Hotărârea nr. 259/2006

HOTARAREnr. 259 din 2006-11-02 HOTARIRE 259 din 02/11/2006 PRIVIND ASIGURAREA FURNIZARII UTILITATILOR PUBLICE IN ORASELE BUFTEA SI OTOPENI
HOT. 259 02/11/2006
HOTARIRE 259 din 02/11/2006

HOTARIRE    259 din 02/11/2006

PRIVIND ASIGURAREA FURNIZARII UTILITATILOR PUBLICE IN ORASELE BUFTEA SI OTOPENI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind asigurarea continuitatii furnizarii utilitatilor publice in

orasele Buftea si Otopeni

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

            Vazand raportul Comisiei de Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”d”,   alin.(6), lit.”a”, pct.14 si art. 46 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

Art.1 Se aproba asigurarea continuitatii furnizarii utilitatilor publice de catre R.A.D.E.T. Bucuresti catre orasele Buftea si Otopeni pana la data de 30.04.2008.

Primariile oraselor Buftea si Otopeni vor plati subventiile si contravaloarea serviciilor prestate de catre R.A.D.E.T. Bucuresti.

 

Art.2 R.A.D.E.T. Bucuresti, prin reprezentantii legali, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta Primariilor oraselor Buftea si Otopeni.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 259