Hotărârea nr. 24/2006

HOTARAREnr. 24 din 2006-02-01 HOTARIRE 24 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA BULEVARDULUI REGINA ELISABETA SI A BULEVARDULUI MIHAIL KOGALNICEANU"
HOTARIRE nr. 24 din 1/02/2006
HOTARIRE 24 din 01/02/2006

HOTARIRE     24 din 01/02/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA BULEVARDULUI REGINA ELISABETA SI A BULEVARDULUI MIHAIL KOGALNICEANU"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Modernizarea Bulevardului Regina Elisabeta si a Bulevardului Mihail Kogalniceanu”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii „Modernizarea Bulevardului Regina Elisabeta si a Bulevardului Mihail Kogalniceanu” si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Administratia Strazilor si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 24

 

Pentru consultarea anexei accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

n , h . n n ANEXA

La H.C.G.M.B NR


9.1(1. &L.    ::&0£.......

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ Modernizare Bd.Regina Elisabeta — Bd.M.Kogalniceanu ”


l.VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )

30.778.737

8.473.855

RON

Euro

din care :

lucrări de construcții montaj

-    18.161.187

5.000.051

RON

Euro

in preturi (curs valutar 3.6322 Ron/Euro )RON

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI

-12.311.494,45

RON

-3.389.542

Euro

din care C+M

-10.095.423,85

RON

-2.779.424

Euro

- ANUL II

-18.467.241,67

RON

- 5.084.313

Euro

din care C+M

8.065.761,38

RON

-2.220.627

Euro

3.CAPACITATI

lungime - 1500m din care:

-    800 m (Bd.M.Kogalniceanu )

-    700 m ( Bd.Regina Elisabeta) lățime parte carosabila -14m


lățime trotuare 5^-6 m din care 1 m pista biciclisti

durata de realizare a investiției - 24 luni

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2