000 LEI

10.000'LE i 3.820.000 LEI

3.790.000 LEI


C+M

-ANUL II

3 Capacitati    .

- Total lungime drum reabilitat ,    500 m

4. - Durata de realizare a investiției    14 luni