Hotărârea nr. 226/2006

HOTARAREnr. 226 din 2006-10-12 HOTARIRE 226 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA ALIMENTATA CU GAZE PENTRU CAPELA CIMITIRULUI BELLU"
HOTARIRE nr. 226 din 12/10/2006
HOTARIRE 226 din 12/10/2006

HOTARIRE    226 din 12/10/2006

PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA ALIMENTATA CU GAZE PENTRU CAPELA CIMITIRULUI BELLU"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea realizarii investitiei prevazute in cadrul Proiectului “Instalatie de incalzire centrala alimentata cu gaze pentru Capela Cimitirului Bellu”

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-civica;

            Vazand raportul Comisiei de Ecologie si Protectia Mediului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti

            In temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit.”b”, alin.4 lit.”d”, “e” si “f” si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba realizarea investitiilor prevazute in cadrul proiectului “Instalatie de incalzire centrala alimentata cu gaze pentru Capela Cimitirului Bellu”.

            Art.2 - Se aproba indicatorii economico-financiari prevazuti prin Studiul de fezabilitate dupa cum urmeaza:

                        -inst.interioara de incalzire capela : 84.958,61 lei

                        -proiect inst.interioara de incalzire capela: 7.900 lei

            Art.3 - Finantarea obiectivului de investitie se face din bugetul propriu al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

            Art.4 - Dupa finalizarea si implementarea obiectivului prevazut in cadrul proiectului, se vor asigura fondurile necesare Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane in vederea administrarii, exploatarii si intretinerii acestuia.

            Art.5 - Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 226

 


>

o

2

z

35

H

72

>

•H

>

o


3>

H

5

PI

r

O

72

■&

o

72

PI


>

O

72


r

O

72


2

>

z

H


05

n

5

PJ

</5

H


P5

z

>

z

72


O

-J

><

50

>>

z3

>>O

72

n

>

Z

<5

>


STAT DE FUNCȚII

al ADMINISTRAȚIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE pe anul 2006

Nr.

Crt.

COMPARTIMENTUL Funcția: conducere /execuție

Nivel

studii

grad/treaptă

profesională

Număr

posturi

Temeiul din anexa la OG nr.3/2006

Statut angajat (c)

0

1

2

3

4

5

7

CONDUCERE

3

l

Inspec.de specialit-Director

S

IA

I

Anexa Ilb/VI/I

C

2

Inspec.de specialit.-Director adjunct

S

IA

1

Anexa Ilb/VI/I

C

3

Inspec.de specialit.-Contabil sef

S

IA

1

Anexa Ilb/VI/I

c

SERVICIUL RESURSE UMANE

8

4

Inspector de specialitate-șef serviciu

S

IA

1

Anexa Ilb/VI/I

c

5

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa Ilb

c

6

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa Ilb

c

7-10

Inspector

M

IA

4

Anexa Ilb

c

11

Inspector

M

I

1

Anexa Ilb

c

COMPARTIMENT AUDIT

INTERN

2

12

Inspector de specialitate

S

IA

I

Anexa Ilb    M

A    C

13

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa Ilb

. \ "O C

J»    uf

teA-J

k

f f-, I

® JL

KV

O. A

BIROUL DE RELAȚII PUBLICE

5

14

Referent - șef birou

M

IA

1

Anexa IIb/VI/1

C

15

Referent

M

I

1

Anexa Ilb

C

16-17

Referent

M

11

2

Anexa Ilb

C

18

Curier

M

I

1

Anexa Ilb

C

COMPARTIMENT SĂNĂTATE SI SECURITATEA

MUNCII

3

19

Inspector de specialitate

S

III

1

Anexa Ilb

C

20

Inspector

SSD

IA

I

Anexa Ilb

C

21

Inspector

M

IA

1

Anexa Ilb

C

BIROUL ACHIZIȚII

PUBLICE

5

22

Inspector de specialit.-șef birou

S

IA

1

Anexa IIb/VI/1

C

23

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa Ilb

C

24-25

Inspector de specialitate

S

I

2

Anexa Ilb

C

26

Referent

M

IA

1

Anexa Ilb

X

BIROUL TEHNOLOGIA

INFORMAȚIEI SI

IMPLEMENTAREA

SISTEMULUI

INFORMATIC

4

// /

O: u »» 1 vvz t \

\ **7 'A r    \ * •j.V

IU?)

ZaXoiTv

27

Inspector de specialitate-șef birou

s

IA

1

Anexa IIb/VT/1

C

28-29

Inspector de specialitate

S

I

2

Anexa Ilb

c

30

Referent

M

IA

1

Anexa Ilb

c

SERVICIUL TEHNIC

7

31

Inspector de specialitate-șef serv.

S

IA

1

Anexa llb/VI/1

c

32

Inspector de

specialit.(ing.constructor)

S

I

I

Anexa Ilb

c

33-35

Inspector

SSD

IA

3

Anexa Ilb

c

36

Subinginer

SSD

I

1

Anexa Ilb

c

37

M.califi cat(topograf)

I

1

Anexa V/2b

c

SERVICIUL ACTE DE CONCESIUNE SI ARHIVĂ

12

38

Consilier juridic- șef serviciu

s

IA

1

Anexa IIb/Vl/1

c

39-41

Referent

M

IA

3

Anexa Ilb

c

42-43

Referent

M

I

2

Anexa Ilb

c

44-46

Referent

M

II

3

Anexa Ilb

c

47-48

Arhivar

M

I

2

Anexa V/2b

c

49

M.calificat

IV

1

Anexa V/2b

c

BIROUL EVIDENTA

LOCUIM ÎNHUMARE SI DE

VECI

7

50

Inspector-sef birou

M

IA

I

Anexa IIb/VI/1

c

51

Inspector

M

IA

1

Anexa Ilb

c

52-54

Inpector

M

I

3

Anexa Ilb

c

55

Inspector

M

II

1

Anexa Ilb    $

mTTx.C

56

Inspector

M

III

1

Anexa Ilb X**    C

fc    ii

_li ° * 1    Sil-1-1-,3    -

SERVICIUL JURIDIC SI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV,CAUZE

COMERCIALE

9

57

Consilier juridic-șef serviciu

S

IA

1

Anexa IIb/VI/1

C

58-60

Consilier juridic

S

IA

4

Anexa Ilb

C

61-62

Consilier juridic

S

II

2

Anexa Ilb

C

63

Consilier juridic

S

IV

1

Anexa Ilb

C

64

Referent

M

II

1

Anexa Ilb

C

COMPARTIMENT ALTE

CONCESIUNI

2

65

inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa Ilb

66

Consilier juridic

S

I

1

Anexa Ilb

JL/

BIROUL URMĂRIRE

CREANȚE

5

\ / ■-><

V-z,/ •'

Zy/W

f o

67

Inspector de specialitate-șef birou

s

IA

1

Anexa IIb/VI/1

68

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa Ilb

C

69-71

Referent

M

IA

'•t

3

Anexa Ilb

c

SERVICIUL FINANCIAR    26

72

Referent de specialitate-șef serv.

s

II

1

Anexa IIb/VI/1

C

73

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa Ilb

C

74

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa Ilb

c

75

Referent

M

II

I

Anexa Ilb

c

76-88

Casier

M

I

13

Anexa V/2b

c

>3 T f    S-

89-97

Casier

M/G

II

9

Anexa V/2b

C

BIROUL CONTABILITATE

10

98

Referent-șef birou

M

IA

1

Anexa IIb/VI/1

C

99-101

Referent

M

IA

3

Anexa 11b

C

102-105

Referent

M

11

4

Anexa Ilb

C

106-107

Referent

M

111

2

Anexa Ilb

C

SERVICIUL AUTORIZĂRI, ACREDITĂRI SLAVIZĂRI

11

108

Inspector de specialit.-șef serv.

