Hotărârea nr. 23/2006

HOTARAREnr. 23 din 2006-02-01 HOTARIRE 23 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE LINII DE TRAMVAI" MODIFICATE ANEXELE NR. 1, 5, 6, 8 SI 12 PRIN HCGMB NR. 334/2007
HOTARARE nr. 23 din 1/02/2006
HOTARIRE 23 din 01/02/2006

HOTARIRE     23 din 01/02/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE LINII DE TRAMVAI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Modernizare linii de tramvai”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii „Modernizare linii de tramvai si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexele 1 - 15, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Administratia Strazilor si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 23

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA /

LA H.C.G.M.B. NR..î23. d><L 9.{ -.?A;    ......

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE SOS.MIHAI BRAVU DE LA CALEA VITAN LA BUCUR OBOR

157.848.264 RON 42.840.000 EURO


l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO


ANULI

157.848.264

ANULD

3.CAPACITATI

- lungimea liniei de tramvai

- 9,00 km.cale simpla

- lungimea rețelei de contact

- 9,20 km.cale simpla

- peroane

18 buc.

- substatii electrice

2 buc.

- cabluri de curent continuu

- 38,00 km.

- durata de realizare a investiției

9 luni

LA H.C.GJM.B. NR


.4.3


ANEXA Z


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE STR.AVIATOR SERBANESCU DE LA SOS.PIPERA LA DN \)}

1.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 98.216.698 RON 26.656.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro - 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON

EURO


ANULI


98.216.698


26.656.000


3.CAPACITATI

-    lungimea liniei de tramvai

-    lungimea rețelei de contact

-    peroane


-    substatii electrice

-    cabluri de curent continuu

-    durata de realizare a investiției


-    5,60 km.cale simpla

-    5,70 km.cale simpla 12 buc.

1 buc.

-    5,00 km.

8 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE B-DUL.BARBU VACARESCU DE LA SOS.PIPERA LA SOS.STEFAN CEL MARE"

l.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 114.001.524 RON 30.940.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANUL I    114.001.524    30.940.000

3.CAPACITATI

lungimea liniei de tramvai lungimea rețelei de contact peroane

-    6,50 km.cale simpla

-    7,00 km.cale simpla 14 buc.

-    2,00 km.

9 luni


cabluri de curent continuu durata de realizare a investiției


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"EXTINDEREA LINIEI DE TRAMVAI PE B-DLL.DLMITR1E POMPEI INTRE PLATFORMA PIPERA SI B-DUL.BARBU VACARESCU"

l.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 52,616.088 RON 14.280.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON Ia data 06.01,2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

EURO

14.280.000


RON

ANUL I    52.616.088

3.CAPACITATI

lungimea liniei de tramvai lungimea rețelei de contact substatii electrice modernizate peroane

-    3,00 km.cale simpla

-    3,20 km.cale simpla

-    1 buc.

6 buc.

-10,00 km.

5 luni


cabluri de curent continuu durata de realizare a investiției


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE CALEA CALARASI, B-DUL.CORNELIU COPOSU, INTRE B DUL.CHISINAU SI STR.SEANTA VINERI"

I.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 131.467.560 RON 35.858.375 EURO

din care :

91.146.069 RON 24.860.505 EURO


lucrări de construcții montaj

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

ANULI

din care C+M


RON

EURO

131.467.560

35.858.375

91.146.069

24.860.505


3.CAPACITATI- lungimea liniei de tramvai

- 8,80 km.cale simpla

- lungimea rețelei de contact

- 9,00 km.cale simpla

- substatii electrice

- 1 buc.

- peroane

14 buc.

- cabluri de curent continuu

-12,00 km.

- durata de realizare a investiției

10 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE B-DEL.BASARABIEI INTRE P-TA.MUNCH SI FAUR"

1.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 140.309.568 RON 38.080.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON

EURO

ANULI

140.309.568

38.080.000

3.CAPACITATI

- lungimea liniei de tramvai

- 8,00 km.cale simpla

- lungimea rețelei de contact

- 8,20 km.cale simpla

- substatii electrice modernizate

1 buc.

- peroane

16 buc.

- cabluri curent continuu

-12,00 km.

- durata de realizare a investiției

12 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE STR.ARMAND C ALINESCU DE LA STR. VASILE LASCAR PANA LA CALEA MOȘILOR"

1.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 26.308.044 RON 7.140.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANUL I    26.308.044    7.140.000

3.CAPACITATI

- lungimea liniei de tramvai

- 1,50 km.cale simpla

- lungimea rețelei de contact

- 1,70 km.cale simpla

- peroane

4 buc.

