Hotărârea nr. 280/2006

HOTARAREnr. 280 din 2006-11-02 HOTARIRE 280 din 02/11/2006 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARARE nr. 280 din 2/11/2006
HOTARIRE 280 din 02/11/2006

HOTARIRE    280 din 02/11/2006

PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

In baza referatului Primarului General al Municipiului Bucuresti si al Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

Avand in vedere solicitarea domnului Enciu Ioan;

            In temeiul art.9 si art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata si completata, precum si art.38(1) si art.46(1)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se ia act de starea de incompatibilitate a domnului consilier general ENCIU IOAN.

Art.2 Se vacanteaza un post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a incetarii de drept a mandatului domnului Enciu Ioan.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 280