Hotărârea nr. 28/2006

HOTARAREnr. 28 din 2006-02-01 HOTARIRE 28 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE MODIFICA ANEXA NR. 19 PRIN HCGMB NR. 200/2008 MODIFICATE ANEXELE NR. 6, 10, 48, 53, 63, 76 SI 92 PRIN HCGMB NR. 343/2007 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 94 PRIN HCGMB NR. 116/2012
HOTARARE nr. 28 din 1/02/2006
HOTARIRE 28 din 01/02/2006

HOTARIRE     28 din 01/02/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Reabilitare strazi – Administratia Strazilor”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii „Reabilitare strazi – Administratia Strazilor” si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexele 1 - 95, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Pe strazile cu cale de tramvai, interventiile in vederea reparatiilor se vor face concomitent, dupa caz.

Art.3 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.4 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Administratia Strazilor si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 28

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER

STRADA GENERAL BERTHELOT MATHIAS”

A ne/a nf. L

(a He&«% nr.

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    4.645.776 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    4.394.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    76.016 LEI

-    studii si proiectare    175.760 LEI

2 Eșalonarea Investiției

4.645.776 LEI

4.394.000 LEI


- Anul I    INV

C+M

3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1080 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER SOSEAUA BUCUREȘTI - TARGOVISTE ”


*1 Valoarea totala (Inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


10.730.538 LEI

10.149.000 LEI 175.578 LEI 405.960 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


10.730.538 LEI

10.149.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


1690 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luninr.

k HC&1& i>r.&

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    3.904.080 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    3.692.500 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    63.880 LEI

-    studii si proiectare    147.700 LEI

2 Eșalonarea Investiției

3.904.080 LEI

3.692.500 LEI


- Anul I    INV

C+M

3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    750 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    of. 4

ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER HCGH&flf-

STRADA NICOLAE CARANFIL”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


8.031.250 LEI

7.596.000 LEI 131.410 LEI 303.840 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


8.031.250 LEI

7.596.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


1800 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni
1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1.216.940 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    1.151.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    19.900 LEI

-    studii si proiectare    46.040 LEI

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV    1.216.940 LEI

C+M    1.151.000 LEI

3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    200 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    Ant»n nr.

ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER la.HC&1SM..

STRADA CORALILOR”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    7.190.697 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    6.801.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    117.657 LEI

-    studii si proiectare    272.040 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


7.190.697 LEI

6.801.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


975 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


669.310 LEI

633.000 LEI 11.080 LEI 25.230 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anufl    INV

C+M


669.310 LEI

633.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


150 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA MIRCEA ELIADE ”


ia.


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


3.096.830 LEI

2.929.000 LEI 50.670 LEI 117.160 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


3.096.830 LEI

2.929.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


450 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luniÂn^a. rr. 3

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    / u.^/b    

k r/C&flb nt\ <&/, ,

ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER BULEVARDUL FICUSULUI”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


2.973.760 LEI

2.794.000 LEI 131.410 LEI 48.350 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


2.973.760 LEI

2.794.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


634 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CALEA FLOREASCA ”


nf. Io


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


27.046.800 LEI

25.581.000 LEI 442.560 LEI 1.023.240 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


27.046.800 LEI

25.581.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    3083 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER BULEVARDUL IANCU DE HUNEDOARA ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


12.282.650 LEI

11.617..000 LEI 200.970 LEI 464.680 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


12.282.650 LEI

11.617.000 LEI


3 Capacitatî

- Total lungime drum reabilitat


973 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

48.278.430 LEI

45.662.000 LEI 789.950 LEI 1.826.480 LEI


48.278.430 LEI

45.662.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    2875 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER BULEVARDUL LAMINORULUI”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

10.011.575 LEI

9.469.000 LEI 163.815 LEI 378.760 LEI


10.011.575 LEI

9.469.000 LEI


3 Capacîtati

- Total lungime drum reabilitat    2220 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    nf^/^

ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER

STRADA GENERAL GH. MÂNU”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

1.317.400 LEI

1.246.000 LEf 21.560 LEI 49.840 LEI


1.317.400 LEI

1.246.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    250 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

4.907.990 LEI

4.642.000 LEI 80.310 LEI 185.680 LEI


4,907.990 LEI

4.642.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1100 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


930.424 LEI

880.000 LEI 15.224 LEI 35.200 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


930.424 LEI

880.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


200 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

4.419.520 LEI

4.180.000 LEI 72.320 LEI 167.200 LEI


4.419.520 LEI

4.180.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    950 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


4.734.060 LEI

4.477.500 LEI 77.460 LEI 179.100 LEI


Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


4.734.060 LEI

4.477.500 LEI


Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    750 m


- Durata de realizare a investiției


12 luni


4 fit? a nf.


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

6.733.950 LEI

6.369.000 LEI 110.190 LEI 254.760 LEI


6.733.950 LEI

6.369.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    530 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


1.067.873 LEI

1.010.000 LEI 17.473 LEI 40.400 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


1.067.873 LEI

1.010.000 LEI


3 Capacîtati

- Total lungime drum reabilitat    250 m

4. - Durata de realizare a investiției


12 luni
1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    ÎNV

C+M

22.380.930 LEI

21.168.000 LEI 366.210 LEI 846.720 LEI


22.380.930 LEI

21.168.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1800 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni

ț-A A

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

4.005.050 LEI

3.788.000 LEI 65.530 LEI 151.520 LEI


4.005.050 LEI

3.788.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    400 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER

SOSEAUA COLENTINA ’’


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


64.072.380 LEI

60.600.000 LEI 1.048.380 LEI 2.424.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


64.072.380 LEI

60.600.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    5000 m

4. - Durata de realizare a investiției


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER SOSEAUA FUNDENI ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

31.890.280 LEI

30.162.000 LEI 521.800 LEI 1.206.480 LEI


31.890.280 LEI

30.162.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    3500 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER SOSEAUA IANCULUI ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


20.959.920 LEI

19.824.000 LEI

342.960    LEI

792.960    LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


20.959.920 LEI

19.824.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


4400 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER CALEA MOȘILOR ”


/a


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


15.724.160 LEI

14.872.000 LEI 257.280 LEI 594.880 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


15.724.160 LEI

14.872.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    2200 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RITMULUI ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    ÎNV

C+M

3.587.420 LEI

3.393.000 LEI 58.700 LEI 135.720 LEI


3.587.420 LEI

3.393,000 LEI


3 Capacitatî

- Total lungime drum reabilitat    420 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ALECU RUSSO ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


777.120 LEI

735.000 LEI 12.720 LEI 29.400LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


777.120 LEI

735.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


165 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 lunior,


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SPORTULUI ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

2.990.040 LEI

2.828.000 LEI 48.920 LEI 113.120 LEI


2.990.040 LEI

2.828.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    700 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


3c


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER SOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

" Anul I    INV

C+M

33.882.230 LEI

32.046.000 LEI 554.390 LEI 1.281.840 LEI


33.882.230 LEI

32.046.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    2100 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


Z? fir


1 Valoarea totala (Inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


3.425.650 LEI

3.240.000 LEI 56.050 LEI 129.600 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


3.425.650 LEI

3.240.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    525 m

4. - Durata de realizare a investiției


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER SOSEAUA VERGULUI ”


zi neom w


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


5.354.170 LEI

5.064.000 LEI 87.610 LEI 202.560 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


5.354.170 LEI

5.064.000 LEI


3 Capacîtati

- Total lungime drum reabilitat    1200 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

»Anul I    INV

C+M

7.957.240 LEI

7.526.000 LEI 130.200 LEI 301.040 LEI


7.957.240 LEI

7.526.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1900 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ESCALADEI ’’


