Hotărârea nr. 230/2006

HOTARAREnr. 230 din 2006-10-12 HOTARIRE 230 din 12/10/2006 PRIVIND ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE STRAZILE DE PAMANT, DIN SECTORUL 3"
HOTARIRE nr. 230 din 12/10/2006
HOTARIRE 230 din 12/10/2006

HOTARIRE    230 din 12/10/2006

PRIVIND ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE STRAZILE DE PAMANT, DIN SECTORUL 3"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru realizarea investitiei

“Extindere retele publice de alimentare cu apa si canalizare pe strazile de pamant, din sectorul 3”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul  Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei de Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 40(1) din OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare;

In baza art. 26 lit .c din Ordonanta de Guvern nr. 32/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 38 alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d si art. 46 alin.2 din Legea  nr. 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba Studiile de fezabilitate pentru realizarea investitiei  Extindere retele publice de alimentare cu apa si canalizare pe strazile de pamant, localizate in sectorul 3, in conformitate cu indicatorii tehnico-economici  prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Finantarea investitiei se va face din alocatii de la bugetul Consiliului Local al Sectorului 3, in conditiile asigurarii fondurilor necesare realizarii investitiei.

Art.3 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti si Primaria sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 230

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa 1

La HCGMB nr^fc?.    ■ &

Indicatorii tehnico-economici

privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru realizarea investiției "Extindere rețele publice de alimentare cu apa si canalizare pe străzile de pamant din anexa, localizate in sectorul 3"

1. Strada Dealul Poienii:

APA:

Valoarea totala a investiției :    29.3 8 5,00 RON

Din care C + M :    19.257,00 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    29.385,00 / 19.257,00 RON

Durata de realizare a investiției: 1 luna

Anul I ( 2006 ):    1 luna

Capacitati (extinderi) : 0,035 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    54.222,00 RON

Din care C + M :    41.546,00 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 54.222,00/41.546,00 RON

Durata de realizare a investiției : 1 luni

Anul I :    1 luni

Capacitati (extinderi) : 0,035 km rețea de canalizare

2. Strada Invenției:

APA :

Valoarea totala a investiției :    405.488,00 RON

Din care C + M :    346.068,00 RON


Eșalonarea investiției:

AnulI : 405.488,00 / 346.068,00 RON

Durata de realizare a investiției : 5. luni

Capacitati (extinderi) : 0,180 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    536.660,00 RON

Din care C + M :    450.928,00 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 563.660,00 / 450.928,00 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,250 km rețea de canalizare

3. Strada Ținutului:

APA :

Valoarea totala a investiției :    261.176,00 RON

Din care C + M :    226.581,00 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 261.176,00/226.581,00 RON

Durata de realizare a investiției : 2 luni

Anul I:    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,330 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    374.583,00 RON

Din care C + M:    327.317,00 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 374.583,00/327.317,00 RON

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I ( 2006 ) :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,285 km rețea de canalizare


Eșalonarea investiției:

AnulI: 350.000,00/245.000,00 RON

Durata de realizare a investiției : 5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,500 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 622.290 RON

Din care C + M :    546.392 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    622.290 / 546.932 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,500 km rețea de canalizare

5. Strada Becatei:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    102.343,52 RON

Din care C + M:    71.160,46 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 102.343,52/71.160,46 RON

Durata de realizare a investiției: 3 luni Anul 1:    3 luni

Capacitati (extinderi): 0,090 km rețea de canalizare

6. Strada Gura Siriului:

APA :

Valoarea totala a investiției :    157.517,27 RON

Din care C+M:    116.621,81 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 157.517,27/ 116.621,81 RON


Valoarea totala a investiției :    172.860,56 RON

Din care C + M :    130.540,44 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 172.860,56/ 130.540,44 RON

Durata de realizare a investiției : 2 luni Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,402 km rețea de canalizare

7. Strada Lacul Lala :

APA :

Valoarea totala a investiției : 110.200,59 RON

Din care C + M :    74.040,77 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 110.200,59/74.040,77 RON

Durata de realizare a investiției: 2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,160 km rețea de distribuție apa si branșamente

8. Strada Col. Iosif Albu :

APA:

Valoarea totala a investiției : 373.339,52 RON

Din care C + M :    312.334,49 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    373.339,52/312.334,49 RON

Durata de realizare a investiției:    3 luni

Anul 1:    3 luni

Capacitati (extinderi) : 0,633 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    277.521,12 RON

Din care C + M :    225.256,98 RON

Eșalonarea investiției:


AnulI : 277.521,12/225.256,98 RON

Durata de realizare a investiției : 3 luni Anul I :    3 luni

Capacitati (extinderi): 0,390 km rețea de canalizare

9. Strada Zarzărilor :

APA:

Valoarea totala a investiției: 286.810 RON Din care C + M :    245.771 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    286.810 / 245.771 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,420 km rețea de distribuție apa si branșamente