S

IA

1

Anexa Ilb/VI/I

C

109

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa Ilb

C

110

Inspector

M

IA

I

Anexa Ilb

C

111-112

M.caîificat(zidar)

I

2

Anexa V/2b

C

113-114

M.calificat(zidar)

II

2

Anexa V/2b

_

115-116

M.calificat(zidar)

III

2

Anexa V/2b

117-118

M.calificat(zidar)

IV

2

Anexa V/2b

Z'*

tf    /

SERVICIUL URMĂRIRE

CALITATE PRESTAȚII

9

viir

119

Inspector de specialitate-șef serviciu

S

IA

1

Anexa IIb/VI/1

c

120-121

Inspector de specialitate

S

I

2

Anexa Ilb

c

122

Inspector de specialitate

s

II

I

Anexa Ilb

c

123-125

Inspector de specialitate

s

III

3

Anexa Ilb

c

126

Inspector

M

IA

1

Anexa Ilb

c

127

Inspector

M

II

1

Anexa Ilb

c

COMPARTIMENT INCINERĂRI SPECIALE    2

128

Inspector de specialitate

S

1

1

Anexa Ilb

C

129

Referent

M

1

1

Anexa Ilb

C

SERVICIUL

ADMINISTRATIV,

APROVIZIONARE

62

130

Inspector de specialitate-șef serv.

S

IA

l

Anexa IIb/Vl/1

C

131

Inspector de specialitate

S

IA

I

Anexa Ilb

C

132

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa Ilb

C

133

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa Ilb

C

134

Inspector

M

IA

1

Anexa Ilb

C

135-139

Referent

M

IA

5

Anexa Ilb

C

140-141

Referent

M

I

2

Anexa Ilb

C

142-143

Magaziner

M

I

2

Anexa V/2b

C

144

Maistru- șef atelier

I

1

Anexa V/2b,Vl/l

C

145

Maistru

I

1

Anexa V/2b

C

146

Pompier

II

1

Anexa V/2b

C

147-148

îngrijitor

I

2

Anexa V/2b

C

149

M.calificat-șef formație muncitori

I

1

Anexa V/2b,VI/l

C

150-160

M.calificat

I

11

Anexa V/2b

C

161-176

M.calificat

II

16

Anexa V/2b

C

177-185

M.calificat

III

9

Anexa V/2b

C

186-189

M.calificat

IV

4

Anexa V/2b

a

190-191

M.calificat

V

2

Anexa V/2b

SERVICIUL ASISTENTA

RELIGIOASA

18

LMlSlI •

192

Inspector de specialitate -sef serviciu

S

IA

1

Anexa 1 Ib/VI/1
193-200

Inspector de specialitate

S

IA

8

Anexa Ilb

C

201-208

Referent de specialitate

S

11

8

Anexa 11b

C

209

Referent

M

IA

1

Anexa Ilb

C

PERSONAL ÎNCADRAT LA

SECȚIILE TERITORIALE

290

210-213

Inspector de specialitate-șef secție

S

IA

4

Anexa Ilb/Vl/1

c

214-221

Inspector-șef secție

M

IA

8

Anexa llb/Vl/1

c

222-227

Inspector-șef secție

M

I

6

Anexa IIb/VI/1

c

228-251

M.calificat

I

24

Anexa V/2b

c

252-259

M.cali ficat

II

8

Anexa V/2b

c

260-275

M.calificat

111

16

Anexa V/2b

c

276-290

M.calificat

IV

15

Anexa V/2b

c

291-326

M.calificat

V

36

Anexa V/2b

c

327-357

M.calificat

VI

31

Anexa V/2b

c

358-500

M.necalificat

142

Anexa V/2b

c

500

NOTĂ:

Nivelul salariilor de bază și a indemnizației de conducere pentru fiecare funcție este cel stabilit pe baza OG nr.3/2006, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, precum și pe baza hotărârii de indexare a salariilor și se modifică conform actelor normative apărute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, prin dispoziția conducerii, conform art. 10 din O.G. nr.3/2006 .

Salariul de merit pentru conducătorul instituției se stabilește de Primarul General.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indicatorului tarifar de calificare (ex: muncitori întreținere, șofer, zidar, zugrav, electrician, mecanic auto, etc), structura acestor funcții urmând a fi stabilită de către Conducerea A.C.C.U.

Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stal, de funcții, precum și a celorlalte drepturi salariale aferente se încadrează în sumele alocate prin bugetul instituției în anul 2006 la „Titlul I- Cheltuieli de,p€rfsptial”7?$,4'viziunea „Cheltuieli cu salariile”.    //■y,

ff

Transformările de posturi vacante si permutările de posturi intre compartimentele funcționale vor fi aprobate i

In cazul in care oganigrama (structura organizatorica) si numărul de posturi aprobate prin Hotararea Cor ' ’ se modifica, statul de funcții se va aproba anual prin dispoziția Primarului General.

c.Anexa nr.3 la Hotărârea CGMB nr.    // Lv- ■>    ^"C

-7-

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art.l. Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane este o instituție publica ( serviciu public) de interes local, cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârile Consiliului Local nr.72/1992, 66/1993 și 83/1993.

Art.2. Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane este organizată și funcționează în baza Legii nr.215/2001, republicată, OG nr.71/2002 aprobată prin Legea nr.3/2003, OG nr.21/2002, modificată prin Legea nr.515/2002, precum și alte prevederi legale specifice.

Art.3. Sediul central al Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane este în București, Calea Șerban Vodă, nr.249, sector 4, cod fiscal 9791650.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art.4. Obiectul de activitate al Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane constă în: administrarea, întreținerea, igienizarea și salubrizarea cimitirelor și crematoriilor umane, efectuarea prestațiilor de servicii către cetățeni pentru înhumări, deshumări, reînhumări, incinerări, incinerări speciale și lucrări funerare, asigurarea la cerere de servicii religioase specifice, gratuite și spațiul necesar desfășurării acestora, precum și evidența și concesionarea locurilor de înhumare și a locurilor de veci.

CAPITOLUL III Structura organizatorică

Art.5 Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane cuprinde în structura sa organizatorică compartimente funcționale și secții teritoriale, repartizate conform organigramei instituției.

CAPITOLUL IV Atribuții și responsabilități

Secțiunea I. Atribuții generale ale Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane


Art.6. în vederea realizării obiectului de activitate, Admi: are următoarele atribuții generale:    //^

- organizează, administrează și ține, deshumărilor, reînhumărilor, incim

organizează, administrează și arhivează actele privind situația locurilor concesionate ale persoanelor beneficiare, precum și soluționarea problemelor litigioase între concesionari și administrație;

organizează și realizează prestările de servicii specifice în cimitirele și crematoriile umane aflate în administrarea sa;

controlează modul cum sunt amenajate, întreținute și îngrijite terenurile de către concesionari;

asigură comunicarea de date și informații de interes public cu privire la activitatea instituției;

sigură salubrizarea și igienizarea cimitirelor, întreținerea spațiilor verzi și a spațiilor administrative, a instalațiilor, împrejmuirilor, etc. pentru crearea unui cadru cât mai civilizat la dispoziția concesionarilor;

eliberează autorizații de construcții funerare în limita competențelor legale; execută în limita capacității, lucrări de construcții funerare și reparații, precum și transport funerar;

face propuneri cu privire la extinderea și înființarea de noi cimitire, precum și de noi prestații de servicii pentru populație în vederea supunerii aprobării CGMB; asigură conservarea și întreținerea patrimoniului, paza și accesul în secțiile teritoriale;

asigură păstrarea integrității, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat;

stimulează și determină utilizarea eficientă a resurselor umane și financiare de care dispune;

creează, cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București, noi bunuri proprietate publică din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal, și după caz, dezafectează asemenea bunuri cu asigurarea resurselor financiare, în condițiile legii;

întocmește și propune teme pentru studiu, proiecte, analize din proprie inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București; întocmește și prezintă, pentru a fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București, bugetul anual de venituri și cheltuieli;

urmărește și verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere, dotări și reparații, din patrimoniul public și cel privat aflat în administrare;

examinează și propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii surselor de finanțare, potrivit reglementărilor legale în vigoare; asigură elaborarea normelor metodologice tehnice și financiare în domeniul activității specifice, serviciilor, valorificării bunurilor din patrimoniu, precum și în celelalte domenii care fac obiectul său de activitate;

realizează achizițiile de mașini, utilaje și instalații pentru modernizarea activităților

și serviciilor prestate, din surse proprii, cu aprobarea CGMB;

analizează și propune spre aprobare Primarului General/CGMB listele lucrărilor de

investiții, asigură avizarea documentației tehnico-economice, urmărește modul de

realizare al lucrărilor și punerea în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții

aprobate;

stabilește și urmărește aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția civilă, protecția și securitatea muncii, P.S.I.;

raportează compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București datele operative, indicatorii specifici de activitate periodice și alte date solicitate de acestea în conformitate cu prevedc^ej^âtep,

asigură, la cerere,gratuit, se; acestora.