}a


1 Valoarea totala (Inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


2.862.110 LEI

2.707.000 LEI 46.830 LEI 108.280 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


2.862.110 LEI

2.707.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    670 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni
b UC&m ne.M


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


640.720 LEI

606.000 LEI 10.480 LEI 24.240 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


640.720 LEI

606.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


130 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


2.562.900 LEI

2.424.000 LEI 41.940 LEI 96.960 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


2.562.900 LEI

2.424.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


525 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


2.791.270 LEI

2.640.000 LEI 45.670 LEI 105.600 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


2.791.270 LEI

2.640.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


600 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


___


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    ÎNV

C+M

622.750 LEI

589.000 LEI 10.190 LEI 23.560 LEI


622.750 LEI

589.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    130 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

" Anul I    INV

C+M

7.069.120 LEI

6.686.000 LEI 115.680 LEI 267.440 LEI


7.069.120 LEI

6.686.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    950 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


4.826.570 LEI

4.565.000 LEI 78.970 LEI 182.600 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


4.826.570 LEI

4.565.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


500 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luninwi'f.a nt /a UCGHk nr.


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

11.533.030 LEI

10,908.000 LEI 188.710 LEI 436.320 LEI


11.533.030 LEI

10.908.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    2200 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ă ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER

BULEVARDUL ENERGETICIENILOR ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

6.312.080 LEI

5.970.000 LEI 103.280 LEI 238.800 LEI


6.312.080 LEI

5.970.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1000 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


uf.


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

7.258.360 LEI

6.865.000 LEI 118.760 LEI 274.600 LEI


7.258.360 LEI

6.865.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1150 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

1.674.760 LEI

1.584.000 LEI 27.400 LEI 63.360 LEI


1.674.760 LEI

1.584.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    360 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 lunif}C

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER

BULEVARDUL RAMNICU SARAT ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

5.125.790 LEI

4.848.000 LEI 83.870 LEI 193.920 LEI


5.125.790 LEI

4.848.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1200 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


ztfr h£>

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

6.733.950 LEI

6.369.000 LEI 110.190 LEI 254.760 LEI


6.733.950 LEI

6.369.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    530 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 lunifit.

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Esa lona rea I nvestitiei

-Anull    INV

C+M

3.331.550 LEI

3.151.000 LEI 54.510 LEI 126.040 LEI


3.331.550 LEI

1.151.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    675 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

2.092.400 LEI

1.979.000 LEI 34.240 LEI 79.160 LEI


2.092.400 LEI

1.979.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    390 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


'JcQț,


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea investiției

-Anull    INV

C+M

13.300.830 LEI

12.580.000 LEI 217.630 LEI 503.200 LEI


13.300.830 LEI

12.580.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1500 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luniĂ- nr- aSL


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnicș, consultanta

-    studii si proiectare


25.628.950 LEI

24.240.000 LEI 419.350 LEI 969.600 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


25.628.950 LEI

24.240.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


1800 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    20.974.450 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    19.838.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    343.200 LEI

-    studii si proiectare    793.520 LEI

2 Eșalonarea Investiției

20.974.450 LEI

19.838.000 LEI


-Anull    INV

C+M

3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1300 m

4. - Durata de realizare a investiției

12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    3.587.420 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    3.393.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    58.700 LEI

-    studii si proiectare    135.720 LEI

2 Eșalonarea Investiției

3.587.420 LEI

3.393.000 LEI


- Anul I    ÎNV

C+M

3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    840 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


2.733.120 LEI

2.585.000 LEI 44.720 LEI 103.400 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


2.733.120 LEI

2,585.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    600 m

4. - Durata de realizare a investiției


12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


6.150.320 LEI

5.817.000 LEI 100.640 LEI 232.680 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


6.150.320 LEI

5.817.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


1300 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni
1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