10. Strada Manastirea Agapia :

APA:

Valoarea totala a investiției: 155.595 RON DincareC + M:    131.383 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    151.595 / 131.383 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul 1:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    337.479 RON

Din care C + M :    287.202 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    337.479/287.202 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de canalizare

11. Strada Intrarea Titan :

APA :

Valoarea totala a investiției: 123.403 RON Din care C + M :    101.964 RON


Eșalonarea investiției:

Anul I :    123.403 / 101.964 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul 1:    5 luni

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    257.835 RON

Din care C + M :    217.503 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    257.835 / 217.503 RON

Durata de realizare a investiției:    3 luni

Anul I :    3 luni

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de canalizare

12. Strada Zimnicea :

APA :

Valoarea totala a investiției: 255.851 RON

Din care C + M :    217.172 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI:    255.851 / 217.172 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul 1:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,400 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    567.948 RON

Din care C + M :    499.451 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    567.948 / 499.451 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,400 km rețea de canalizare

13. Strada Drumul Malul cu Flori:

APA:

Valoarea totala a investiției: 441.380 RON Din care C + M :    379.225 RON

Eșalonarea investiției:Durata de realizare a investiției:    5 luni

Anul 1:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,180 km rețea de distribuție apa si branșamente

14. Strada Malva :

APA :

Valoarea totala a investiției: 472.530 RON

Din care C + M :    408.002 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    472.530/408.002 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Anul 1:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,100 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    541.563 RON

Din care C + M :    479.344 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    541.563 / 479.344 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,100 km rețea de canalizare

15. Strada Trandafirul Roșu :

APA:

Valoarea totala a investiției : 549.511 RON Din care C + M :    475.541 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    549.511 /475.541 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,450 km rețea de distribuție apa si brans,


CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    729.529 RON

Din care C + M :    652.903 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    729.529 / 652.903 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,450 km rețea de canalizare

16. Strada Rampei:

APA :

Valoarea totala a investiției: 390.031 RON Din care C + M :    334.939 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    390.031 / 334.939 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul 1:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,180 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 527.522 RON

Din care C + M :    455.472 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    527.522 / 455.472 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,600 km rețea de canalizare

17. Strada Aleea Calnau :

APA :

Valoarea totala a investiției : 488.434 RON Din care C + M :    420.005 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    488.434 / 420.005 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul 1:    5 luni


CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    445.481 RON

Din care C + M :    390.583 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    445.481 / 390.583 RON

Durata de realizare a investiției:    4 luni

Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,300 km rețea de canalizare

18. Strada Grindeiului ( Valsanesti - drum infundat) : APA :

Valoarea totala a investiției : 59.500 RON

Din care C + M :    47.477 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    59.500 / 47.477 RON

Durata de realizare a investiției :    5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,078 km rețea de distribuție apa si branșamente


19. Strada Elbrus :

APA :

Valoarea totala a investiției : 117.198 RON Din care C + M :    105.198 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    117.198/ 105.198 RON

Durata de realizare a investiției :    3 luni

Anul 1:    3 luni

Capacitati (extinderi) : 0,222 km rețea de distribuție apa si branșamente


20. Strada Culesului:

APA :

Valoarea totala a investiției : 413.830 RON Din care C + M :    346.420 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    413.830/346.420 RON


21. Strada Calan :

APA:

Valoarea totala a investiției: 177.325 RON Din care C + M :    145.360 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    177.325 / 145.360 RON

Durata de realizare a investiției :    3 luni

Anul I :    3 luni

Capacitati (extinderi): 0,265 km rețea de distribuție apa si branșamente

22. Strada Succesului:

APA:

Valoarea totala a investiției : 170.229 RON Din care C + M :    143.567 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    170.229 / 143.567 RON

Durata de realizare a investiției :    1 luni

Anul 1:    1 luni

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    255.574 RON

Din care C + M :    217.503 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    255.574/217.503 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de canalizare

23. Strada Intrarea Ciutei:

APA:

Valoarea totala a investiției : 121.700 RON Din care C + M :    100.927 RON

Eșalonarea investiției:AnulI :    121.700/ 100.927 RON

Durata de realizare a investiției :    1 luna

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 137.825 RON

Din care C + M :    110.860 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    137.825 / 110.860 RON

Durata de realizare a investiției:    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,100 km rețea de canalizare

24. Strada Stan Constantin :

APA :

Valoarea totala a investiției: 138.422 RON Din care C + M :    115.250 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    138.422/ 115.250 RON

Durata de realizare a investiției:    1 luna

Anul 1:    1 luna

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    201.479 RON

Din care C + M :    167.530 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    201.479 / 167.530 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de canalizare

25. Strada Intrarea Sita Vasile ( nr.18 - drum înfundat) : APA:

Valoarea totala a investiției : 159.256 RON Din care C + M :    134.464 RON


Eșalonarea investiției :

