Hotărârea nr. 253/2006

HOTARAREnr. 253 din 2006-10-12 HOTARIRE 253 din 12/10/2006 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
HOT. 253 12/10/2006
HOTARIRE 253 din 12/10/2006

HOTARIRE    253 din 12/10/2006

PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind utilizarea unor sume din fondul de rezerva al bugetului Consiliului

General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006

 

            Avand in vedere raportul Primarului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

 In temeiul art.38 alin.(2) lit.b), alin.4 lit. a) si art.46, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind adminiatia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Din fondul de rezerva prevazut in bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006, se repartizeaza suma de 1.300,0 mii lei pentru suplimentarea unor cheltuieli, astfel:

1)      1.200,0 mii lei la capitolul "Cultura, recreere si religie", din care:

- 1.000,0 mii lei la bugetul ARCUB, articolul bugetar "Alte cheltuieli";

- 200,0 mii lei l Teatrul Mic, din care 100,0 mii lei la articolul "Reparatii curente" si 100,0 mii lei "Alte cheltuieli".

            2) 100,0 mii lei la capitolul "Sanatate" pentru Centrul de Transfuzie Sanguina al Municipiului Bucuresti – transferuri (drepturile donatorilor de sange).

Art.2 – Primarul General va introduce modificarile de mai sus in structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006.

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 253