Hotărârea nr. 243/2006

HOTARAREnr. 243 din 2006-10-12 HOTARIRE 243 din 12/10/2006 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.11.2006 - 31.01.2007
HOT. 243 12/10/2006
HOTARIRE 243 din 12/10/2006

HOTARIRE    243 din 12/10/2006

PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.11.2006 - 31.01.2007

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 01.11.2006 - 31.01.2007

 

            Avand in vedere Referatul Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.9(1) si 10 din O.G. nr.35/2002  pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.673/2002 si art.8(1) din Hotararea C.G.M.B. nr.137/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.37(1)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic - Se alege doamna consilier general COSMA MARIA ROXANA in functia de presedinte de sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 01.11.2006 - 31.01.2006.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 243