Hotărârea nr. 25/2006

HOTARAREnr. 25 din 2006-02-01 HOTARIRE 25 din 01/02/2006 ANEXA NR. 8 SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 322/2008 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRARE, STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE" SE MODIFICA ANEXA NR.9 PRIN HCGMB NR. 42/2010" SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 156/2010 ANEXA 14 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.217/2011
HOTARARE nr. 25 din 1/02/2006
HOTARIRE 25 din 01/02/2006

HOTARIRE     25 din 01/02/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRARE,  STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Modernizarea unor artere de penetratie, strapungeri, supralargiri si pasaje rutiere si pietonale”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii „Modernizarea unor artere de penetratie, strapungeri, supralargiri si pasaje rutiere si pietonale” si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexele 1 - 14, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Administratia Strazilor si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 25

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

,    ANEXA I

La H.C.G.M.B NR.^...^/?....^-..^..^.^,...

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ Străpungere Bd.N.Grigorescu - Splai Dudescu ”

l.VALOAREA TOTALA (exclusiv TVA )    -    118.882.393 RON

32.570.518 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    -    71.495.453 RON

19.588.455 Euro

in preturi ( curs valutar 3.65 Ron/Euro )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL I

-71.329.436

RON

-19.542.211

Euro

din care C+M

-42.897.271

RON

-11.752.677

Euro

- ANUL II

-47.552.957

RON

-13.028.207

Euro

din care C+M

-28.598.182

RON

-7.835.778

Euro

3.CAPACITATI

-    lungime drum - 2,8 km

-    viteza de proiectare - 60 km

-    lățime in profil transversal :

-    lățime platforma in profil curent    37 m

-    partea carosabila    2 x 10,5 m

-    zona verde mediana    7 m


l.VALOAREA TOTALA ( exclusiv TVA)

52.472.564 RON 14.781.004 Euro


43.027.502 RON 12.120.423 Euro


din care :

lucrări de construcții montaj in preturi ( curs valutar 3,55 Ron/Euro )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI

- 10.494.524 RON

- 2.956.204 Euro

din care C+M

- 8.605.510 RON

-2.424.087 Euro

- ANUL II

- 20.989.020 RON

- 5.912.400 Euro

din care C+M

- 17.210.996 RON

- 4.848.168 Euro

- ANUL III

- 20.989.020 RON

- 5.912.400 Euro

din care C+M

-17.210.996 RON

- 4.848.168 Euro

3.CAPACITATI

-    lungime totala traseu P-ta Victoriei -str.Sf.Constantin - 1850 m

-    lățime parte carosabila    - 24 m

-    exproprieri    - 7500    m2

-    front demolat    - 7500    m2 - linie de tramvai dezafectata si reconstruita :

-    cale dubla ( montare/demontare )    - 1350 m

-    cale simpla ( montare/demontare)    - 370 m


La H.C.G.M.B NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ întregire Splai Unirii - zona Bd.Marasesti - Hanul lui Manuc ”

l.VALOAREA TOTALA (exclusiv TVA)    -    92.851.109 RON

-    25.425.891 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    -    83.571.854 RON

22.885.113 Euro

in preturi ( curs valutar 3.6518 Ron/Euro )

3.CAPACITATI

-    lungime drum

-    lungime pasaj inferior

-    lungime rampe

-    lungime drum lateral

-    sitem rutier parte carosabila :

-    geocompozit

-    strat fundație balast - 30 cm

-    strat fundație din beton de ciment - 20 cm

-    strat mixtura AB2    - 10 cm

-    binder de criblura BAD25 - 6 cm


996 m 500 m 330 m 341 m


-    beton asfaltic BA16 trotuare :

-    sistem rutier trotuar

-    balast

-    beton asfaltic


- 4 cm


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure^,- 36 luni2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL I

- 41.782.999 RON

-    11.441.651Euro

din care C+M

- 37.607.334 RON

-    10.298.301Euro

-ANUL II

- 32.497.888 RON

- 8.899.062 Euro

din care C+M

-29.250.149 RON

-    8.009.789 Euro

- ANUL III

- 18.570.222 RON

- 5.085.178 Euro

din care C+M

- 16.714.371 RON

-    4.577.023 Euro

l.VALOAREA TOTALA ( exclusiv TVA )

-    241.645.603

-    68.069.184

RON

Euro

din care :

lucrări de construcții montaj

- 210.126.648

RON

-    59.190.605

Euro

in preturi ( curs valutar 3.55 Ron/Euro )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI

-148.584.256

RON

- 41.854.720

Euro

din care C+M

-129.203.716

RON

- 36.395.413

Euro

- ANUL II

- 71.896.069

RON

- 20.252.414

Euro

din care C+M

- 62.518.340

RON

-17.610.800

Euro

- ANUL III

- 21.165.278

RON

- 5.962.050

Euro

din care C+M

-18.404.592

RON

- 5.184.392

Euro

3.CAPACITATI

-lungime -    19.395 m

-    trotuar -    2,5 m

-    lungime poduri si pasaje - 765 m

-    ampriza    - 475.265 m2

-    ocupări terenuri    - 294.532 m2

-    durata de realizare a investiției - 30 luni

-    utilitati :

-    electrice - 2.700 m

-    telefonie -    980    m

-    apa canal - 10.080 m

-    terasamente    - 391.502 m

• fundații structuri rutiere - 106.418 m


-    drenaje    -    60.660    m3

canalizare    -    10.930    m

■ dispozitive colectare ape - 34.100 m

- straturi asfaltice


b - -    f

B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel: +402130S 55 00; www.bucuresti-primaria

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“ Penetrație Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada București - Pitești „

1.    VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A.)    290.243.902 Euro- 1.073.902.439 RON

din care :

lucrări de construcții montaj    238.000.000 Euro — 880.600.000 RON

( 1 Euro - 3,7 RON )

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

ANULI din care C+M

60.243.902 Euro

47.600.000 Euro

222.902.439 RON

176.120.000 RON

ANUL II

115.000.000 Euro

425.500.000RON

din care C+M

95.200.000 Euro

352.240.000 RON

ANUL III

115.000.000 Euro

425.500.000 RON

din care C+M

95.200.000 Euro

352.240.000 RON

3. CAPACITATI

-    Lungime drumuri

-    Suprafața drumuri

-    Lungime poduri si rampe

-    Suprafața poduri si rampe

-    Durata de realizare a investiției


La H.C.G.M.B NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești ”

1. VALOARE A TOTALA (exclusiv TVA )

72.902.073 RON 21.890.979 Euro

59.779.700 RON 16.378.000 Euro


din care :

lucrări de construcții montaj

in preturi (curs valutar 3.65 Ron/Euro)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

- Profil transversal :

-    in cale curenta

-    in buclele de racordare


-ANUL I din care C+M

-    31.960.831 RON

-    26.207.880 RON

-    8.756.392 Euro

-    7.180.241 Euro

-ANUL 11 din care C+M

-    47.941.242 RON

-    33.571.820 RON

-    13.134.587 Euro

-    9.197.759 Euro

3.CAPACITATI

- Lungime totala lucrare

- 6,5 km

- Viteza de proiectare

40-80 km/ora

14 m parte carosabila ( 4 benzi de circulație ) 7 m parte carosabila

- Sistem rutier (pentru clasa de trafic foarte greu ):

-    4 cm beton asfaltic de criblura

-    5 cm binder de criblura

-    15 cm mixtura densa

-    25 cm balast stabilizat cu ciment

-    30 cm fundație de balast


-    durata de realizare a investiției 24 luni

-    Lucrări de drum: 6,5 km

-    Lucrări de poduri : 4 deschideri x 21 m

-    Mutări si protejări de instalații: 6,5 km

-    durata de realizare a investiției 24 luni

INDICATORI TEHNICO-ECONOMI CI Ai proiectului

„ Supralargire soseaua Pipera ”

l.VALOAREA TOTALA ( exclusiv TVA)

28.250.588 RON 7.683.680 Euro

23.128.144 RON - 6.290.544 Euro


din care :

lucrări de construcții montaj

in preturi 05,01.2006 (curs valutar 3.6767 Ron/Euro )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL I

din care C+M


-    11.300.235,16 RON

-    9.251.377,649 RON


3.073.472 Euro 2.516.217,60 Euro


- ANUL 11 din care C+M


-16.950.352,74 RON    - 4.610.208 Euro

-13.877.066,47 RON    - 3.774.326,40 Euro

3.CAPACITATI

-    Lungime totala lucrare    - 1,65 km

-    Lungime pasaj    - 160 m

-    Lungime lucrări de consolidare    - 800 m


l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

80.409.727

RON

din care :

-    22.138.023

Euro

lucrări de construcții montaj

-    43,320.267

-    11.926.730

RON

Euro

in preturi ( curs valutar 3.6322 Ron/Euro )RON

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I

-32.163.890,13

RON

-8.855.209

Euro

din care C+M

-26.374.388,52

RON

-7.261.271

Euro

- ANUL II

-48.245.837,01

RON

-13.282.814

Euro

din care C+M

-16.945.880,18

RON

-4.665.459

Euro

3.CAPACITATI

lungime - 4600 m din care:

-    3300 m ( str.Gh.Ionescu Sisesti)

-    1300 m ( str.Ion Ionescu de la Brad )

lățime parte carosabila - 7 m pe 2400 m si 8 m pe 900 m ( pe str.Ion Ionescu Sisesti) lățime parte carosabila - 12,5 m (pe str.Ion Ionescu de la Brad ) exproprieri zona de intersecție giratorie    mp- durata de realizare a investiției 24

j, t , ANEXA La H.C.G.M.B NR.^"...^.7?...^;..^.’.^.^........


