Hotărârea nr. 268/2006

HOTARAREnr. 268 din 2006-11-02 HOTARIRE 268 din 02/11/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 25/ 01.02.2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRATIE, STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE"
HOTARIRE nr. 268 din 2/11/2006
HOTARIRE 268 din 02/11/2006

HOTARIRE    268 din 02/11/2006

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 25/ 01.02.2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRATIE, STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 25/01.02.2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii ,,Modernizarea unor artere de penetratie, strapungeri, supralargiri si pasaje rutiere si pietonale“

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In conformitate cu prevederile Cap III , sectiunea 3, art. 40, alin. (1) al Ordonantei de Urgenta nr. 45 / 05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;

            In conformitate cu art. 38 alin 2 lit. b, alin. 4 , lit. d si art.46 (2), lit. a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1  Se aproba modificarea anexelor 1, 2, 6, 7, 9 si 10 ale Hotararii C.G.M.B. nr.25/01.02.2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Modernizarea unor artere de penetrare, strapungeri, supralargiri si pasaje rutiere si pietonale" si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexele  1, 2, 6, 7, 9 si 10.

            Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.25/2006 raman neschimbate.

Art.3 Anexele 1, 2, 6, 7, 9 si 10 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 268

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Ai proiectului

„ Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu ”


1.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )

din care :

193.271.383 RON 54.442.643 Euro

89.596.138 RON 25.238.349 Euro


lucrări de construcții montaj in preturi ( curs valutar 3.55 Ron/Euro )


3. CAPAC1TATI

Lungime drum Viteza de proiectare

2.458 km 60 km/'h


Lățime in profil transversal:

-    lățime platforma in profil curent

-    partea carosabila

-    zona verde mediana

-    zona vede intre partea carosabila si trotuare

-    trotuare

45.00 m 2 x 10,50 m 11,00 m 2 x 1,50 m 2 x 5,00 m
1.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )

din care :

lucrări de construcții montaj

206.021.194 RON 58.785.954 Euro

151.742.538 RON 43.299.340 Euro


in preturi ( curs valutar 3.5045 Ron/Euro )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI


3.CAPACITATI

- Lungime totala traseu P-ta Victoriei


str.Sf.Constantin

-    Structura rutiera noua

-    Trotuar nou

-    Trotuar reabilitat

-    Amenajare zona verde

-    Linie de tramvai dezafectata si reconstruita :

-    Durata de realizare a investiției

-    1850 m

-    32895 mp

-    13072 mp

-    2409 mp

-    1060 mp

-    4,6 km c.s.

-    48 luni
l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )

din care :

lucrări de construcții montaj

in preturi ( curs valutar 3.4648 Ron/Euro )

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-    343.944.661

-    74.073.981

-    196.837.454

-    56.810.625


RON

Euro

RON

Euro


- ANUL I din care OM


-    151.335.651 RON

-    86.608.480 RON

-    32.592.552    Euro

-    24.996.675    Euro

- ANUL 11

din care C-M


-    192.609.010 RON

-    110.228.974 RON

-    41.481.429    Euro

-    31.813.950    Euro

3.CAPACITATI

- Lungime totala lucrare


- Viteza de nroiectare


-    6.5 km

-    30-100 km/ora


Profil transversal :

-    in cale curenta

-    in buclele de racordare


14 m parte carosabila ( 4 benzi de circulație ) 7 m parte carosabila

- Sistem rutier ( pentru clasa de trafic foarte greu '):

-    4 cm beton asfaltic de criblura

-    5 cm binder de criblura

-    15 cm mixtura densa

-    25 cm balast stabilizat cu ciment

-    30 cm fundație de baiast

-    Lucrări de drum: 6.5 km

-    Lucrări de poduri : 4 deschideri x 21 m

-    Mutări si protejări de instalații : 6.5 km ■ durata de realizare a investiției 24 luniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

„ Supralărgire Șoseaua Pipera ”

l.VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA )    - 125.387.282 RON

-    35.502.37JEuro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 108.273.158 RON

-    30.656.650 Euro

în prețuri 22.09.2006 ( curs valutar 3.53 18 Ron/Euro )

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

ANUL I

- 87.771.097

RON

- 24.851.661

Euro

din care C+M

-86.618.526

RON

- 24.525.320

Euro

ANUL II

- 37.616.184

RON

- 10.650.712

Euro

din care C+M

- 21.654.632

RON

-    6.131.330

Eurc

3. CAPACITĂȚI

1) Pasaj superior

-    Lungime pasaj

-    Lungime rampe

-    Lățime pasaj

2)    Drum

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    scuar central

-    bretele adiacente pasajului

-    lățime bretele

-    intersecție giratorie pe Barbu Văcărescu

3)    Canalizare pluvială

4)    Iluminat public

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

-    580 m

-    !60m

-    4 benzi x 3.50 m


-    672 m

-    6 benzi x 3.50 m -3,00m

-2 x 805 m

-    5.50 m

-    347.00 mp

-    1.200 m
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ Supralargire Nitu Vasile ( P-ța Sudului - C-tin Brancoveanu )”


l.VALOAREA TOTALA ( exclusiv TVA )

din care :

lucrări de construcții montaj


5.717.200 RON 1.596.983.2 Euro


4.686.300 RON 1.309.022,3 Euro


in preturi ( curs valutar 3.58 Ron/Euro )


2.CAPACITATI


Lungime drum cuprins între P-ța Sudului și Bd.C-tin Brâncoveanu Lungime drum cuprins între Alex.Obregia și Bd.C-tin Brâncoveanu Lungime drum cuprins între P-ța Sudului și Alex.Obregia


1170 m

610 m

560 m


Lățime parte carosabilă


-    21.00 m pe 560

-    14.00 m pe 610


Trotuar Zona verde

Î.VALOAREA TOTALA ( exclusiv TVA )

din care :

15.906.800

4.443.240

13.038.360

3.642.000


RON

Euro

RON

Euro


lucrări de construcții montaj in preturi ( curs valutar 3.58 Ron/Euro )

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I din care C+M


- ANUL II din care C-rM


-6.362.720 RON -5.215.344 RON -9.544.080 RON -7.823.016 RON -1.777.296.1 Euro -1.456.800 Euro - 2.665.943,9 Euro -2.185.200 Euro

3.CAPACITATI

-    Lungime tronson cuprins intre Str.Tr.Magurele si Sos.Olteniței

-    Lungime tronson cuprins intre Str.Nitu Vasile si Sos.Olteniței

-    Lungime tronson cuprins intre Str.Tr.Magurele si Str.Nitu Vasile

-    Lățime parte carosabila


2480 m 1250 m 1230 m


25.00 m pe 1250 m 21.00 m pe 1230 m


- Trotuar


- 2 x 3.00 m


-    Zona verde

-    Durata de realizare a investiției


- 2 x 2._Q0.jîl.


:r 24.luni

B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5. București, România: tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria-.re.

Pag 7x-’