Hotărârea nr. 233/2006

HOTARAREnr. 233 din 2006-10-12 HOTARIRE 233 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "AMENAJARE INSTALATIE DE INCALZIRE CU LEMNE LA CIMITIRUL BERCENI II"
HOT. 233 12/10/2006
HOTARIRE 233 din 12/10/2006

HOTARIRE    233 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "AMENAJARE INSTALATIE DE INCALZIRE CU LEMNE LA CIMITIRUL BERCENI II"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici

pentru investitia “Amenajare instalatie de incalzire cu lemne la Cimitirul Berceni II”

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General precum si Raportul Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-civica;

Vazand Raportul Comisiei de Ecologie si Protectia Mediului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38 alin ( 2) lit b, alin (4) lit. d, e, f, si art.46 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Amenajare instalatie de incalzire cu lemne la Cimitirul Berceni II”.

            Art.2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici prevazuti prin Studiul de fezabilitate dupa cum urmeaza:

Valoarea totala estimata a investitiei

= 28.200  LEI  RON

                                  din care C + M

= 17.790  LEI  RON

Alte cheltuieli

= 10.410  LEI  RON

 

Art.3 - Finantarea obiectivului de investitie se face din bugetul propriu al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

Art.4 - Dupa finalizarea si implementarea obiectivului prevazut in cadrul proiectului, se vor asigura fondurile necesare Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane in vederea administrarii, exploatarii si intretinerii acestuia.

Art.5 - Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 233