Hotărârea nr. 247/2006

HOTARAREnr. 247 din 2006-10-12 HOTARIRE 247 din 12/10/2006 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE O DURATA DE 10 ANI, A SPATIILOR SITUATE IN IMOBILUL DIN STR. VASILE LASCAR NR. 27, SECTOR 2
HOTARIRE nr. 247 din 12/10/2006
HOTARIRE 247 din 12/10/2006

HOTARIRE    247 din 12/10/2006

PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE O DURATA DE 10 ANI, A SPATIILOR SITUATE IN IMOBILUL DIN STR. VASILE LASCAR NR. 27, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind trecerea in administrarea Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, pe o durata de 10 ani, a spatiilor situate in imobilul din

Str. Vasile Lascar nr.27, sector 2

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38, alin(2), lit.c), art.46, alin.(2^1) si art. 125 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba trecerea in administrarea Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, pe o durata de 10 ani, a spatiilor situate in imobilul din Str. Vasile Lascar nr.27, etaj 2, sector 2, in suprafata totala de 417,48 m.p., inclusiv subsolul tehnic al imobilului, identificate in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte si Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 247

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

.....?■■'•'    •    '    ■ -y.....■


ftHCM i


TC'iA jGLOG'f Qcz-f>


■' J-'' s/<£aY/<? Z. «^j'îr’tS/'' ///'


OcSt--/' a


r a t?~rz7 tz.0

Oc h/nef

(. » <±>

ii/KS"//* Cf/’r

®

©

Coi/Act

o,

V’ /

£ (yc/za/as/e-

©

LcdasoTev's


<«**


««'