Hotărârea nr. 281/2006

HOTARAREnr. 281 din 2006-11-02 HOTARIRE 281 din 02/11/2006 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI DAVID ESRIG
HOT. 281 02/11/2006
HOTARIRE 281 din 02/11/2006

HOTARIRE    281 din 02/11/2006

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI DAVID ESRIG

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti” domnului David Esrig

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si raportul Directiei Cultura;

Vazand raportul Comisiei Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art.38 alin.8 si art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic - Se confera titlul de “Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti” domnului David Esrig, pentru merite deosebite in activitatea regizorala desfasurata pe scena teatrului romanesc si international.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 281