Hotărârea nr. 237/2006

HOTARAREnr. 237 din 2006-10-12 HOTARIRE 237 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5 CU F.I.C.E. ROMANIA IN VEDEREA FINALIZARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND INFIINTAREA "CENTRELOR DE ZI"
HOT. 237 12/10/2006
HOTARIRE 237 din 12/10/2006

HOTARIRE    237 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5 CU F.I.C.E. ROMANIA IN VEDEREA FINALIZARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND INFIINTAREA "CENTRELOR DE ZI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 cu F.I.C.E. Romania in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului privind infiintarea „Centrelor de Zi”

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, precum si raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei  Sanatate si Protectie Sociala si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

In conformitate cu art. 38 alin.1, art.95 alin. 2 lit. „q” si alin. 3 precum si cu art. 46 (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 5 al municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la cooperarea Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 cu F.I.C.E. Romania in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului privind infiintarea „Centrelor de Zi” in subordinea Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5.

Art. 2 - Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 237