Hotărârea nr. 240/2006

HOTARAREnr. 240 din 2006-10-12 HOTARIRE 240 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 SI INSPECTORSTUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI LEONARDO DA VINCI "FORMAREA MANAGERILOR SCOLARI PENTRU DEZVOLTAREA CALITATII TOTALE IN EDUCATIE"
HOT. 240 12/10/2006
HOTARIRE 240 din 12/10/2006

HOTARIRE    240 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA COOPERARII DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 SI INSPECTORSTUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI LEONARDO DA VINCI "FORMAREA MANAGERILOR SCOLARI PENTRU DEZVOLTAREA CALITATII TOTALE IN EDUCATIE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii dintre Consiliul Local al Sectorului 5 si

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti,

in vederea derularii proiectului Leonardo da Vinci

“FORMAREA MANAGERILOR SCOLARI PENTRU DEZVOLTAREA CALITATII TOTALE IN EDUCATIE”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Invatamant;

Vazand raportul Comisiei pentru Relatii cu Organizatii Neguvernamentale si alti Parteneri Sociali si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 (1), art.95(2) lit."q" si (3) si art. 46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliului Local al Sectorului 5 sa hotarasca cu privire la cooperarea sa cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, in vederea derularii proiectului Leonardo da Vinci “Formarea Managerilor Scolari pentru Dezvoltarea Calitatii Totale in Educatie”

Art.2 - Consiliul Local al Sectorului 5 al municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 240