Anul I :    159.256 / 134.464 RON

Durata de realizare a investiției :    1 luna

Anul 1:    1 luna

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    199.793 RON

Din care C + M:    167.912 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    199.793 / 167.912 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de canalizare

26. Strada Tehnicii:

APA:

Valoarea totala a investiției : 236.599 RON Din care C + M :    203.800 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    236.599/203.800 RON

Durata de realizare a investiției :    1 luna

Anul 1:    1 luna

Capacitati (extinderi) : 0,250 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    301.042 RON

Din care C + M :    257.683 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    301.042 /257.683 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,286 km rețea de canalizare

27. Strada Avuției:

APA:

Valoarea totala a investiției : 156.622 RON Din care C + M :    131.094 RON


Eșalonarea investiției:

Anul I :    156.622 / 131.094 RON

Durata de realizare a investiției:    1 luna

Anul 1:    1 luna

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    287.900 RON

Din care C + M :    279.263 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    287.900 / 279.263 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de canalizare

28. Strada Satelitului:

APA:

Valoarea totala a investiției : 142.100 RON Din care C + M :    118.623 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    142.100/ 118.623 RON

Durata de realizare a investiției:    1 luna

Anul 1:    1 luna

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 193.002 RON

Din care C + M :    160.669 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    193.002 / 160.669 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,150 km rețea de canalizare

29. Strada Crinul de Gradina :


APA :

Valoarea totala a investiți ei : 406.518 RON Din care C + M :    356.427 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    406.518/356.427 RON


Durata de realizare a investiției :    1 luna


Anul I :


1 luna


Capacitati (extinderi) : 0,500 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    813.290 RON

Din care C + M :    716.201 RON

Eșalonarea investiției:


AnulI :


813.290/716.201 RON


Durata de realizare a investiției: Anul I :


2 luni 2 luni


Capacitati (extinderi) : 0,500 km rețea de canalizare


30. Strada Drumul Lunca Cetatii:

APA :

Valoarea totala a investiției : 722.900 RON

Din care C + M :    613.372 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    722.900/613.372 RON

Durata de realizare a investiției :    1 luna

Anul 1:    1 luna

Capacitati (extinderi) : 0,750 km rețea de distribuție apa si branșamente


CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    861.719 RON

Din care C + M :    761.323 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    861.719/761.323 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,750 km rețea de canalizare


31. Strada Intrarea Stejarului: APA :Valoarea totala a investiției : 49.777,84 RON

Din care C + M :    28.230,55 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    49.777,84/28.230,55 RON

Durata de realizare a investiției:    1 luna

Anul I :    1 luna

Capacitati (extinderi) : 0,050 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    53.590,88 RON

Din care C + M :    31.806,72 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI:    53.590,88/31.806,72 RON

Durata de realizare a investiției :    1 luna

Anul I :    1 luna

Capacitati (extinderi) : 0,050 km rețea de canalizare

32. Strada Eprubetei:

APA:

Valoarea totala a investiției: 78.280 RON Din care C + M :    60.849 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    78.280/60.849 RON

Durata de realizare a investiției :    3 luni

Anul 1:    3 luni

Capacitati (extinderi) : 0,170 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    221.170 RON

Din care C + M :    197.680 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    221.170 / 197.680 RON

Durata de realizare a investiției:    3 luni

Anul I :    3 luni    _

Capacitati (extinderi) : 0,248 km rețea de canalizare / O x/) ~ '

33. Strada Voineasa :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    464.731 RON

Din care C + M :    383.395 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    464.731 / 383.395 RON

Durata de realizare a investiției:    3 luni

Anul I :    3 luni

Capacitati (extinderi): 0,500 km rețea de canalizare

34. Strada Rasovita :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    364.771 RON

Din care C + M :    314.892 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    364.771 / 314.892 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,300 km rețea de canalizare

35. Statie de pompare strada Mostistea - Eprubetei

Valoarea totala a investiției :    841.692 RON

Din care C + M :    735.664 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    841.692 / 735.664 RON

Durata de realizare a investiției :    3 luni

Anul I :    3 luni

36. Strada Valea Mieilor :

APA:

Valoarea totala a investiției : 232.530 RON Din care C + M :    225.544,10 RON


Capacitati (extinderi) : 0,300 km rețea de distribuție apa si branșamente

37. Strada Varasti:

APA:

Valoarea totala a investiției : 562.480 RON Din care C + M :    545.605,60 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    562.480 / 545.605,60 RON

Durata de realizare a investiției:    2 luni

Anul 1:    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,500 km rețea de distribuție apa si branșamente

38. Strada Paunesti:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 451.020 RON Din care C + M :    437.489,40 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    451.020/437.489,40 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,350 km rețea de canalizare

39. Strada Lucieni:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    438.160 RON

Din care C + M :    425.015,20 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    438.160/425.015,20 RON

Durata de realizare a investiției :    2 luni

Anul I :    2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,300 km rețea de canalizare


Sef Serviciu, Alejeandru ZAHARIA