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ Supralargire Nitu Vasile ( Obregia - C-tin Brancoveanu ) ”

1.VALOAREA TOTALA (exclusiv TVA)    -    1.671.660 RON

-    470.890 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 1.370.762 RON

-    386.130 Euro

in preturi ( curs valutar 3.55 Ron/Euro )RON


2.CAPACITATI

- lungime - 610 m

- lucrări noi ce se realizează:

-    carosabil

-    spațiu verde

-    trotuar

7 m

2    m

3    m

- durata de realizare a investiției

12 luni

fd


l.VALOAREA TOTALA ( exclusiv TVA )    -    4.822.018 RON

-    1.358.315 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    -    3.954.054 RON

-    1.113.818 Euro

in preturi ( curs valutar 3.55 Ron/Euro )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I

-1.928.807

RON

-543.326

Euro

din care C+M

-1.581.621

RON

-445.527

Euro

- ANUL II

-2.893.211

RON

- 814.989

Euro

din care C+M

-2.372.433

RON

-668.291

Euro

3.CAPACITATI

- lungime tronson cuprins intre Bd.Măgurele si str.Nitu Vasile — 1243 m - lucrări noi ce se realizează:

-carosabil    10,5 m

-    spațiu verde    1,5 m

-    trotuar    5 m

LA H.C.G.M.B.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„PASAJ SUPRATERAN DOAMNA GHICA”

1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

60.037.422,05 RON 16.403.667,23 EURO

53.750.047,44 RON 14.685.805,31 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj

in preturi ( curs valutar: 1 Euro- 3.66 Ron la data de 08.12.2005)

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANULI

- 21.013.097,72 RON

- 5.741.283,53 EURO

din care C+M

~ 18.812,516,61 RON

- 5.140.031,86 EURO

ANUL II

- 24.014.968,82 RON

- 6.561.466,9 EURO

din care C+M

- 21.500.018,96 RON

- 5.874.322,12 EURO

ANUL III

- 15.009.355,51 RON

- 4.100.916,80 EURO

din care C+M

- 13.437.511,86 RON

- 3.671.451,33 EURO

3. CAPACITATI

-    lungime totala lucrare din care pasaj

0,915 km 0,205 km 14,00 m-    lățime parte carosabila pasaj

-    lățime parte carosabila artera circulație


-    durata investiției

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, BucureștfXRo\

1.    VALOAREA TOTALA ( inclusiv T.V.A.)

din care :

lucrări de construcții montaj (1 Euro = 3,6 RON )

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL I din care C+M

- ANUL II din care C+M


44.413.868 Euro- 159.889.925 RON

37.348.818 Euro -


134.455.745 RON


14.656.576 Euro

12.325.110 Euro

29.757.292 Euro

25.023.708 Euro


52.763.675 RON

44.370.396 RON

107.126.250 RON

90.085.349 RON


3. CAPACITATI

-    Suprafața construita pasaj

-    Lungime pasaj

-    Arie construita parcaj

-    Număr locuri de parcare

-    Escalatoare, lifturi

-    Suprafața carosabila drumuri

-    Durata de realizare a investiției

557 mp 37,00 m 8140 mp

250

3

4.500 mp1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A.) din care:

lucrări de construcții montaj curs valutar 1 Euro = 3,6 RON


12.904.338 Euro- 46.455.616 RON

10.939.783 Euro - 39.383.218 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL I din care C+M


12.904,338 Euro

10.939.783 Euro


46.455,616 RON

39.383.218 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime totala estacada    360 m

-    Lățime totala estacada - in profil curent 6,5 m

- in zona refugii 12, 5 m1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A.)    13.083.142 Euro- 47.099.311 RON

din care:

lucrări de construcții montaj    10.828.731 Euro - 38.983.430 RON

(1 Euro = 3,6 RON)

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I din care C+M


6.666.667 Euro

5.555.556 Euro

24.000.000 RON

20.000.000 RON


- ANUL II din care C+M


6,416.475 Euro

5.268.175 Euro


23.099.311 RON

18.983.430 RON


3. CAPACITATI

-    Suprafața drumuri

-    Lungime estacada

-    Lățime estacada

-    Lungime linie tramvai

-    Rețea contact tramvai

18.635 mp 260 m

8,0 m 2,4 km c.s. 2,4 km(6