Hotărârea nr. 22/2006

HOTARAREnr. 22 din 2006-02-01 HOTARIRE 22 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE STRAZI CU LINII DE TRAMVAI" HCGMB NR. 57/2008 MODIFICA ANEXELE NR. 1, 2 SI 9. SE ABROGA ANEXA NR. 5 PRIN HCGMB NR. 80/2010
HOTARARE nr. 22 din 1/02/2006
HOTARIRE 22 din 01/02/2006

HOTARIRE     22 din 01/02/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE STRAZI CU LINII DE TRAMVAI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Modernizare strazi cu linii de tramvai”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii „Modernizare strazi cu linii de tramvai” si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexele 1-9 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Pe strazile cu cale de tramvai, interventiile in vederea reparatiilor se vor face concomitent.

Art.3 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.4 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Administratia Strazilor si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 22

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„REABILITARE UNICA SOS. COLENTINA INTRE SOS. M. BRAVU, LIMITA ADMINISTRATIVA - INCLUSIV CAPAT RATB”


1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)


185.360.163 RON 50.417.561 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj


144.857.452 RON 39.400.912 EURO


in preturi ( curs valutar: 1 Euro= 3.6765 Ron la data de 04.01.2006)

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO


ANULI

- 100.800.663 RON

-27.417.561 EURO

din care C+M

- 68.015.250 RON

- 18.500.000 EURO


ANUL II

- 84.559.500

RON

- 23.000.000

EURO

din care C+M

- 76.842.202

RON

- 20.900.912

EURO


3. CAPACITATI

-    lungime strada

-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

-    peroane statie

-    cabina cap linie

-    substatii


5,045 km 3 benzi/sens 8,2 km cale simpla 11,5 km cale simpla 17 buc 1 buc 3 buc


- durata investițieiB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București,


j. ;

România; tel.: +4021305 55 00: Www.-bucuresti-primaria.ro


Pag 2


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„REABILITARE UNICA PE CALEA MOȘILOR INCLUSIV TERMINAL INTRE SOS. MIHAI BRAVU SI STR. BARATIEI”

1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )    - 144.192.580 RON

-    39.220.068 EURO

din care :

lucrări de construcții montaj    - 128.180.200 RON

-    34.864.736 EURO

in preturi ( curs valutar: 1 Euro= 3,6765 Ron la data de 04.01,2006)

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON

EURO

ANULI

- 140.904.193 RON

-38.325.634 EURO

din care C+M

- 125.283.844 RON

- 34.076.933 EURO

ANUL II

-    3.289.387 RON

-    894.706

EURO

din care C+M

-    2.896.356 RON

-    787.803

EURO

3. CAPACITATI

-    lungime strada

2,577 km 1 banda/sens 7,30 km cale simpla 7,7 km cale simpla 1 buc

10 buc

20 km


-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

-    substatii electrice modernizare

-    peroane statie

-    cabluri curent continuu


LA H.C.G.M.B.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„REABILITARE UNICA BD. IANCU DE HUNEDOARA INTRE PIAȚA VICTORIEI SI CALEA DOROBANȚI”


1. VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )


58.679.340 RON 15.960.653 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj


-    51.902.878 RON

-    14.117.470 EURO


in preturi (curs valutar: 1 Euro= 3.6765 Ron la data de 04.01.2006)


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI


RON

EURO

ANULI

- 57.093.552

RON

-    15.529.322

EURO

din care C+M

- 50.555.875

RON

-    13.751.088

EURO


ANUL II

-    1.585.788 RON

-

431.331

EURO

din care C+M

-    1.347.003 RON

-

366.382

EURO


3. CAPACITATI


-    lungime strada

-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

-    substatii electrice modernizate

-    cabluri de curent continuu


0,97 km 3 benzi/sens 2,9 km cale simpla 3,0 km cale simpla 1 buc 10 kmINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„REABILITARE UNICA SOS.STEFAN CEL MARE INTRE CALEA DOROBANȚI SI PIAȚA OBOR”

1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )

102.353.756 RON 27.839.999 EURO

91.102.692 RON 24.779.734 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj

in preturi ( curs valutar: 1 Euro= 3.6765 Ron la data de 04.01.2006)

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANULI

- 98.333.136

RON

-    26.746.399

EURO

din care C+M

- 87.522.770

RON

-    23.806.003

EURO

ANUL II

-    4.020.620 RON

-

1.093.600 EURO

din care C+M

-    3.579.922 RON

-

973.731 EURO

3. CAPACITATI

-    lungime strada

2,255 km 3 benzi/sens 4,7 km cale simpla 5,0 km cale simpla 6 buc


-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

-    peroane statie


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„REABILITARE UNICA PE STR. TUNARI INTRE SOS. ȘTEFAN CEL MARE SI STR. ALECU RUSSO”

1. VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )

din care :

46.775.859 RON 12.717.492 EURO

41.328.029 RON 11.241.134 EURO


lucrări de construcții montaj in preturi ( curs valutar: 1 Euro= 3,6765 Ron la data de 04.01.2006)

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON


EURO

ANULI din care C+M


46.755.859 RON 41.328.029 RON


12.717.492 EURO 11.241.134 EURO


3. CAPACITATI

-    lungime strada

-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

-    substatii electrice modernizare

-    cabluri de curent continuu

0,64 km 1 banda/sens 2,48 km cale simpla 2,7 km cale simpla

1    buc

12 km

2    buc


-    peroane statie - durata de realizare a investiției


B-dul Regina Eiîsabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„REABILITARE UNICA BD.l DECEMBRIE INTRE BD.TH. PALLADY SI BD. BASARABIA”

1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)    - 145.267.526 RON

-    39.512.451 EURO

din care :

lucrări de construcții montaj    - 129.453.278 RON

-    35.211.010 EURO

in preturi ( curs valutar: 1 Euro= 3.6765 Ron la data de 04.01.2006)

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

ANULI din care C+M

RON

-    140.014.212 RON

-    124.744.792 RON

EURO

- 38.083.561 -33.930.312

EURO

EURO

ANUL II

din care C+M

-    5.253.314 RON

-    4.708.486 RON

-    1.428.890

-    1.280.698

EURO

EURO

CAPACITATI

-    lungime strada

-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

-    peroane statie

3,2 km

2 benzi/sens

6,8 km cale simpla 7,0 km cale simpla

2 buc

- durata de realizare a investiției

18 luni

ANEXA

LA H.C.G.M.B. NR..    . .<?///?... Q/:.    .$?(>.&.......

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Ai proiectului

„REABILITARE UNICA STR.VIITORULUI INTRE SOS. ȘTEFAN CEL MARE SI STR. ALEX.DONICI ”

1. VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )    - 57.410.470 RON

-    15.615.523 EURO

din care :

lucrări de construcții montaj    - 50.839.870 RON

-    13.828.334 EURO

in preturi ( curs valutar: 1 Euro- 3.6765 Ron la data de 04.01.2006)

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON

EURO

ANUL I din care C+M

57.410.470 RON 50.839.870 RON

-15.615.523 EURO -13.828.334 EURO

3. CAPACITATI

-    lungime strada

-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

-    peroane statie

-    durata de realizare a investiției

1,4 km

1    banda/sens

3,0 km cale simpla 3,2 km cale simpla

2    buc

12 luniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„REABILITARE UNICA PE STR. MAICA DOMNULUI INTRE STR. REÎNVIERII SI BD. LACUL TEI”

1.    VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )    - 33.448.344 RON

-    8.825.879 EURO

din care :

lucrări de construcții montaj    - 28.600.247 RON

-    7.779.205 EURO

in preturi ( curs valutar: 1 Euro= 3.6765 Ron la data de 04.01.2006)

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON    EURO

ANUL I    - 33.448.344 RON    - 8.825.879 EURO

din care C+M    - 28.600.247 RON    - 7.779.205 EURO

3. CAPACITATI

-    lungime strada

0,73 km 1 banda/sens 1,6 km cale simpla 1,8 km cale simpla


12 luni


-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

-    durata de realizare a investiției


/o


LA H.C.G.M.B.    ........

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„REABILITARE UNICA PE SOS. OLTENIȚEI, INTRE PIAȚA EROII REVOLUȚIEI SI LIMITA ADMINISTRATIVA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

1.    VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)    - 168.163.106 RON

-    45.739.999 EURO

din care :

lucrări de construcții montaj    - 150.195.793 RON

-    40.852.929 EURO

in preturi ( curs valutar: 1 Euro= 3.6765 Ron la data de 04.01.2006)

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

RON

EURO

ANULI

din care C+M

-    96.205.178 RON

-    86.047.114 RON

26.167.599

23,404.628

EURO

EURO

ANUL II din care C+M

-    71.957.928 RON

-    64.148.679 RON

19.572.400

17.448.301

EURO

EURO

CAPACITATI

-    lungime strada

-    carosabil

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact

-    peroane statie

4,9 km

2 benzi/sens

7,3 km cale simpla

7,7 km cale simpla

14 buc

- durata de realizare a investiției

24 luni

//