Hotărârea nr. 249/2006

HOTARAREnr. 249 din 2006-10-12 HOTARIRE 249 din 12/10/2006 PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI SPATIILOR MEDICALE, SUPUSE VANZARII IN CONDITIILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 110/2005, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 236/2006
HOTARIRE nr. 249 din 12/10/2006
HOTARIRE 249 din 12/10/2006

HOTARIRE    249 din 12/10/2006

PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI SPATIILOR MEDICALE, SUPUSE VANZARII IN CONDITIILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 110/2005, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 236/2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind actualizarea listei spatiilor medicale, supuse vanzarii in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.110/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.236/2006

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”b”, alin(9), art. 46 alin. (21) si art.125 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se aproba lista actualizata a spatiilor proprietate privata a Municipiului Bucuresti cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitatii conexe actului medical, supuse vanzarii in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.110/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.236/2006, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.186/27.07.2006 se modifica si se completeaza in mod corespunzator prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 249

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

7

f? /,


Anexa nr. 1 HCGMB


// « / />c,


/c.


'/■■■) -(L'C


/

C-


Lista spatiilor supusa vanzarii in condițiile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr, 110/2005 unde funcționează unitati medicale înființate si organizate potrivit OG 124/1998 si HG 884/2004

SECTOR 1

Dispensarul 1 Mai - situat in Str.Ion Mihalache, nr.106, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMÎ

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

SC MEDICAL CLASS

Contract concesiune

36,77

36,41

2.

CMI Burduj a Mariana

Contract concesiune

39,20

56,58

Imobil - situat in Str. Povernei, nr.42, sector 1, București

%

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Tocilescu Mihaela

Contract concesiune

17,25 mp

7,2 mp

2.

CMI Rateu Mihaela

CoQt£g©LcQncesiune

17,25 mp

7,2 mp

3.

CMI Chiru Mirela Li vi a

23,45 mp

9,19 mp

i

1

Policlinica Luterana — situata in Str.Luterana, nr.l, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Dumitru Raluca

Contract concesiune

18,89 mp

30,42 mp

Centrul Medical — situat in Calea Dorobanților, nr.32A, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila'

Sp comuna

1.

CMI Munteanu Maria

Contract concesiune

14,87

10,36

2.

CMI Semen Iuliana

Contract concesiune

14,87

29,01

3.

CMI Dumitru Mirela Livia

Contract concesiune

17,54

12,22

Dispensarul situai in Calea Grivitei, nr.3-5, sector 1, București

o

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Valeu Valerica

Contract concesiune

11,00

19,78

Dispensarul I. Gh. Duca, situat in Str. Gheorghe Duca, nr.10-22, sector 1,-București

Nr.

Crt

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp consuna

1.

CMI Nitu Liliana

Contf^CopîjQesiune

18,27 mp

21,69 mp

1.

CMI Nicodim Roxana

- lf ~-** • /IZ ,-

CdnRacttoope^une

18,27 mp

21,69 mp

SECTOR 2

Policlinica RATB- Medici Specialiști - Situata in Str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

1

Tudor Ioana Denisa

Medic specialist

2

Stoica Mina Mihai

Medic specialist

3

Manta Nadaj

Medic specialist

4

Decher Elvira

Medic specialist

5

Bunea Monica

Medic specialist

6

Novac Mariana Simona

Medic specialist

7

Zamfirescu Maria Luiza

Medic specialist

8

Petrescu Cristina

Medic specialist

9

Voiculescu Elena

Medic specialist

Dispensar Savu Marin Medici de familie Situat in Str. Savu Marin nr. 27, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila    Sp comuna

1.

CMI Pop Silvia Maria

Contract comodat

17,20 mp    in cota indiviza

2.

CMI Chiru Cristina Mihaela

Contract comodat

17,05 mp    in cota indiviza

3.

CMI Bratu Laura Dumitra

Contract comodat

17,05 mp    in cota indiviza

4.

CMI Venat Ileana

Contract comodat

17,20 mp    in cota indiviza

5.

CMI Barba Carmen

Contr^t?Sdh^5^

17,05 mp    in cota indiviza

6.

CMI Badea Camen

Contrat

17,05 mp    in cota indiviza

7.

CMI Nistor Doina

h    f

Q'onlp'a!

—Tc—

)dht ț

16,97 mp    in cota indiviza

8.

CMI Mateias Antonia

Contract comodat

16,76 mp

in cota indiviza

9.