•ecifice și spațiul necesar desfășurării

Secțiunea II. Atribuțiile directorului și ale compartimentelor funcționale ale Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane

Art.7. Managementul Administrației Cimitirelor, Crematoriilor Umane este asigurat de către un director, numit în condițiile legii.

în subordinea directorului sunt un director adjunct și un contabil șef.

Art.8. în exercitarea atribuțiilor sale directorul instituției emite decizii.

Art.9. Directorul Administrației Cimitirelor, Crematoriilor Umane își desfășoară activitatea în baza actelor normative în vigoare (hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, dispoziții ale Primarului General, legi, hotărâri, etc).

Art.10. Directorul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane coordonează activitatea curentă a instituției, reprezintă instituția în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin lege.

Art.ll. Directorul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane are următoarele atribuții și responsabilități principale:

conduce compartimentele funcționale și secțiile teritoriale și coordonează întreaga activitate a Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane ;

-    răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al instituției; îndeplinește atribuția de ordonator de credite;

-    fundamentează și propune planul de venituri și cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului, pe care îl supune spre aprobare Primarului General/CGMB cu avizul compartimentelor de specialitate din Primăria Municipiului București;

aprobă, în limita competențelor legale, încheierea contractelor pentru derularea activităților curente, precum și a contractelor de achiziții de lucrări, servicii și produse cu agenți economici, potrivit legii;

fundamentează și prezintă proiectul de organigramă, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare al instituției, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Cimitirelor și Crematoriilor Umane pentru a fi supus spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, conform legii;

aprobă Regulamentul intern al instituției;

verifică și urmărește modul de aplicare a normelor de protecție a muncii, de securitate și sănătate, de pază și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale; coordonează activitatea privind auditul intern și controlul financiar preventiv; verifică modul de întrebuințare a fondurilor bănești, materiilor prime, materialelor, stocurilor și a tuturor valorilor bănești;

exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile;

-    răspunde de modul de încheiere a contractelor privind spațiile de administrare închiriate la persoanele fizice sau juridice (clădiri sau terenuri și dotările aferente instalații de apă, canal, electricitate sau alte facilități), precum și a modului de derulare și respectare a clauzelor contractuale, luând măsuri operative în situați: nerespectării acestora, de apărare a intereselor administrației și recuperare pagubelor aduse acesteia, inclusiv prin instanțele judecătorești, în situația câni acestea nu pot fi soluționate pe cale amiabilă;

controlează și ia măsuri pentru buna conseraaft|Jjl£Îpațriate a bunurilor materiale ș bănești în scopul prevenirii degradării, dlă^^riior^pieraerilor și risipei; coordonează activitatea de manage-^'*"1    i-------, je salarizare ș


protecția muncii, asigură respectarea serviciu de către personalul instituției;

-    urmărește creșterea calității prestațiilor către cetățeni;

-    organizează sistematizarea, împărțirea pe figuri și locuri în fiecare cimitir a locurilor concesionate pe termen limitat și pe termen nelimitat în fiecare secție teritorială;

-    rezolvă operativ cu ajutorul compartimentelor de resort din cadrul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane , în limitele legale, toate sesizările rezultate ca urmare a solicitărilor concesionarilor;

-    urmărește și aprobă activitățile de investiții și reparații, dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport etc), necesare bunei funcționări a administrației, conform aprobărilor anuale date de către CGMB;

-    verifică și răspunde de organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale și a dispozițiilor Primarului General și hotărârilor CGMB;

-    propune în condițiile prevăzute de legislația în vigoare modificarea categoriilor secțiilor teritoriale existente, precum și proiecte pentru înființarea de secții teritoriale noi;

-    dispune măsuri privind activitatea curentă a administrației, în condițiile legii;

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare;

în situația absenței directorului din instituție, atribuțiile funcției sunt preluate de directorul adjunct, prin delegare.

în situația vacantării postului de director, atribuțiile sunt preluate de directorul adjunct, in baza dispoziției Primarului General.

Compartimentele funcționale aflate în subordinea directorului sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.12. Serviciul Resurse Umane are următoarele atribuții principale:

-    asigură aplicarea unitară a prevederilor actelor normative, emise în vederea gestionării resurselor umane (selecții, angajări, reîncadrări, salarizări, avansări, promovări, etc.);

-    colaborează cu compartimentul de Resurse Umane din cadrul PMB, cu Ministeru' Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și alte instituții ale administrației publice centrale, în vederea punerii în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de resurse umane;

-    la solicitarea conducerii Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane realizează studii, prognoze, analize, precum și situații statistice în domeniul său de activitate;

-    întocmește, completează, păstrează dosarele personalului contractual din cadru Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane și asigură confidențialitate; datelor cu caracter personal a angajaților;

-    răspunde de completarea și actualizarea Registrului general de evidență a salariațilo conform legislației în vigoare;

-    gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, îi condițiile legii;

-    întocmește lucrările privind programarea și reprogramarea concediilor de odihnă modificarea cuantumului sporului de vechime;

-    întocmește, completează și gestionează carnetele de muncă pentru salariații di: cadrul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane ;

-    ține evidența salariaților, pe case de asigurări de sănătate, a carnetelor de sănătate eliberate pe baza contractelor tip;

salariaților din cadn


-    întocmește actele necesare în vederea pensionării Administrației Cimitirelor si Crematoriilor UțsaîwifZT^.

1    -jdî ^'5

cadrul Administrație concediilor de odihn; f concediilor medicale


-    verifică întocmirea fișelor de prezență pețf&U‘p.er«onamf'<

Cimitirelor si Crematoriilor Umane și; țipe, — concediilor fără plată aprobate, absențelor concediilor de studii și orelor suplimentare; ’ ~


verifică temeinicia sesizărilor și contestațiilor înaintate de salariații din cadrul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane conducerii administrației și face propuneri de soluționare;

întocmește proiectele de decizii referitoare la: încadrări, avansări, promovări, sancționări, încetarea raporturilor de muncă, etc;

ține evidența deciziilor emise de directorul Administrației Cimitirelor si

Crematoriilor Umane;

asigură, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane, elaborarea tematicilor necesare susținerii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

organizează concursurile și, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul

Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane și la propunerea acestora, supune spre aprobare conducerii Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane și, componența comisiilor de concurs și de contestații potrivit legii;

asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

întocmește și gestionează contractele individuale de munca si actele adiționale la contractele individuale de munca pentru personalul din cadrul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane;

Stabilește si propune acțiunile de pregătire si perfecționare profesionala continua a angajatilor din cadrul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane ; efectuează lucrări privind evidenta si mișcarea personalului, eliberează legitimațiile de serviciu, ecusoanele si adeverințele solicitate de persoanele care au calitatea de angajat;

eliberează la cerere adeverințe privind vechimea in munca, drepturile salariale

(salarii de incadrare, sporuri de vechime);

solicita Regiei Autonome de Transport București eliberarea si vizarea permiselor de călătorie pentru salariații Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane s: urmărește recuperarea acestora la plecarea din instituție a salariatilor care ai beneficiat de aceste permise;

redactează si prezintă spre aprobare in condițiile legii, organigrama, statul d< funcții regulamentul de organizare si funcționare al instituției și regulamentu' intern;

la solicitarea justificata a compartimentelor din cadrul Administrației Cimitirelor, s

