Hotărârea nr. 26/2006

HOTARAREnr. 26 din 2006-02-01 HOTARIRE 26 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU "UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI" MODIFICATE ANEXELE NR. 4, 6 SI 8 PRIN HCGMB NR. 333/2007
HOTARARE nr. 26 din 1/02/2006
HOTARIRE 26 din 01/02/2006

HOTARIRE     26 din 01/02/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU "UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru „Unele obiective de investitii ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica pentru „Unele obiective de investitii ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti” si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexele 1 – 11, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Administratia Strazilor si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 26

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA

LA H.C.G.M.B. NR

c/îfl &/ •

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„REABILITARE UNICA BD.MARASESTI INTRE PARCUL CAROL SI SPLAIUL UNIRII”

1.    VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)    - 35.221.565 RON

-    9.580.189 EURO

din care :

lucrări de construcții montaj    -    31.113.867 RON

8.462.904 EURO

in preturi ( curs valutar: 1 Euro= 3.6765 Ron la data de 04.01.2006)

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANULI    - 35.221.565 RON    - 9.580.189 EURO

din care C+M    - 31.113.867 RON    - 8.462.904 EURO

3. CAPACITATI

-    lungime strada

1,175 km 1 banda/sens 2,82 km cale simpla 2,82 km cale simpla


-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

- durata investiției    12 luni


LA H.C.G.M.B. NRINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE SOS.CHITILA DE LA B-DUL.BUCURESTII NOI LA STR.MEZES ct


l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)


52.075.892 RON 14.133.391 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj


40.409.837 RON 10.967.225 EURO


in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)


2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

ANULI din care C+M


RON

52.075.892

40.409.837


EURO

14.133.391

10.967.225


ANULn din care C+M

3.CAPACITATI


lungimea liniei de tramvai lungimea rețelei de contact peroane

cabine cap linie

durata de realizare a investiției


-    4,56 km.cale simpla

-    5,10 km.cale simpla 12 buc.

1 buc.

12 luniANEXA

LA H.C.G.M.B. NR...46 .£^2    ...


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

'MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE SOS.PROGRESUL INTRE INTERSECȚIA SOS.VIILOR - STR.DR.ISTRATE SI STR.RAZOAREn


l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)


54.423.297 RON 15.230.116 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj


48.706.775 RON 13.630373 EURO


in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,5734 RON la data 07.10.2005)


2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON


ANULI din care C+M


54.423.297

48.706.775


EURO

15.230.116

13.630.373


ANGLII

din care C+M


3.CAPACITATI


lungimea liniei de tramvai lungimea rețelei de contact durata de realizare a investiției


-    6,80 km.cale simpla

-    7,00 km.cale simpla 12 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE SOS.MIDAI BRAVU SI CALEA VĂCĂREȘTI, DE LA CALEA VITAN LA BIG BERCENI"

l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

din care:

137.987.919 RON 37.636.832 EURO


89.321.432 RON 24.362.827 EURO


lucrări de construcții montaj in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANULI din care C+M


137.987.919

89.321.432


37.636.832

24.362.827


ANUL II

din care C+M

3.CAPACITATI

lungimea liniei de modernizat lungimea rețelei de contact noi substatii electrice

peroane

durata de realizare a investiției

-    6,18 km.cale simpla

-    6,49 km.cale simpla

-    2 buc.

-13 buc.

8 luniANEXA

LA H.C.G.M.B. NR..^^    ...

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE B-DUL.NICOLAE TITțJLESCU DE LA B-DUL.ALEXANDRU IOAN CUZA LA STR.MEXIC"

l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

51.436.996 RON 14.029.675 EURO


37.584.789 RON 10.251.422 EURO


din care:

lucrări de construcții montaj in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANULI

din care C+M


51,436.996

37.584.789


14.029.675

10.251.422


ANUL II

din care C+M

3.CAPACITATI

lungimea liniei de modernizat lungimea rețelei de contact noi peroane

durata de realizare a investiției

-    3,64 km.cale simpla

-    3,82 km.cale simpla

-    6 buc.