CMI Damboviceanu Doina

Contract comodat

16,97 mp

in cota indiviza

10.

CMI Pufan Cristina

Contract comodat

17,63 mp

in cota indiviza

11.

CMI Pausescu Marilena Cezarina Angelica

Contract comodat

17,01 mp

in cota indiviza

12.

CMI Bucica Violeta

Contract comodat

17,78 mp

in cota indiviza

13.

CMI Andreias Panea Victoria Cornelia

Contract comodat

26,83 mp

in cota indiviza

14.

CMI Bucur Elena

Contract comodat

16,96 mp

in cota indiviza

15.

CMI Olaru Alexandra

Contract comodat

16,96 mp

in cota indiviza

Dispensarul de Stomatologie situat in Str.Vatra Luminoasa, n r „38-52, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Stolea Carmen Florela

Contract concesiune

18,20 mp

-s»—a*-

9,10 mp

Dispensarul Carol situat in Bdul Pache Protopopescu, nr„49, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

Societatea Civila Medicala ”Ciofu si Neagu”

Contract concesiune

21,78

32,67

Imobil situat in Str.Teofiî, nr.3-5, sector 2, București

Nr.

Crt

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

S.C.Binafarm S.R.L.

Contract concesiune

424,00

Dispensarul Floreasca situat in Știr. Garibaldi, nr.20, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Istrate Michaella Carmen

Contract concesiune

11,98 mp

9,25 mp

2.

CMI Tranca Mariana

Contract concesiune

11,98 mp

9,25 mp

Policlinica tancului situata in Sos. tancului, nr.3, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

% *

Sp comuna

1.

CMI Nica Daniela

Contract concesiune

18,45 mp

8,53 mp.

Dispensarul Mihai Bravu Pediatrie situat in Aleea Lunguletu, nr.6, sector 2, București

Nr.

Crt

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila    Sp comuna

1.

CMI Ghionaru Carmen Raluca

/CohVâc^^<^\esiune

15,70    25,83

SECTOR 3

Policliuica Baba Novac - situata in Str.Baba Novac, mr.2, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

u    v    una 0^9    ^9

TIP CONTRACT    ■

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Capalna Gabriela Mariana

Contract concesiune

18,60 mp

15,58 mp

2.

CMI Dragomir Florica

Contract concesiune

44,80 mp

56,06 mp

3.

CMI Ciortan Roxana

Contract concesiune

11,23 mp

7,11 mp

4.

CMI Dinu Anca Ileana

Contract concesiune

16,46 mp

13,47 mp

5.

CMI Poenaru Dana Cristina

Contract concesiune

Policlinica Globului - situata in Str.Pictor Tatarascu, nr.2, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Borduselu Ileana Matilda

Contract concesiune

39,8 mp

44,74 mp

2.

CMI Gidea Adriana

Contract concesiune

39,8 mp

44,74 mp

3.

CMI Nicolin Genoveva

Contract concesiune

* *

Dispensarul Cresa Titan II situat in Str. Pictor Tattarascu, nr.10, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Mirea Constanta

ContripTeșn^șiune

20,50 mp

28,30 mp

2.

CMI Herdea Valeria

Coptrac|oonc^s^tne

20,50 mp

28,30 mp

Policlinica COLTEA situata in Bd. I.C. Bratiamu nr. 1, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Mihutescu Maria

Contract concesiune

35 mp

48,53 mp

2.

CMI Lucaciu Violeta

Contract concesiune

35 mp

48,53 mp

3.

CMI Stoica Viorica

Contract concesiune

24,35 mp

33,76 mp

4.

CMI Cristian Mirela

Contract concesiune

24,35 mp

33,76 mp

Policlinica Stomatologica Victoria situat in Calea Victoriei, nr.1-5, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Gomoiu Cătălin Stelian

Contract concesiune

15,60 mp

18,47 mp

Centrul de diagnostic si tratament Titan - situat in Bd. Nicolae Grigorescu, nr.41, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Balta Mihaela Daniela

Contract concesiune

30,69 mp

15,33 mp

2.

CMI Balanescu Daniela

Contract concesiune

32,94 mp

20,04 mp

3.

CMI Andreescu Lucia Carmen

Contract gpneesiqne

17,92 mp

7,85 mp

4.

CMI Gaman Valentina Dia

Contract

201,77 mp

12,40 mp

5.

CMI Costache Cristiana

201,77 mp

12,40 mp

V.UIILI fclUl/V

ine \

6.

CMI Istratescu Silviu Horia

Conțfcacjhc

inq

201,77 mp

16,02 mp

f    s

7.

