Hotărârea nr. 224/2006

HOTARAREnr. 224 din 2006-10-12 HOTARIRE 224 din 12/10/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT DIN PATRIMONIUL STATULUI IN PETRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR BUNURI EXTERNALIZATE DE ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"
HOTARIRE nr. 224 din 12/10/2006
HOTARIRE 224 din 12/10/2006

HOTARIRE    224 din 12/10/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT DIN PATRIMONIUL STATULUI IN PETRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR BUNURI EXTERNALIZATE DE ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul statului in patrimoniul Municipiului Bucuresti a unor bunuri externalizate de Administratia Nationala “Apele Romane”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina ale   Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Potrivit prevederilor art.7 alin 2 din O.U.G. nr.107/2002 privind infiintarea Administratei Nationale Apele Romane

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.38 alin.1, alin.(2) lit.” c”, alin.9 si art.123, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1-Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul statului in patrimoniul Municipiului Bucuresti a unor bunuri externalizate de Administratia Nationala “Apele Romane” prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.10.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 12.10.2006

Nr. 224

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Anexa 1


La HCGMB nr....../

Tabel cu lucrările hidrotehnice din zona Municipiului București aflate in administrarea Autorității Naționale Apele Romane, propuse pentru externalizare, conform OUG nr. 107/2002 si Legii nr.404/2003


Nr.

crt

Denumirea obiectivului

Datele tehnice

Nr

M.F.

Cod de clasificare

AnPIF

Valoare (lei)

Valoare ( RON)

1.

Descarcator suplimentar baraj Mogosoaia

Q=15 mc/s

com.Mogosoaia    ’

64996

8.20.02

1996

739,849,465

73,984.95

2.

Acumularea

Plumbuita+regularizare râul Colentina

V=l,5 mii.mc, S=65 ha,

L=650m

64090

8.18.03

1984

8,455,826,903

845,582.69

3.

Insula lac Plumbuita râul Colentina

S=l,94 ha, sector 2 București

102136

8.03.01

1968

1

1

4.

Acumularea Fundeni râul Colentina

V=2,0 mii.mc, Vat=0,6 mil.mc, S=88 ha, sector2 București

64091

8.18.03

1985

9,785,493,596

978,549.36

5.

Insula lac Fundeni

S=3,16 ha,sector 2, București

102141

8.03.01

1980

1

1

6.

Acumularea Pantelimon I râul Colentina

V=2,0 mii mc, S=93 ha, sector 2, București

116570

8.18.03

1985

5,142,139,789

514,213.97

7.

Acumularea Chitila

V = 0,7 mil.mc

S = 35ha

64092

8.18.02

1968

4,423,535,587

442,353.56

8.

Iazuri de decantare nămol de la Statia de tratare a apei comuna Roșu

Doua iazuri nămol, S = 12,15ha, hdig = 2,5m, L = 778m, corn.Roșu

145273

1.8.10

1990

4,564,148,069

456,414.81

TOTAL 33,110,993,409 lei TOTAL 3,311,099.34 RON