Crematoriilor Umane întocmește documentația necesara supunerii spre aprobare < transformării unor posturi vacante, prevăzute in statul de funcții; răspunde de întocmirea fisei postului si a fiselor performantelor profesional; individuale pentru salariații din subordine;

asigura aplicarea masurilor disciplinare propuse de șefii de compartiment, secti teritoriale, si aprobate de conducerea Administrației Cimitirelor si Crematoriilo Umane, conform prevederilor legale in vigoare;

realizează lucrările legate de acordarea potrivit legii a primelor trimestriale; asigura întocmirea formalităților pentru efectuarea practicii de către studenții car solicita acest lucru si eliberează adeverințe in acest sens;

verifica secțiile teritoriale din punct de vedere al domeniului său de activitate; răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate; asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitate muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadru

Artl3. Compartimentul Audit Intern are următoarele atribuții principale:

-    poate elabora norme proprii de exercitare a activitatii de audit public intern sau isi desfasoara activitatea de audit public intern in conformitate cu normele proprii ale PMB;

-    elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

-    efectuează activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale instituției sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

-    informează trimestrial Direcția de Audit Public Intern din cadrul PMB despre recomandările neinsusite de conducătorul instituției si consecințele neimplementarii acestora, insotite de documentația relevanta;

-    raportează trimestrial Direcției de Audit Public Intern constatările, concluziile si recomandările rezultate de activitatile de audit;

-    elaborează raportul anual sintetizat al activitatii de audit public intern pe care il inainteaza Direcției de Audit Intern din cadrul PMB;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii raportează imediat conducătorului instituției si Direcției de Audit Public Intern din cadrul PMB;

-    indeplineste si alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate.

Art.14. Biroul relații publice are următoarele atribuții principale;

-    asigură la cerere sau din oficiu accesul la informațiile de interes public;

-    redactează documente;

-    primește, pregătește și expediază corespondența;

-    organizează întâlnirile, asistă directorul și directorul adjunct în alcătuirea programului zilnic;

-    înregistrează și clasează scrisorile și cererile;

-    furnizează informații folosind bazele de date, cărțile de referință; asigură circulație informațiilor cerute de directorul instituției;

-    asigură activitățile de protocol;

-    analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimenteloi coordonate de director si directorul adjunct, în scopul realizării de rapoarte ș statistici;

-    urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor, în termenu legal, către petenți, instituții sau persoane juridice, referitoare la activitate: specifică;

-    colectează și prelucrează datele în vederea informării eficiente a directorului s directorului adjunct;

-    acordă informațiile solicitate de cetățeni, în conformitate cu prevederile legale și ci dispozițiile directorului si directorului adjunct;

-    asigura programul de audiente al instituției si urmărește soluționarea problemelo ridicate de petenti;

-    asigura serviciile de curierat ale instituției;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea instituției, în domeniul său d

activitate.

Art.15. Compartimentul Sanatate si Securitatea Muncii afe următoarele atribuții principale:

- asigura evaluarea riscurilor pentru securitatea' Si/șOTalataa angajatilor in vedere stabilirii masurilor de prevenire;    I    '    1

elaborează instrucțiuni proprii de securitatea

-    asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protecția muncii;

-    tine evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

-    asigura auditarea securității si sanatatii in munca la nivelul instituției, ori de cate ori sunt modificate condițiile de munca;

-    controlează locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;

-    verifica periodic daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pe baza măsurătorilor efectuate de organismele abilitate;

-    participa si isi da avizul la angajarea personalului, respectiv la modul in care acesta corespunde cerințelor de securitate;

-    asigura evaluarea cunoștințelor dobândite in procesul de instruire;

-    participa la cercetarea accidentelor de munca;

-    colaborează cu serviciul de medicina a muncii pentru cunoașterea la zi a imbolnavirilor profesionale, pentru identificarea factorilor de risc, de imbolnavire profesionala si propune masurile de securitate corespunzătoare;

-    elaborează liste privind dotarea personalului cu echipamente individuale de protecție si de lucru si participa la recepția mijloacelor de protecție colectiva;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    ia masuri si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii;

-    indeplineste si alte atribuții dispuse de conducerea instutiei in domeniul sau de activitate;

Art.16. Biroul achiziții publice are următoarele atribuții principale:

-    întocmește planul anual de achiziții și face propuneri privind achiziționarea de bunuri, servicii, lucrări, în conformitate cu necesitățile instituției;

-    asigura organizarea procedurilor de achiziție publica pentru bunuri, servicii si lucrări conform legii;

-    propune directorului spre aprobare componenta comisiilor de evaluare a ofertelor;

-    asigura întocmirea documentației de elaborare si prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, pe baza documentației primite de la compartimentele din cadrul Administrației Cimitirelor, Crematoriilor Umane care solicita demararea acestora;

-    asigura întocmirea formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate si vanzarea/transmiterea documentației de elaborare si prezentare a ofertei;

-    asigura pastrarea ofertelor, precum și dosarul achiziției publice la procedurile organizate;

-    asigura întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza si atribuire a contractelor de achiziție publica;

-    asigura comunicarea către ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de achiziție publica;

-    asigura înregistrarea contestațiilor si comunicarea acestora către ofertantii implicați in procedura si comisia de analiza si soluționare a contestațiilor;

-    asigura transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor in drept;

-    asigura incheierea contractelor de achiziție publica cu câștigătorii procedurilor de achiziții si transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

■ asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publica organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante si rezultatele acestora;

-    asigură transmiterea periodică a situației procedurilor de licitație organizate către

Ministerul Finanțelor Publice;    _ —

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul sămd^dh’^t^l'K

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protezei mh^iL'de securitatea muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a inc^hdiilo^^^Oruhserviciului;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea mstwllBl\ ) Jl

Art.17. Biroul tehnologia informației si implementarea sistemului informatic are următoarele atribuții principale:

-    asigura implementarea sistemului informatic integrat atat la nivelul administrației, cat si la secțiile teritoriale;

-- acordă asistență tehnică de specialitate utilizatorilor din serviciile Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane; asigură asistență tehnică primară pentru aplicațiile achiziționate; administrează rețeaua de calculatoare;

-    constată defecțiunile apărute la posturile de lucru și asigură service-ul acestora ( defecțiuni ce pot fi remediate, blocarea sistemului, erori apărute datorită utilizării necorespunzătoare a diverselor aplicații, etc); pentru defecțiuni grave vor apela la firma specializată cu care există contract de service;

-    utilizează eficient tehnica de calcul din dotare și nu permite accesul persoanelor neautorizate la aceasta, fiind singurii abilitați a o exploata - conform normelor tehnice în vigoare; urmărește utilizarea tehnicii de calcul în interesul instituției;

-    întocmește note informative privind funcționarea defectuoasă a tehnicii de calcul din dotare, evidențiind motivele care au generat această situație;

-    întocmește periodic referate privind greutățile întâmpinate în desfășurarea activității;

-    întocmește referate privind calitatea lucrărilor de întreținere/service a tehnicii de calcul din dotare- executate de firmele cu care instituția are contracte în acest sens;

-    participă la analiza, proiectarea și implementarea informatizării activității celorlalte servicii ale Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane și integrarea lor în sistemul informatic existent;

-    urmărește și acordă asistență de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cerințelor de maximă urgență solicitate de conducerea Administrației Cimitirelor, si Crematoriilor Umane;

-    participă la simpozioane, prezentări, demonstrații organizate de instituții specializate din acest domeniu; face parte din comisia de achiziționare s echipamentelor hardware și software;

-    salariații compartimentului instruiesc și coordonează responsabilii informatici nominalizați de șefii de serviciu;

-    respectă legislația în vigoare;

-    studiază documentații și publicații de specialitate;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul serviciului;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea instituției.

