Hotărârea nr. 238/2006

HOTARAREnr. 238 din 2006-10-12 HOTARIRE 238 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5 CU ASOCIATIA "OVIDIU ROM", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI DE ZI "I. C. BRATIANU"
HOT. 238 12/10/2006
HOTARIRE 238 din 12/10/2006

HOTARIRE    238 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5 CU ASOCIATIA "OVIDIU ROM", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI DE ZI "I. C. BRATIANU"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 cu Asociatia „OVIDIU ROM”, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului privind infiintarea Centrului de Zi „I. C. BRATIANU”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala a municipiului Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei pentru Relatii cu Organizatii Neguvernamentale si Alti Parteneri Sociali si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

In conformitate cu art. 38 alin. 1, cu art. 95 alin. 2 lit. „q” si alin. 3 precum si cu art. 46 (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 5 al municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la cooperarea dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 cu Asociatia „OVIDIU ROM”, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului privind infiintarea Centrului de Zi „I. C. BRATIANU” in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5.

Art. 2 - Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 238