Hotărârea nr. 228/2006

HOTARAREnr. 228 din 2006-10-12 HOTARIRE 228 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "ALIMENTAREA CU APA A CIMITIRULUI BUCURESTII NOI"
HOT. 228 12/10/2006
HOTARIRE 228 din 12/10/2006

HOTARIRE    228 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "ALIMENTAREA CU APA A CIMITIRULUI BUCURESTII NOI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea realzarii investitiei prevazute in cadrul Proiectului “Alimentare cu apa a cimitirului Bucurestii Noi”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-civica;

Vazand raportul Comisiei de Ecologie si Protectia Mediului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit.”b”, (4) lit. „d”, „e”, „f” si art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata prin Legea 286/2006.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba realizarea investitiilor prevazute in cadrul proiectului privind “Alimentare cu apa a cimitirului Bucurestii Noi”

Art.2 - Se aproba indicatorii economico - financiari prevazuti prin Studiul de fezabilitate dupa cum urmeaza:

                        - Valoare totala investitie: 95.090 lei

                        - C+M: 71.250 lei

Art.3 - Finantarea obiectivului de investitie se face din bugetul propriu al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

Art.4 - Dupa finalizarea si implementarea obiectivului prevazut in cadrul proiectului, se vor asigura fondurile necesare Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane in vederea administrarii, exploatarii si intretinerii acestuia.

Art.5 - Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 228