Art.18 Serviciul tehnic are următoarele atribuții principale:

-    întocmește programul anual si programele lunare de construcții cu specific pe cart le supune spre aprobare conducerii;

-    avizeaza documentațiile privind executarea lucrărilor de reparații si investiții ii cimitire si răspunde de urmărirea si raportarea realizărilor fata de programele lunar, aprobate, întocmește cartea construcției;

-    verifica modul de realizare a programelor lunare aprobate, calitatea si cantitate lucrărilor;

-    asigura o evidenta tehnico-operativa a lucrărilor de reparații pentru fiecare unitate;

-    asigura realizarea activitatii de reparații capitale, curente, etc conform planurile

programate;    

-    verifica si avizeaza situațiile de lucrări ce priveș^l^p&r^iH^'c^pitale, curente lucrările de construcții cu tertii, etc;

cimififel-    identifica suprafețele de teren a tuturor (reactualizarea planurilor topo-cadastrale);

^junuril'br imobil ir 5S®    1,


asigura repararea si consolidarea bunurilor care sunt intr-o stare avansata de degradare, pastrarea si conservarea acestora;

asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul serviciului;

- indeplineste si alte sarcini trasate de directorul instituției in domeniul sau de activitate.

Art.19. Serviciul acte de concesiune și arhivă are următoarele atribuții principale:

asigura activitatea de verificare, intocmire si verificare a actelor de concesiune; organizează, asigura primirea, Înregistrarea si pastrarea documentațiilor si actelor de concesiune pentru locurile de inhumare;

intocmeste si eliberează acte de concesiune in conformitate cu prevederile legale; verifica încadrarea in certificatul de moștenitor al persoanei care solicita actul de concesiune, întocmind desfășurătorul descendentilor pe suprafața concesionata in cotele aferente fiecăruia;

verifica in arhiva instituției dosarul locului avand in vedere si efectuând o corelare intre actele prezentate de concesionar de la tribunal, notariat, judecătorie, etc si actele existente in arhiva pentru figura si locul respectiv,

intocmeste adeverințe de valoare, autorizație de deshumare si transport oseminte pe baza actelor existente la dosarul locului aflat in arhiva instituției; intocmeste si eliberează actele in caz de transformare a locului concesionat pe termen limitat, in concesiune pe termen nelimitat;

pastreaza secretul de serviciu in ceea ce privește conținutul dosarului ce sta la baza actului de concesiune;

respecta termenul de intocmire al documentelor;

efecuteaza si răspunde de plasarea si arhivarea documentelor care stau la baza actelor de concesiune in condiții de siguranța respectând prevederile legale; intocmeste si actualizeaza inventarul arhivei locurilor de veci cu documente; clasifica dosarele cu actele de concesiune pe secții teritoriale, iar in cadrul fiecărei secții pe figuri si locuri;

pune la dispoziția serviciului propriu si a altor compartimente sub semnaturi documentele de arhiva solicitate si urmărește restituirea acestora; asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul serviciului; răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate; indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea instituției, în domeniul său d<

activitate.

Art.20. Biroul evidentă locuri de inhumare si locuri de veci are următoarele atribuții * »

principale:

ține evidența locurilor de înhumare libere din cimitirele municipalității; tine evidenta tuturor locurilor de veci si de inhumare din toate cimitirele ACCU; ține evidența cererilor pentru atribuirea de locuri de veci pentru beneficiarii legilo speciale care acordă locuri de înhumare în mod gratuit;

- asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul biroului; răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate; indeplineste si alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii « domeniului său de activitate.


Art.21. Serviciul juridic,contencios administra

merciale are următoarei


atribuții principale:

-    reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, altor organe de jurisdicție, organelor de urmărire penală, notariatelor, precum și în raporturile cu persoanele juridice și persoanele fizice pe baza delegației dată de conducerea instituției;

-    asigură consultanța, asistența și reprezentarea instituției, apără drepturile și interesele acesteia în raporturile cu autorități publice, alte instituții, precum și cu orice persoane fizice sau juridice;

-    ia măsuri de respectare a dispozițiilor legale cu privire la apărarea patrimoniului din administrare, a drepturilor și intereselor legitime ale personalului, analizând cauzele care generează pagube, litigii și infracțiuni;

-    ia măsurile necesare pentru recuperarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii și sprijinirea în vederea executării acestora;

-    avizează asupra legalității actelor cu caracter juridic;

-    avizează proiectele de decizii ale conducătorului instituției, regulamente, ordine și instrucțiuni, precum și orice alte acte, ce au legătură cu atribuțiile și activitatea instituției;

-    asigura repartizarea locurilor de înhumare in caz de deces in funcție de locurile disponibile din cimitire, verificând situația reală din teren (în baza referatelor întocmite de șefii secțiilor teritoriale) și din arhiva instituției, in baza vizei directorului ACCU;

-    ține evidența actelor normative ce au incidență asupra activității instituției;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, în cadrul serviciului;

-    participă la negocierea clauzelor contractuale;

-    redactează actele juridice;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din acte normative îr

vigoare sau dispuse de conducătorul instituției.    .................

Art.22. Compartimentul alte concesiuni are următoarele atribuții principale:

-    depune diligențe pentru obținerea de terenuri, conform legii;

-    întocmește documentația aferentă necesară extinderii și înființării de noi cimitire aceste terenuri;

-    întocmește și semnează protocoale de parteneriat cu autorități publice și/sai organisme private;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul serviciului;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de setul serviciului juridic și conducere instituției.

Art.23 Contabilul șef are in subordine următoarele compartimente funcționale: Biroi urmărire creanțe. Serviciul financiar și Biroul contabilitate. Contabilul șef are următoarele atribut principale:

-    conduce și răspunde de întreaga activitate desfășurată în cadrul Serviciului financh și Biroului contabilitate;

-    asigură verificarea întocmirii actelor justificative și a documentelor contabili potrivit prevederilor legale, precum și efectuare^jxusgtă și la timp a înregistrării! contabile;

-    controlează și dispune ținerea la zi a evidenței/confab^'privîhd operațiile referitoai

la executarea bugetului și la utilizarea    baneșți, materiilor prim

materialelor, combustibilului, precum și a tutwc^O^or âi bonurilor;

controlează și dispune ținerea unei evidențe corecte și la zi a operațiunilor financiare, verificarea tuturor operațiunilor avute cu alte instituții și societăți comerciale;

controlează și dispune evidențierea corectă a rezultatelor activității economico-fmanciare;

urmărește evidențierea întârzierilor în contabilizarea operațiunilor și întocmirea conturilor, a înregistrărilor eronate în evidențele contabile, precum și înlăturarea greșelilor din bilanț, din alte situații;

asigură respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la stat de către unitate în mod complet și la termenele fixate a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite statului;

urmărește întocmirea la timp, cu prilejul schimbării casierilor, a inventarierii situațiilor și conturilor prevăzute de prevederile legale, analizarea amănunțită, precum și comunicarea la termenele stabilite;

verifică întocmirea corectă și în termen a formelor legale cu privire la depunerile și plățile de bani, controlând respectarea plafonului de sume de bani stabilit de efectuarea plăților;

dispune măsurile necesare în vederea prevenirii lipsurilor, fondurilor și întrebuințării ilegale sau retumarea mijloacelor bănești sau a valorilor materiale de orice fel; controlează operațiile de eliberare și distribuire a mărfurilor, materialelor și bunurilor, în general, pentru ca acestea să se facă în conformitate cu programele stabilite pe bază de documente justificative, valabile și cu respectarea dispozițiilor legale;

dispune măsuri de clasare și păstrare în ordine și în condiții de siguranță a documentelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

controlează utilizarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate plății salariilor și a altor drepturi de personal;

verifică și semnează actele în baza cărora se fac încasări și plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară sau de gestiune a bilanțurilor; refuzul semnării actelor enumerate se face în scris exprimându-se detaliat motivul care stă la baza acestuia;

controlează legalitatea înregistrărilor contabile a actelor, a documentelor justificative asupra cărora se exercită aceste controale;

controlează modul de întocmire al documentelor de plată către trezorerie; verifică modul cum se efectuează și înregistrează sumele de bani de către casieri; centrală a instituției;

verifică încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurih necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul; urmărește circulația documentelor și ia măsuri de îmbunătățire a circuitului acestora; asigură participarea Ia analiza și selectarea ofertelor de achiziții publice; asigură controlul asupra tuturor actelor și formelor legal întocmite prin care s-autorizează cheltuielile, în general, sau din care derivă direct sau indirec angajamente de plată și de eliberare de bunuri sau alte valori materiale; răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate desfășurării în bune condiții a activității administrației;

răspunde de asigurarea creditelor necesare, în vederea realizării obiectivelor d investiții aprobate de C.G.M.B.;

răspunde de raportarea lunară la direcțiile și serviciile de specialitate din    d

de veniturile încasate;


modul în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de C.G.M.B., precum : răspunde de întocmirea și transmiterea la ordonatoruPsechno^r și principal c' credite a raportului explicativ al dărilor de seamaȘjsS^lWțufilorț contabile liman