6 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE B-DUL.ION MIHALACHE, STR.BUZESTI STR.POLIZU,CALEA GRJVITE1,B-DUL.GHE.DUCA,B-DLL. ALEXANDRU IOAN CUZA

SOS.N.TITULESCU,B-DUL.BANU MANTA"


l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)


57.038.833 RON 15.557.601 EURO


din care:

lucrări de construcții montaj


38.462.883 RON 10.490.926 EURO


in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)


2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON


ANULI din care C+M


57.038.833

38.462.883


EURO

15.557.601

10.490.926


ANUL 11 din care C+M


3.CAPACITATI


lungimea liniei de tramvai lungimea rețelei de contact peroane

cabina cap linie

durata de realizare a investiției


-    3,70 km.cale simpla

-    5,18 km.cale simpla

-    7 buc.

-    1 buc.

8 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE STR.IACOB FELIX DE LA INTERSECȚIA CU B-DUL.ION MIHALACHE PANA LA INTERSECȚIA CU SOS.NICOLAE TITULESCU"

42.318.395 RON 11.542.535 EURO


l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

din care :

lucrări de construcții montaj    22.616.695 RON

6.168.806 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANUL I    42.318395    11.542.535

din care C+M    22.616.695    6.168,806

ANULH din care C+M

3.CAPACITATI

- 1,24 km.cale simpla -1,3 km.cale simpla 6 luni


lungimea liniei de tramvai lungimea rețelei de contact durata de realizare a investiției


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"LINIE DE TROLEIBUZ PE CALEA VĂCĂREȘTI, B-DUL.TTNERETULUT, B-DUL.DTMITRl£ CANTEMIR INTRE P-TA.SUDULUI SI STR.HALELOR”


l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)


28.691.104 RON 7.825.630 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj


18.048.650 RON 4.922.852 EURO


in preturi (curs valutar: 1 Euro — 3,6663 RON la data 22.11.2005)


2.    ESALONAREA INVESTIȚIEI

ANULI din care C+M

ANULH din care C+M

3.    CAPACITATI


RON

28.691.104

18.048.650


EURO

7.825.630

4.922.852


- lungimea liniei de troleibuz

-10,80 km.calc simpla

- statii de troleibuz

-17 buc.

- cabluri de curent continuu

- 9 km.

- durata de realizare a investiției

12 luniANEXA

LA H.C.G.M.B. NR..^£ ..f^/7...

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZARE AUTOBAZA FERENTARI"

l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)    45.521.956 RON

12.416.299 EURO

din care :

lucrări de construcții montaj    29.330.013 RON

7.999.874 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON

EURO

ANULI

22.760.978

6.208.150

din care C+M

14.665.007

3.999.937

ANULn

22.760.978

6.208.149

din care C+M

14.665.007

3.999.937

3.CAPACITATI

- nr.autobuze

- 200 buc.

- durata de realizare a investiției

18 luni

LA H.C.G.IVI


.b. nr..^.£


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZARE AUTOBAZA ALEXANDRIA"

l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

50.835.441 RON 13.865.597 EURO


38.414.158 RON 10.477.636 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)


//


2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON

EURO

ANULI

25.417.720

6.932.798

din care C+M

19.207.079

5.238.818

ANUL H

25.417.721

6.932.799

din care C+M

19.207.079

5.238.818

3.CAPACITATI

- nr.autobuze

- 200 buc.

- durata de realizare a investiției

18 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN REȚEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

din care :

86.608.300 RON 23.622.808 EURO


61.124.604 RON 16.672.014 EURO


lucrări de construcții montaj în preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6663 RON la data 22.1 L2005)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI


ANULI din care C+M


RON

86.608.300

61.124.604


EURO

23.622.808

16.672.014


ANULn

din care C+M

3.CAPACITATI

-    lungimea liniei de tramvai

-    aparate de cale

-    durata de realizare a investiției


- 3,90 km.cale simpla

-57 schimbători simpli + 14 traversări 12 luni