Hotărârea nr. 282/2006

HOTARAREnr. 282 din 2006-11-17 HOTARIRE 282 din 17/11/2006 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MARASESCU NICULAE ION ANTON
HOT. 282 17/11/2006
HOTARIRE 282 din 17/11/2006

HOTARIRE    282 din 17/11/2006

PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MARASESCU NICULAE ION ANTON

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind validarea unui mandat de consilier in Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere adresa Partidului Social Democrat, Organizatia Municipiului Bucuresti nr.312/30.10.2006 prin care se propune Domnul MARASESCU NICULAE ION ANTON pentru functia de consilier general;

Vazand procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.34 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Articol unic: Se valideaza mandatul de consilier general al domnului MARASESCU NICULAE ION ANTON .

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 282