Hotărârea nr. 239/2006

HOTARAREnr. 239 din 2006-10-12 HOTARIRE 239 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU FUNDATIA COPII IN DIFICULTATE, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI " CENTRUL SPECIALIZAT PENTRU COPII CU DIZABILITATI PROFUNDE"
HOT. 239 12/10/2006
HOTARIRE 239 din 12/10/2006

HOTARIRE    239 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU FUNDATIA COPII IN DIFICULTATE, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI " CENTRUL SPECIALIZAT PENTRU COPII CU DIZABILITATI PROFUNDE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 cu Fundatia Copii in Dificultate, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului „ Centrul Specializat pentru Copii cu Dizabilitati Profunde”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei pentru Relatii cu Organizatii Neguvernamentale si alti Parteneri Sociali si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

In conformitate cu art. 38(1), art. 95 alin. 2 lit. „q”, alin. 3 precum si cu art. 46 (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 H O T A R A S T E

 

Art.1- Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la cooperarea dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 cu Fundatia Copii in Dificultate, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului „Centrul Specializat pentru Copii cu Dizabilitati Profunde”

Art. 2 - Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr.239