Hotărârea nr. 302/2006

HOTARAREnr. 302 din 2006-12-07 HOTARIRE 302 din 07/12/2006 PRIVIND APROBAREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
HOT. 302 07/12/2006
HOTARIRE 302 din 07/12/2006

HOTARIRE    302 din 07/12/2006

PRIVIND APROBAREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea termenului limita de depunere a dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgenta

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

            Vazand raportul Comisiei Sanatate si Protectie Sociala si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”d”, alin.(6),lit.”a”, punctul 8 si art. 46 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba termenul limita de depunere a dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgenta, respectiv data de 15.12.2006.

 

Art.2 Incepand cu aceasta data, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va mai inregistra dosare de acordare a ajutoarelor de urgenta de la sectoarele municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 302