Hotărârea nr. 29/2006

HOTARAREnr. 29 din 2006-02-01 HOTARIRE 29 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA INTERSECTIILOR A ECHIPAMENTELOR SI CONSTRUCTIILOR PENTRU DIRIJAREA SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"
HOTARIRE nr. 29 din 1/02/2006
HOTARIRE 29 din 01/02/2006

HOTARIRE     29 din 01/02/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA INTERSECTIILOR A ECHIPAMENTELOR SI CONSTRUCTIILOR PENTRU DIRIJAREA SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Modernizarea intersectiilor a echipamentelor si constructiilor pentru dirijarea si sistematizarea circulatiei – Administratia Strazilor”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii „Modernizarea intersectiilor a echipamentelor si constructiilor pentru dirijarea si sistematizarea circulatiei – Administratia Strazilor” si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexele 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Administratia Strazilor si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 29

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

fir. I

Io tfesrrS vir.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “ LUCRĂRI DE MODERNIZARE A INTERSECȚIILOR SI A ECHIPAMENTELOR SI CONSTRUCȚIILOR PENTRU DIRIJAREA SI SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


20.000.000 LEI

19.400.000 LEI 300.000 LEI 300.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


20.000.000 LEI

19.400.000 LEI


3 Capacitati

-    Număr de intersecții

-    suprafețe intersecții

-    indicatoare

-    semafoare

-    automate


363

72.600 mp. 4.356 4356

363


4. - Durata de realizare a investiției


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului “ LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A ECHIPAMENTELOR SI CONSTRUCȚIILOR PENTRU DIRIJAREA SI SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


10.000.000 LEI

9.800.000 LEI 100.000 LEI 100.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției - Anul I


INV    10.000.000 LEI

C+M    9.800.000 LEI


3 Capacitati

-    Număr de intersecții

-    suprafețe intersecții

-    indicatoare

-    semafoare

-    automate


363

72.600 mp. 4.356 4356

363


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni3