Hotărârea nr. 232/2006

HOTARAREnr. 232 din 2006-10-12 HOTARIRE 232 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "AMENAJARE CAPELA DE LEMN LA CIMITIRUL DOMNESTI"
HOT. 232 12/10/2006
HOTARIRE 232 din 12/10/2006

HOTARIRE    232 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "AMENAJARE CAPELA DE LEMN LA CIMITIRUL DOMNESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Amenajare Capela de lemn la Cimitirul Domnesti”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica;

Vazand raportul Comisiei Ecologie si Protectia Mediului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 38 (2) lit. „b”, 38 (4) lit. „d”, „e” si „f” si art. 46 (2) lit. a din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Amenajare Capela de lemn la Cimitirul Domnesti”.

Art.2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici prevazuti prin studiul de fezabilitate, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala estimata a investitiei

= 171.500  LEI  RON

                                  din care C + M

= 141.700  LEI  RON

Alte cheltuieli

=   29.800  LEI  RON

 

Art. 3 - Finantarea proiectelor se va face din bugetul propriu al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

Art. 4 - Dupa finalizarea si implementarea obiectivului prevazut in cadrul proiectului, se vor asigura fondurile necesare Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane, in vederea administrarii, exploatarii si intretinerii acestuia.

Art. 5 - Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 232