Hotărârea nr. 241/2006

HOTARAREnr. 241 din 2006-10-12 HOTARIRE 241 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CU BISERICA SF. SPIRIDON VECHI IN VEDEREA FINANTARII REALIZARII IN COMUN A ASEZAMANTULUI SOCIO-MEDICAL SF. SPIRIDON VECHI
HOT. 241 12/10/2006
HOTARIRE 241 din 12/10/2006

HOTARIRE    241 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA COOPERARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CU BISERICA SF. SPIRIDON VECHI IN VEDEREA FINANTARII REALIZARII IN COMUN A ASEZAMANTULUI SOCIO-MEDICAL SF. SPIRIDON VECHI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti cu Biserica Sf. Spiridon Vechi in vederea finantarii si realizarii in comun a Asezamantului

Socio-Medical Sf. Spiridon Vechi

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, precum si raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 alin. 2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct. 2, alin. 7 , lit.a si art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba cooperarea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti cu Biserica Sf. Spiridon Vechi in vederea finantarii si realizarii in comun a Asezamantului Socio-Medical Sf. Spiridon Vechi.

Art.2 - Obiectivul prevazut la art.1 se declara obiectiv de interes public local.

Art.3 - Biserica Sf. Spiridon Vechi si Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti vor derula un program de masuri si actiuni in vederea sprijinirii oamenilor nevoiasi si in special a copiilor orfani, dupa darea in functiune a Asezamantului Socio-Medical Sf. Spiridon Vechi

Art.4 - Termenii cooperarii sunt conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 - Finantarea proiectului se va realiza in limita sumelor bugetare aprobate.

Art.6 - Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, Directia de Investitii si Biserica Sf. Spiridon Vechi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 241