- durata de realizare a investiției

4 luni

ANEXA £

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE B-DUL.BUCURESTH NOI DE LA LAROMET LA SOS.CHITILA"

l.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 84.185.741 RON 22.848.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANGLI


84.185.741


22.848.000


3.CAPAOTATI

-    lungimea liniei de tramvai

-    lungimea rețelei de contact

-    peroane

-    substatii electrice modernizate

-    cabluri de curent continuu

-    durata de realizare a investiției

-    4,80 km.cale simpla

-    5,00 km.cale simpla 8 buc.

1 buc.


-14,00 km. 8 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE B-DUL.ION MIHALACHE INTRE SOS.CHITILA SI P-TA. VICTORIEI"

l.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 154340.525 RON 41.888.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANULI


154340.525


41.888.000


3.CAPACITATI

- lungimea liniei de tramvai

- 8,80 km.cale simpla

- lungimea rețelei de contact

- 9,00 km.cale simpla

- peroane

18 buc.

- durata de realizare a investiției

11 luniANEXA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE STR.LIVTU REBREANU INTRE B-DUL.1 DEC.1918 SI B-DUL.CAMJL RESSU"

l.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 99.970.567 RON

27.132.000 EURO


in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI


RON


EURO


ANULI


99.970.567


27.132.000


3.CAPACITATI

-    lungimea liniei de tramvai

-    lungimea rețelei de contact

-    substatii electrice noi

-    peroane

-    cabluri curent continuu

-    durata de realizare a investiției

-    5,70 km.cale simpla

-    6,00 km.cale simpla 1 buc.

10 buc.

-    6,00 km.

8 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE B-DUL.LACUL TEI INTRE STR.MAICA DOMNULUI SI STR.DOAMNA GHICA"

l.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 33.673.559 RON 9.139.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANULI


33.673.559


9.139.000


3.CAPACITATI

- lungimea liniei de tramvai

- 1,92 km.cale simpla

- lungimea rețelei de contact

- 2,00 km.cale simpla

- peroane

4 buc.

- durata de realizare a investiției

5 luni

LA H.C.G.M.B. NR...xr..


ANEXA &

.^3..,    : *2966


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE B-DUL.CHISINAU INTRE B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU SI SOS.PANTELTMON"

l.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 33323.522 RON

9.044.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI


RON


EURO


ANULI


33.323.522


9.044.000


3.CAPACITATI

-    lungimea liniei de tramvai

-    lungimea rețelei de contact

-    peroane

-    durata de realizare a investiției

-    1,9 km.cale simpla

-    2,00 km.cale simpla

4    buc.

5    luni

te


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE B-DUL.PACHE PROTOPOPESCU, SOS.IANCULUI,SOS.PANTELIMON, GRANITUL"

l.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 210.464.352 RON 57.120.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01,2006)

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANULI

105.232.176

28.560.000

ANUL 11

105.232.176

28.560.000

3.CAPACITATI

- lungimea liniei de tramvai

- 12,00 km.caîe simpla

- lungimea rețelei de contact

- 13,00 km.cale simpla

- peroane

24 buc.

- substatii electrice modernizate

1 buc.

- cabluri de curent continuu

-16 km.

- durata de realizare a investiției

18 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE CALEA ȘERB AN VODAJÎ-DLL.GHEORGHE SINCAI, STR.NERVA TRAIAN”

1. VALOARE A TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA)

112.247.654 RON 30.464.000 EURO


in preturi (curs valutar: 1 Euro = 3,6846 RON la data 06.01.2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI


ANULI


RON

56.123.827


EURO

15.232.000


3.CAPACITATI

-    lungimea liniei de tramvai

-    lungimea rețelei de contact

-    peroane

-    durata de realizare a investiției

-    6,40 km.cale simpla

-    7,00 km.cale simpla 12 buc.

9 luni

ANEXA !5~

LA H.C.G.M.B. NR...^..^

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

"MODERNIZAREA LTNIEI DE TRAMVAI PE B-DUL.TEODOR PALLADY DE LA COMPLEXUL R.A.T.B. TITAN PANA LA B-DUL.MARASESTI”

l.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) 275.357,527 RON 74.732.000 EURO

in preturi (curs valutar: 1 Euro — 3,6846 RON Ia data 06.01,2006)

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

RON

EURO

ANULI

137.678.764

37.366.000

ANUL II

137.678.763

37.366.000

3.CAPACITATI

- lungimea liniei de tramvai

- 15,70 km.cale simpla

- lungimea rețelei de contact

- 16,00 km.cale simpla

- peroane

30 buc.

- substatii electrice modernizate

- 2 buc.

- cabluri de curent continuu

-10,00 km.

- durata de realizare a investiției

24 luni