Hotărârea nr. 221/2006

HOTARAREnr. 221 din 2006-09-18 HOTARIRE 221 din 18/09/2006 PRIVIND UNELE MASURI TEMPORARE PRIVIND CIRCULATIA RUTIERA NECESARE DESFASURARII IN BUNE CONDITII A SOMMET-ULUI FRANCOFONIEI BUCURESTI 23 - 29.09.2006
HOT. 221 18/09/2006
HOTARIRE 221 din 18/09/2006

HOTARIRE    221 din 18/09/2006

PRIVIND UNELE MASURI TEMPORARE PRIVIND CIRCULATIA RUTIERA NECESARE DESFASURARII IN BUNE CONDITII A SOMMET-ULUI FRANCOFONIEI BUCURESTI 23 - 29.09.2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

 

privind unele masuri temporare privind circulatia rutiera necesare

desfasurarii in bune conditii a Sommet-ului Francofoniei

Bucuresti 23-29.09.2006

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei din cadrul Primariei municipiului Bucuresti;

Vazand Raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza adresei Ministerului Administratiei si Internelor nr.216790/13.09.2006 si a avizului Inspectoratului General al Politiei Romane nr.8739/9/18.08.2006;

Tinand seama de prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

In temeiul art.38 alin. 1 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARESTE:

 

Art.1 - In scopul desfasurarii in bune conditii a Sommet-ului Francofoniei Bucuresti 2006, se aproba instituirea urmatoarelor masuri temporare privind circulatia rutiera;

(1) in data de 23.09.2006, intre orele 10,00-18,00 si in perioada 27-29.09.2006:

a)                   realizarea unui culoar unic de deplasare a coloanelor oficiale pe parcursul DN1-Sos. Bucuresti-Ploiesti;

b)                  interzicerea traficului rutier pe traseul Sos. Kiseleff-Calea Victoriei-Bdul. Natiunile Unite;

c)                   interzicerea traficului rutier in zona Palatul Parlamentului, in zona delimitata de str. Izvor-Piata Arsenalului-Calea 13 Septembrie-Bdul. Libertatii-Bdul. Unirii, pana la intersectia cu Bdul. I.C.Bratianu;

(2) in data de 28.09.2006, intre orele 16,00-23,30, interzicerea traficului rutier pe Bdul. Regina Elisabeta-Bdul. Eroilor Sanitari-Bdul. Gh. Marinescu-Sos.Cotroceni-Bdul.Geniului-Sos. Pandurilor, pana la intersectia cu strada D. Bagdasar;

(3) in perioada 23-29.09.2006:

a)                   organizarea in Piata Constitutiei a unei parcari pentru autovehicule din compunerea delegatiilor oficiale;

b)                  ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe drumurile publice de pe traseele de deplasare a coloanelor oficiale si transportul acestora in zone din apropierea locului de ridicare, aflate in afara acestor trasee.

 

Art.2 - Ridicarea si transportul vehiculelor stationate neregulamentar pe drumurile publice de pe traseele specificate la art. 1 se efectueaza de catre Administratia Strazilor, in urma dispozitiei politistilor rutieri, in conditiile legii.

 

Art.3 - Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei si Administratia Strazilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.09.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 18.09.2006

Nr. 221