CMI Radu Loreta Georgeta

Contract concesiune

28,53 mp

11,29 mp

8.

CMI Tanasescu Constantin

Contract concesiune

30,36 mp.

15,33 mp

9.

CMI Dumitrana Gabriela

Contract concesiune

Centrul Medica! Vitan - situat im Cal. Dudesti, mr.104-122, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI ■

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Popescu Ofelia

Contract concesiune

16,00 mp

in cota indiviza

2.

CMI Cirlig Raisa

Contract concesiune

16,00 mp

in cota indiviza

3.

CPI Ruxandariu Mihai Romulus

Contract comodat

49,55 mp

in cota indiviza

4.

CMI Nitescu Delia Elena

Contract concesiune

16,83 mp

in cota indiviza

5.

CMI Teodosiu Marinela

Contract concesiune

16,83 mp

in cota indiviza

SECTOR 4

Dispensar Preda Buzescu — situat in Str. Preda Buzescu, nr.34, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Lucescu Magda Viorica

Contract concesiune

15,11 mp

26,08 mp

Policlinica 11 Iunie — situat in Str. 11 Iunie, nr.10, sector 4, București

Nr.

TITULAR CMI

TîMJCOTHACT

Sp utila

Sp comuna

Crt.

X ' t

1.

CMI Barhala Eufrosina

Contțaqy'ci^^^iiî>ș \

26,6 mp

14,24 mp


SECTOR 5

O    2 î

"=S    •    =?

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila    Sp comuna

CMI Bica Gabriela

Contract concesiune

11,28 mp    11,86 mp

2.

CMI Zamfir Stefania

Contract concesiune

11,89 mp    12,5 mp

3.

CMI Popescu Leliana

Contract concesiune

11,15 mp    **    11,71 mp

4.

CMI Tiripa Marian Octavian

Contract concesiune

11,97 mp    12,57 mp

5.

CMI Bejenaru Constantin

Contract concesiune

27,01 mp    22,07 mp

6.

CMI Serbanescu Theodor Cristian

Contract concesiune

23,66 mp    19,33 mp

7.

CMI Mihai Leonard

Contract concesiune

14,87 mp    15,63 mp

8.

CMI Stoica Virginica

Contract concesiune

18,61 mp    15,20 mp

9.

CMI Furtuna Dan Horia

Contract concesiune

24,40 mp    19,94 mp

10.

CMI Axinte Liliana

Contract co^eeșjune^

11,73 mp    12,32 mp

11.

CMI Marin Mirela Paula

ContracFdOU^esiun^

11,36 mp    11,93 mp

12.

CMI Artene Camelia

Contract'cppeesjppe . \

23,66 mp    19,33 mp

13.

CMI Stancu Mariana

Contrat (/oq^^ÎIp } i

12,05 mp    12,66 mp
14.

CMI Ivanciu Ioana

Contract concesiune

15,61 mp

29,18 mp

15.

CMI Niculae Vasilica

Contract concesiune

29,32 mp

23,95 mp

16.

CPI Burcea Sanda

Contract comodat

41,90 mp

in cota indiviza

17.

CPI Petrescu Maria

Contract comodat

41,90 mp

in cota indiviza

18.

CPI Negrila Elena

Contract comodat

41,90 mp

in cota indiviza

19.

CMI Paluta Larisa

Contract concesiune

11,82 mp

12,42 mp

Dispensar situat in Str.Iancu Jianu,nr.9,blM180,sc.l,ap.3

Nr.

Crt

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Iorgulescu Emanuel

Contract concesiune

10,50 mp

12,44 mp

Policlinica Rahova — situata in Str.Malcoei, nr.4, sector 5

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Nicolescu Ileana

Contract concesiune

32,00 mp

18,95 mp.

2.

CMI Dumitru Dorina

Contract concesiune

32,00 mp

18,95 mp.

SECTOR 6

Cetatea Histriei - situata in Str. Cetatea Histriei, îir.12, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Vuzitas Greti

Contractcondesiufl«\ \

20,49 mp

22,81 mp

2.

CMI Drambarean Gabriela

Contract c</n<^|^^ \ i

42,29 mp

14,61 mp

3.

CMI Tataru Marinescu Rodica

Contract concesiune

41,5 mp

13,91 mp

4.

CMI Frank Stefania

Contract comodat

10,03

in cota indiviza

Centrul Medical Regiei - situata in Bld. Regiei, nr.6, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

Centrul Medical Ortoconsult SRL

Contract concesiune

68,67 mp

19,15 mp

2.