-    face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acesteia, luând măsurile ce se impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a acesteia;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor;

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea administrației.

Art.24 Biroul urmărire creanțe are următoarele atribuții principale:

-    ia măsurile necesare, in colaborare cu Serviciul Juridic, contencios administrativ, cauze comerciale, pentru recuperarea creanțelor;

-    depune diligențele legale în vederea executării acestora;

-    transmite notificări concesionarilor pe baza documentelor transmise de biroul contabilitate , secții teritoriale și Serviciul acte de concesiune și arhivă;

-    ține evidența Monitoarelor Oficiale și comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute;

-    ține legătura cu Serviciul Juridic, contencios administrativ, cauze comerciale Serviciul financiar, Biroul contabilitate și cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane ;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    colaborează cu Serviciul acte de concesiune și arhivă, biroul contabilitate și secțiile teritoriale;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, în cadrul serviciului;

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din acte normative în vigoare sau dispuse de conducătorul instituției.

Art.25 Serviciul financiar are următoarele atribuții principale:

-    efectuează calcule de fundamentare a indicatorilor economici și financiari privinc veniturile și cheltuielile pe baza cărora se întocmește proiectul de buget anua defalcat pe trimestre;

-    întocmește anual propunerile de necesare de fonduri;

-    ia măsurile necesare ca administrația să-și desfășoare activitatea, astfel încâ cheltuielile să nu depășească prevederile anuale de la buget;

-    asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetar* aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

-    răspunde de imobilizările financiare și ia măsurile necesare pentru prevenire: formării de noi imobilizări;

-    urmărește permanent utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare și ia măsuri pentr diminuarea lor;

-    mobilizează rezervele existente și urmărește creșterea rezultatelor financiare al instituției;

-    asigură împreună cu Serviciul Resurse Umane și Biroul contabilitate și răspunde d efectuarea corectă a calculului privind drepturile bănești ale salariaților, a reținerile din salarii și a obligațiilor față de bugetul de stat și local, asigurările sociale, alt fonduri speciale și răspunde de corectitudinea întocmirii acestora;

-    face propuneri de prețuri și tarife în colaborareAfu^Jțnpartimentele de specialitat

ale Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane f.perțtru diverse servicii : prestații;    / ;    -i \

-    asigură respectarea încadrării în limitele cheituț^&^jpe ^investiții aprobate, at; cantitativ cât și valoric pe obiective de investi^feȘ$g$ /

asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă și investiții;

asigură împreună cu compartimentele de specialitate plata la termen a sumelor care constituie obligațiile instituției față de bugetul de stat și local, asigurări sociale, fondurile speciale și alte obligații față de terți;

-    ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea intr-un termen legal a contravalorii lucrărilor executate sau a serviciilor prestate, a chiriilor, taxelor debitorilor, etc.;

-    răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor ce-i revin în domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele în drept;

-    exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate din casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, propunând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

-    răspunde de aplicarea întocmai a prețurilor, tarifelor și taxelor aprobate de C.G.M.B.;

-    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

-    ține evidența veniturilor încasate pe categorii de venituri conform clasificației

bugetare și raportează la sfârșitul lunii veniturile încasate și virate bugetului de stat și local;

-    Asigură, controlul financiar preventiv ce constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia din punct de vedere al legalității și regularității; încadrări în limitele angajamentelor bugetare stabilite prin bugetul anual aprobat potrivit legilor în vigoare;

răspunde de încasarea zilnică de către salariații serviciului financiar a sumelor de bani provenite din taxe, tarife și prețuri etc.;

răspunde de întocmirea de către casieri a tuturor documentelor contabile stabilite Prin Legea nr. 82/1991, republicată;

răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate; asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul biroului; îndeplinește și alte atribuții stabilite de contabilul șef și conducerea instituției,

Art.26 Biroul contabilitate are următoarele atribuții principale:

asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloaceb fixe și circulante, mijloace bănești, fondurile proprii și alte fonduri, debitori creditori și alte decontări, investiții, cheltuielile bugetare și veniturile;

asigură respectarea cu strictețe a prevederilor legale privind integritatea bunurile materiale și ia toate măsurile legale pentru recuperarea pagubelor produs administrației;

răspunde de organizarea și întocmirea evidențelor contabile a patrimoniului; organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale al administrației și urmărește definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii; întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice și cele analitice : urmărește concordanța dintre acestea;

întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil și raportul explicativ la acestea; prezintă spre aprobare contabilului șef, bilanțul contabil și raportul explicați’

participă la analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin;

răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor ce-i revin în domeniul contabi


I

-    participă la întocmirea proiectului de buget anual, defalcat pe trimestre;

-    înregistrează în evidențele contabile sumele privind obiectivele de investiții aprobate de Primarul General și C.G.M.B. cu finanțarea integrală sau în completare de la bugetul de stat sau local;

-    înregistrează zilnic în evidențele contabile mișcările de valori materiale și informează conducerea instituției cu privire la existența stocurilor supranormative. fără mișcare și disponibile;

-    participă la analiza și selectarea ofertelor privind achizițiile publice;

-    ține evidența veniturilor încasate pe categorii de venituri, conform clasificației bugetare și raportează, la sfârșitul lunii, veniturile încasate și virate la bugetul de stat și local;

-    întocmește lunar execuția bugetară;

-    participă la lucrările de întocmire a bilanțului contabil trimestrial și anual;

-    analizează activitatea economico-fmanciară pe bază de bilanț și propune măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare;

-    implementează programul de introducere a facturilor, chitanțelor și tuturor documentelor fmanciar-contabile privind secțiile Administrației Cimitirelor, si Crematoriilor Umane ;

-    implementează și execută sistemul informatic de gestiune și evidență a fumizoriloi și clienților Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane;

-    implementează și execută modulul personalizat pe secții al Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane de elaborare a facturilor și evidența încasărilor;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitate^ muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul biroului;

-    asigura aplicarea sistemului de salarizare aprobat pentru personalul din cadru Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane si propune conducerii spr< aprobare drepturile salariale;

-    intocmeste în colaborare cu Serviciul Resurse Umane, documentația privim acordarea primelor anuale (al 13-lea salariu) pentru personalul din cadru Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane conform legii;

-    întocmește documentațiile de plată a salariilor și a altor drepturi de natură salariale pentru salariații din cadrul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane ;

-    stabilește lunar, obligațiile de plată privind contribuțiile datorate fonduli d asigurări sociale, șomaj și sănătate, atât pentru angajator cât și pentru angajat;

-    întocmește și depune, lunar, declarațiile privind obligațiile de plată ale angajatoruh și angajatului pentru CAS, șomaj, sănătate;

-    întocmește fișele fiscale FI și F2, conform prevederilor legale în vigoare;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de contabilul șef și conducerea instituției.