38.147.380 LEI

36.080.000 LEI 624.180 LEI 1.443.200 LEI


38.147.380 LEI

36.080.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    4100 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER BULEVARDUL MARASESTI ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

9.794.830 LEI

9.264.000 LEI 160.270 LEI 370.560 LEI


9.794.830 LEI

9.264.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1200 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER PIAȚA CAROL I ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


3.023.880 LEI

2.860.000 LEI 49.480 LEI 114.400 LEI


2 Eșalonarea Investiției

■ Anul I    INV

C+M


3.023.880 LEI

2.860.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


1000 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


An^ta nr. 5$


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


8.700.520 LEI

8.229.000 LEI 142.360 LEI 329.160 LEI


Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


8.700.520 LEI

8.229.000 LEI


Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1300 m


Durata de realizare a investiției


12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

19.471.240 LEI

18.416.000 LEI 318.600 LEI 736.640 LEI


19.471.240 LEI

18.416.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1425 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


1.268.760 LEI

1.200.000 LEI 20.760 LEI 48.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


1.268.760 LEI

1.200.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    540 m

4. - Durata de realizare a investiției


12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER SOSEAUA BUCUREȘTI - MĂGURELE ”


/a


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


15.916.590 LEI

15.054.000 LEI 260.430 LEI 602.160 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


15.916.590 LEI

15.054.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    2600 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

2.448.710 LEI

2.316.000 LEI 40.070 LEI 92.640 LEI


2.448.710 LEI

2.316.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    400 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luniĂtexa ne, 65

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul l    INV

C+M

3.976.500 LEI

3.761.000 LEI 65.060 LEI 150.440 LEI


3.976.500 LEI

3.761.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1200 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

8.520.780 LEI

8.059.000 LEI 139.420 LEI 322.360 LEI


8.520.780 LEI

8.059.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1350 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

1.013.950 LEI

959.000 LEI 16.590 LEI 38.360 LEI


1.013.950 LEI

959.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    230 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


/a    *


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


2.006.760 LEI

1,898.000 LEI 32.840 LEI 75.920 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


2.006.760 LEI

1.898.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


470 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni/a. HCGMZ Ut,-


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


2.900.170 LEI

2.743.000 LEI 47.450 LEI 109.720 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


2.900.170 LEI

2.743.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    650 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

6.023.440 LEI

5.697.000 LEI 98.560 LEI 227.880 LEI


6.023.440 LEI

5.697.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1350 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


ft/K/a fir. (fi

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

G+M

2.647.480 LEI

2.504.000 LEI 43.320 LEI 100.160 LEI


2.647.480 LEI

2.504.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    620 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 lunileHCGH&tiM

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1.409.380 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    1.333.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    23.060 LEI

-    studii si proiectare    53.320 LEI

2 Eșalonarea Investiției

1.409.380 LEI

1.333.000 LEI


-Anull    INV

C+M

3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    330 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


Ăne/a /\c. bfiCGM

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

4.271,500 LEI

4.040.000 LEI 69.900 LEI 161.600 LEI


4.271.500 LEI

4.040.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1000 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    2.220.330 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    2.100.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    36.330 LEI

-    studii si proiectare    84.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M


2.220.330 LEI

2.100.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


520 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni
1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


24.487.070 LEI

23.160,000 LEI 400.670 LEI 926.400 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


24.487.070 LEI

23.160.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


2000 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni
1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

3.264.940 LEI

3.088.000 LEI 53.420 LEI 123.520 LEI


3.264.940 LEI

3.088.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    800 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


ÂtWa ficfâ


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


7.142.060 LEI

6.755.000 LEI 116.860 LEI 270.200 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


7.142.060 LEI

6.755.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


1750 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

6.932.720 LEI

6.557.000 LEI 113.440 LEI 262.280 LEI


6.932.720 LEI

6.557.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1250 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

1.305.760 LEI

1.235.000 LEI 21.360 LEI 49.400 LEI


1.305.760 LEI

1.235.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    120 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