CMI Modoran Mariana Nicoleta

Contract concesiune

14,58 mp

26,44 mp

3.

CMI Grosu Georgeta

Contract concesiune

46,20 mp

19,15 mp

4.

CMI Viziteu Sanda Daniela

Contract concesiune

81,90 mp

19,15 mp

5.

CMI Mendez Guzman Luis Arturo

Contract concesiune

39,48 mp

19,15 mp

6.

CMI Angheliu Diana

Contract concesiune

110,94 mp

19,15 mp

7.

CMI Timofte Georgeta

Contract comodat

Dispensar Ciulești Stomatologie - situata in Cal. Ciulești, nr.105, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Ivan Melania Domnica

Contract concesiune

11,65 mp

16,89 mp

Dispensar Ciulești Ulmi - situata in Cal. Ciulești, nr.135, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Diaconu Cristian

Contract'c^G^t£$e\ \

14,96 mp

25,24 mp

Dispensar Bujoreni- situate in Bd. Timișoara, nr.15, sector 6, București

Nn

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Purcareanu Constantin

Contract comodat

)

. Dispensar Stomatologie Giulesti- situata in Cal. Ciulești, ur.105, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

1.

CPI Voicu Adriana

Contract comodat

2.

CPI Simulescu Emilian loan

Contract comodat

3.

CPI Dobrescu Dragos

Contract comodat

4.

CPI Stanescu Angela Luminița

Contract comodat

5.

CPI Dumitru Roger Ion

Contract comodat

6.

CPI Draghici Daniela

Contract comodat

Dispensar Apusului - situate in Str. Apusului, nr.63, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP'CONTRACT

Sp utila    Sp comuna

1.

CPI Chesaru Georgeta

Contract comodat

19,62 mp    in cota indiviza

2.

CPI Fanea Sanda

Contractd^îAo$a^x

19,26 mp    in cota indiviza

3.

CPI Prunaru Rodica

Contract pdniodatx \

19,26 mp    in cota indiviza

4.

CPI Dudus loan

Contrac/    \ \

19,62 mp    in cota indiviza

5.

CPI Georgescu Oana

Contract comodat

19,26 mp

in cota indiviza

6.

CPI Siscu Valentina

Contract comodat

19,26 mp

in cota indiviza

Central Medical Dramul Taberei - situata iu Str. Pravat, nr.12, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CPI Dragomir Vasile

Contract comodat

18,42 mp

in cota indiviza

2.

CPI Voicu Leonte Elena

Contract comodat

36,45 mp

in cota indiviza

3.

CPI Zalutki Mihai

Contract comodat

18,42 mp

in cota indiviza

4.

CPI Petre Rodica Maria

Contract comodat

18,42 mp

in cota indiviza

5.

CPI Popa Elena

Contract comodat

31,70 mp

in cota indiviza

6.

CPI Popa Valentin

Contract comodat

31,70 mp

in cota indiviza

7.

CPI Rotari Mihaela

Contract comodat

18,42 mp

in cota indiviza

8.

CPI Slavic Eugenia

Contract comodat

18,42 mp

in cota indiviza

9.

CPI Balan Oana Lola

Contract comodat

31,70 mp

in cota indiviza

10.

CPI Badoiu Florina Daniela

Contract comodat

36,45 mp

in cota indiviza

11.

CPI Mustatea Ana

Contract comodat

18,42 mp

in cota indiviza

12.

CPI lorga Stefania

Contract comodat

18,42 mp

in cota indiviza

13.

CPI Petriu Ion

Contract cqrapjdpf/^^

36,45 mp

in cota indiviza

Imobil - situat in Aleea Compozitorilor, nr.18, sector 6, București

Nn

Crt

TITULAR CMÎ

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Georgescu Mihail

Contract concesiune

16,22 mp

33,68 mp

2.

CMI Ștefan Mirela Lacramioara

Contract concesiune

15,48 mp

32,14 mp

3.

CMI Stanciulescu Florentina

Contract concesiune

12,51 mp

51,96 mp

4.

CMI Nicolau Liliana Ștefana

Contract concesiune

16,22 mp

33,68 mp

5.

CMI Ilie Mihaela

Contract concesiune

15,48 mp

32,14 mp

6.

CMI Diaconu Liana Irina

Contract concesiune

12,51 mp

25,98 mp

7.

Centrul Medical Romar

Contract concesiune

12,51 mp

25,98 mp