Art. 27 Directorul adjunct coordonează și răspunde de activitatea următoarek compartimente: Serviciul autorizări, acreditări si avizari, Serviciul urmărire calitate prestați Compartimentul incinerări speciale, Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Servicii Asistenta Religioasa și Secțiile teritoriale.

Art.28 Serviciul autorizări, acreditări și avizări are următoarele atribuții principale:

primește, verifică și avizează cererile pentru execuția de lucrări si eliberea: autorizațiile de construcții funerare pentru <


intocmeste si reactualizează documentat    sntru stabilirea tarifel

prestațiilor de servicii si construcții funerare structura acestora (indexări si modificări materiale si utilitari, etc)    {.'

-    urmărește punerea in aplicare a tarifelor la data intrării in vigoare a acestora ;

-    intocmeste contracte si devize de lucrări pentru construcțiile funerare, pe baza tarifelor si a listei de lucrări funerare aprobate de CGMB;

-    stabilește si comunica serviciului administrativ-aprovizionare si secțiilor teritoriale in care se executa lucrarea, cantitatile de materiale necesare;

-    răspunde de asigurarea si controlul bazei tehnico-materiale pentru lucrările dc construcții funerare;

-    urmărește si răspunde de incadrarea in consumurile normate de materii prime si materiale, verificând deconturile de materiale ale secțiilor teritoriale si intocmind decontul final;

-    executa in limita capacitatii lucrări noi de construcții funerare;

-    urmărește execuția si receptionarea lucrărilor de construcții funerare;

-    abilitează societățile comerciale de profil, persoanele fizice autorizate si asociațiile familiale, pentru desfasurarea activitatii acestora in cimitire;

-    verifica pe teren sesizările si reclamatiile populației cu privire la activitatile ce intra in sarcina serviciului autorizări, acreditări si avizari;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul serviciului;

-    îndeplinește si alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de conducerea instituției.

Art.29 Serviciul urmărire calitate prestații are următoarele atribuții principale:

-    urmărește executarea lucrărilor efectuate de societățile acreditate în cimitire și/sar în alte locații ce aparțin Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane;

-    verifică calitatea serviciilor de utilități prestate de societățile comerciale în relațiile contractuale cu Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

-    verifică respectarea termenelor de execuție;

-    verifica legalitatea și dimensiunile lucrărilor de construcții funerare, montări d; grilaje sau alte prestări de servicii efectuate în cadrul secțiilor teritoriale;

-    verifică documentația tehnică a societăților acreditate să execute lucrări;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitate; muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadru serviciului;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul adjunct și conducerea instituției. Art.30 Compartimentul incinerări speciale are următoarele atribuții principale:

-    asigură incinerările solicitate de autorități și/sau organisme privateț Minister. Administrației și Internelor, Institutul Național de Medicină Legală, Primări Municipiului București, spitale, fundații și asociații);

-    organizează și ține evidența incinerărilor speciale;

-    întocmește note de calcul privind incinerările speciale pe care le înaintea^ Serviciului Fnanciar;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecfiefmuncii, de securitatea munci precum si masurile de prevenire si stingere adncen<$ilbr3ît cadrul serviciului;

Art.31 Serviciul Administrativ Aprovizionare are următoarele atribuții principale:

întocmește si duce la îndeplinire programul anual si programele lunare privind intretinerea si reparația clădirilor administrative, instalațiilor tehnico-sanitare, mobilierului etc pe care il supune spre aprobare conducerii;

stabilește necesarul de materii prime, materiale in raport cu programele lunare; asigura planificarea si contractarea activitatii de reparații curente; asigura evidenta lucrărilor de reparații si intretinere pe fiecare subunitate; organizează si răspunde de funcționarea si utilizarea imobilelor, instalațiilor aferente si de evidenta obiectelor de inventar administrative; asigura impreuna cu biroul contabilitate, urmărire venituri, inventarierea periodica a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;

ia masuri si răspunde de gospodărirea raționala a energiei electrice, apei, combustibililor, materialelor de uz gosdpodaresc, etc;

urmărește si răspunde de încadrarea in consumurile normale de materii prime, materiale, combustibili, etc;

impreuna cu serviciul juridic intocmeste si supune aprobării conducerii contractele de paza ale secțiilor teritoriale;

urmărește activitatea desfasurata de firmele de paza care prestează servicii de specialitate in cadrul cimitirelor si crematoriilor umane si informează conducerea Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane in cazul apariției unor neconformitati;

asigura si răspunde de taierea arborilor, cositul ierburilor si buruienilor din cimitire, strângerea si depozitarea acestora, cu respectarea normelor de securitate si protecția muncii;

urmărește activitatile de transport a gunoiului la locurile de depozitare, întocmind si urmărind corectitudinea graficului de raspindire al mașinilor ce ridica gunoiul;

intocmeste documentațiile necesare pentru obținerea de : autorizații, avize s; acorduri privind consumul de energie electrica, combustibil, apa, instalarea de utilaje, rețele electrice, instalații termice si electrice care condiționează bunul mere al instituției;

asigura activitatea de primire, înregistrare si clasare a documentațiilor privitoare le derularea activitatii administrative, financiar-contabile si tehnice; răspunde de evidenta, selecționarea si pastrarea documentelor in arhiva instituției;

-    respecta indicativul termenelor de păstrare a documentelor, precum si nomenclatoru dosarelor, registrelor, condicilor si celorlalte documente conform prevederile legale;

asigura administrarea si funcționarea in condiții de siguranța , cu respectare; normelor de protecție a muncii, si PSI a tuturor mijloacelor fixe; asigura funcționarea in condiții de siguranța cu respectarea normelor de protecție a muncii, securitatea muncii si PSI a atelierului de exploatare auto din subordine; întocmește programul anual si programele lunare privind reparațiile capitale reparațiile curente etc pentru mijloacele auto din dotare cu încadrarea in resursei bugetare alocate in acest sens, pe care le supune spre aprobare conducerii instituției răspunde in fata organelor superioare de activitatea de PSI;

-    organizează si răspunde de depozitarea si conservarea in bune condiții materialelor, combustibililor, etc aprovizionate sau primite de la secții teritoriala evitând degradarea sau deteriorarea acestora;

întocmește documentele de primire si gestionează materialele de construcții si alt; materiale in conformitate cu prevederile legale in domeniu; asigura si răspunde de efectuarea curățeniei in^eadrufempului administrativ; gestionează si răspunde de folosirea formulareldr;c& -fegîm special (chitanțiere, f de varsamant etc);    . -'(—A'

’ Y y

itiilșe teritoriale;urmărește retumarea chitanțierelor de la subunitatm asigura dotarea pichetelor cu mijloace PSflukt&a'"

-    urmărește si răspunde de respectarea normelor PSI la nivelul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane;

-    participa la intocmirea programelor si necesarului de mijloace de transport si mecanizare in funcție de programele de exploatare si intretinere a acestora in limita fondurilor alocate in acest sens;

-    răspunde de menținerea in stare de funcționare a parcului de transport si mecanizare efectuând conform programelor întocmite pe baza de grafice reviziile curente si tehnice;

-    participa la intocmirea programului de aprovizionare tehnico-materiala si răspunde de utilizarea materiilor prime, materiale, combustibil, piese de schimb, lubrefianti, anvelope, etc atenționând compartimentul de specialitate in cazul unor deficiente aparute;

-    răspunde de modul de utilizare a capacitatii de transport si mecanizare urmărind optimizarea transporturilor si mijloacelor de mecanizare evitandu-se mersul in gol si utilizarea raționala a forței de munca;

-    urmărește si răspunde de respectarea punctelor de parcare a mijloacelor de transport si a utilajelor aprobate de conducerea instituției;

-    urmărește si răspunde de modul in care angajatul exploatează mijlocul de transport sau utilajul luând masuri de imputare a unor stricăciuni provocate din vina acestuia, privind si modul de efectuare a lucrărilor de reparații si intretinere;

-    răspunde de starea tehnica a tuturor mijloacelor de transport si a utilajelor si de exploatarea acestora in stare de siguranța pe drumurile publice sau la punctele de lucru;

-    răspunde de inregistrarea in gestiune a produselor achiziționate, cu respectarea prevederilor legale;

-    asigura eliberarea bunurilor din gestiune pe baza de bonuri cu aprobarea șefului de compartiment si viza de control preventiv a directorului economic;

-    răspunde de conservarea corespunzătoare a bunurilor din gestiune;

-    organizează si răspunde de aprovizionarea instituției cu materii, materiale combustibili, rechizite etc conform cerințelor legale;

-    organizează si răspunde de activitatea de receptionare a valorilor materiale intrate ir unitate atat cantitativ cat si calitativ;

-    coordonează personalul ce deservește utilajele tip BOBCAT;

-    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

-    asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul serviciului;

-    îndeplinește si alte atribuții dispuse de conducerea instituției cu privire la obiectu sau de activitate.