7.261.530 LEI

6.868.000 LEI 118.810 LEI 274.720 LEI


7.261.530 LEI

6.868.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1700 m

4. - Durata de realizare a Investiției    12 luni/a HGGmnr.&A

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


3.700.550 LEI

3.500.000 LEI 60.550 LEI 140.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


3.700,550 LEI

3.500.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1500 m

4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


4^/a fir,

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    K&K&

ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER

PIAȚA CHARLES DE GAULLE ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

37.005.500 LEI

35.000.000 LEI 605.500 LEI 1.400.000 LEI


37.005.500 LEI

35.000.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    3600 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER BULEVARDUL POLIGRAFIEI ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

7.929.750 LEI

7.500.000 LEI 129.750 LEI 300.000 LEI


7.929.750 LEI

7.500.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1600 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER CALEA GIULESTI ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

9.515.700 LEI

9.000.000 LEI 155.700 LEI 360.000 LEI


9.515.700 LEI

9.000.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    4200 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

2.114.600 LEI

2.000.000 LEI 34.600 LEI 80.000 LEI


2.114.600 LEI

2.000.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    1300 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

3.171.900 LEI

3.000.000 LEI 51.900 LEI 120.000 LEI


3.171.900 LEI

3.000.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    3700 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    845.840 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj    800.000 LEI

-    asistenta tehnica, consultanta    13.840 LEI

-    studii si proiectare    32.000 LEI

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV    845.840 LEI

C+M    800.000 LEI

3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    350 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni

flf.

la    orC

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


740.110 LEI

700.000 LEI 12.110 LEI 28.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


740.110 LEI

700.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat

4. - Durata de realizare a investiției


300 m


12 luni■u.


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

1.374.500 LEI

1.300.000 LEI 22.500 LEI 52.000 LEI


1.374.500 LEI

1.300.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    350 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

845.840 LEI

800.000 LEI 13.840 LEI 32.000 LEI


845.840 LEI

800.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    350 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


/cl Hc&rw? or.

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

845.840 LEI

800.000 LEI 13.840 LEI 32.000 LEI


845.840 LEI

800.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    250 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anuil    INV

C+M

845.840 LEI

800.000 LEI 13.840 LEI 32.000 LEI


845.840 LEI

800.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    300 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

951.570 LEI

900.000 LEI 15.570 LEI 36.000 LEI


951.570 LEI

900.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    400 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


4ne/a zic

la


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii sî proiectare

2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M

951.570 LEI

900.000 LEI 15.570 LEI 36.000 LEI


951.570 LEI

900.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    250 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER


la


STRADA BREZOIANU INTRE DOMNITA ANASTASIA SI LIPSCANI ”


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare


1.268.760 LEI

1.200.000 LEI 20.760 LEI 48.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

-Anull    INV

C+M


1.268.760 LEI

1.200.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


300 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


/a Hm


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I    INV

C+M

1.797.410 LEI

1.700.000 LEI 29.410 LEI 68.000 LEI


1.797.410 LEI

1.700.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    500 m

4. - Durata de realizare a investiției    12 luniflf. &

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI /« ai proiectului “ DRUMURI SI ALEI IN ANSAMBLURI DE LOCUINȚE ”

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

11.500.000 LEI

din care:

Lucrări de construcții montaj

9.000.000 LEI

- asistenta tehnica, consultanta

500.000 LEI

- studii si proiectare

2.000.000 LEI

Eșalonarea Investiției

-Anul I

INV

11.500.000 LEI

C+M

9.000.000 LEI

Capacitati

- Număr de ansambluri

25

- suprafețe alei si drumuri

300.000 mp.

din care :

- suprafețe sector 3

150.000 mp.

- suprafețe sector 4

50.000 mp.

- suprafețe sector 6

100.000 mp.

- Durata de realizare a investiției

12 luni