Art.32 Serviciul Asistenta Religioasa are următoarele atribuții principale:

-    asigură la cerere, în mod gratuit, serviciile și slujbele religioase aferent înhumărilor, deshumărilor și reînhumărilor efectuate pe teritoriul cimitirele administrate de ACCU;

-    asigură serviciile religioase în capelele și în celelalte locuri amenajate în cimitire] administrate de ACCU;

-    asigură respectarea protocoalelor încheiate cu Arhiepiscopia Bucureștilor în ceea <

privește statutul serviciilor religioase, statutul preoților și al lăcașelor de cult d ACCU;    ’

îndeplinește si alte sarcini dispuse


Art.33 Secțiile teritoriale au următoarele atribuții principale:

a) Conducerea cimitirelor.

urmărește si răspunde de respectarea la nivelul secției a inhumarilor potrivit actelor prezentate de concesionari si aprobărilor date de către Administrația Cimitirelor, si Crematoriilor Umane;

organizează si tine evidenta tuturor inhumarilor si deshumărilor; tine evidenta gestionara a bunurilor unitatii;

coordonează, supraveghează, indruma si răspunde de intreaga activitate ce se desfasoara in cadrul cimitirului;

coordonează, supraveghează, controlează si răspunde de intregul personal din subordine;

controlează si răspunde de modul cum sunt amenajate si ingrijite locurile de inhumare;

urmărește executarea construcțiilor funerare in cimitir si verifica daca se executa

lucrările prevăzute in autorizații si pe suprafața concesionata;

verifica si răspunde de respectarea regulilor de sistematizare in construcții funerare.

precum si de modul cum sunt executate potrivit autorizațiilor de construcții emise;

urmărește finalizarea lucrărilor de construcții in cimitire la termen;

realizează sistematizarea si impartirea in figuri si rânduri delimitate de alei de

acces;

tine evidenta analitica si grafica a figurilor, rândurilor si locurilor de inhumare asigura operațiile de deschidere a mormintelor si reinhumarea in prezenta unu membru al familiei decedatului sau unui imputemicit al acestuia după caz si sul supravegherea șefului de secție si consemnarea operațiunilor executate in registru de inhumari;

asigura prestațiile necesare inhumarii si deshumării;

asigura curățenia in incinta cimitirului exceptând locurile de inhumare al concesionarilor, solicitând serviciului administrativ-aprovizionare mijloace d transport pentru evacuarea gunoaielor si a pământului rezultat de la locurile d inhumare;

urmărește executarea in bune condiții a pazei cimitirului, informând conducere instituției despre desfasurarea acestei activitati;

incaseaza de la concesionari tarifele de prestări servicii, tarifele de intretinere anual si taxele pentru intrarea in incinta cimitirelor cu mașini si utilaje in scopul realizar unor lucrări funerare;

tine evidenta tuturor incasarilor rezultate din taxe si tarife in vederea justificar acestora;

răspunde de ingrijirea patrimoniului din inventarul cimitirului; intretine in buna stare camerele de depunere si capela;

asigura intretinerea in buna stare a spatiilor destinate desfășurării serviciih religioase imprejmuirile, caile de acces, spatiile verzi, instalațiile de alimentare c apa, energie electrica, canalizare si a altor dotări specifice;

asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitate muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor;

b) Conducerea Crematoriilor Umane.

urmărește si răspunde de respectarea incinerărilor potrivit actelor legale prezenta de concesionari si aprobărilor date de Administrația Cimitirelor si Crematoriii Umane pentru incinerări;

organizează si tine evidenta tuturor incinera


-    tine evidenta gestionara a bunurilor unității;

-    coordonează, supraveghează, indruma si^zasr desfasoara in cadrul crematoriului;

activitate ce


coordonează, supraveghează, controlează si răspunde de întregul personal din subordine;

tine evidenta analitica si grafica a nișelor din columbare;

-    urmărește buna funcționare a instalațiilor edilitare sesizând in scris serviciul administrativ-aprovizionare cu privire la defecțiunile ivite;

asigura prestațiile necesare incinerărilor;

-    asigura intretinerea aleilor, clădirilor, imprejmuirilor solicitând serviciului administrativ-apro vizionare mijloace de transport pentru evacuarea gunoaielor in vederea protejării vegetației;

asigura masurile si răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor; intretine in buna stare camerele de depunere; îndeplinește si alte sarcini dispuse de conducerea instituției.

CAPITOLUL V PATRIMONIUL

Art. 34 Administrația Cimitirelor, Crematoriilor Umane are in administrare cimitirele si crematoriile municipalității.

Administrează, întreține și asigură funcționarea următoarelor cimitire și crematorii umane:

a)    cimitire: Bellu; Eroii Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989; Berceni; Bucureștii Noi; Colentina; Dămăroaia; Domnești; Ghencea; lancu Nou; Izvorul Nou; Metalurgiei; Pantelimon; Sfânta Vineri; Străulești; Tudor Vladimirescu; Vest; Progresu.

b)    crematorii umane: Vitan Bârzești; Cenușa.

Întreține și asigură funcționarea următoarelor cimitire: cimitirul Eroilor Jilava; cimitirul Eroiloi Herăstrău; cimitirul Eroilor Pro Patria.

Art.35 Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane poate concesiona anumite activităț: de prestări servicii, cu aprobarea CGMB prin înființarea unor centre pilot.

CAPITOLUL VI

BUGETUL SI ADMINISTRAREA ACESTUIA

Art.36 Administrația Cimitirelor, Crematoriilor Umane și Incineratoarelor Bucureși intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, trimestrial si anual bilanț contabil, cont de execuție s alte anexe la bilanț conform dispozițiilor legale.

Art. 37 Bugetul de venituri si cheltuieli al Administrației Cimitirelor, Crematoriilor Umane ț Incineratoarelor București asigura acoperirea cheltuielilor de funcționare a acesteia.

Art. 38 Operațiunile de incasari si plăti in lei se efectuează de către Administrația Cimitirele si Crematoriilor Umane prin conturi deschise la Trezoreria Statului si prin casieria proprie, potriv prevederilor legale.

Art. 39 Constituirea veniturilor financiare ale Administrația Cimitirelor si Crematoriile Umane se bazeaza pe venituri obținute din: alocații bugetare , venituri extrabugetare și alte fondu legal constituite.

CAPITOLUL VII

PRESTĂRILE DE SERVICII PRACTICATE DE ACCU

Art.40 Preturile si tarifele pentru prestările de servicii executate de instituție se aproba de cat Consiliul General al Municipiului București la propunerea PrimarufuiTîS^aEfn baza fundamenta Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane, cu avizele"'directiftor-aî-A^mpartimentelor ,

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art.41 Rudele salariaților ACCU nu pot desfășura activități

secțiilor teritoriale unde își desfășoară activitatea salariații respectă


p.ndnil Primăriei    Rnnirpcti


CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 42 Litigiile de orice fel in care Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane este parte sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Art. 43 Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementari legale si poate fi modificat ori de cate ori intervin modificări in structura organizatorica a ACCU sau in legislație.

X