Hotărârea nr. 217/2006

HOTARAREnr. 217 din 2006-08-30 HOTARIRE 217 din 30/08/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 235/2005, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 14/2006
HOTARIRE nr. 217 din 30/08/2006
HOTARIRE 217 din 30/08/2006

HOTARIRE    217 din 30/08/2006

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 235/2005, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 14/2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea anexei 1 la hotararea C.G.M.B. nr. 235/2005,

modificata si completata prin hotararea CGMB nr. 14/2006

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 38 alin (2), lit. “c”, alin. (5) lit “a”, alin. (6) lit. ,,a” pct. 13 si art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 - Se aproba completarea anexei 1 la hotararea C.G.M.B. nr. 235/2005, modificata si completata prin hotararea CGMB nr. 14/2006, cu retelele stradale prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Celelalte prevederi ale H.C.G.M.B. nr. 235/2005, modificata si completata prin hotararea CGMB nr. 14/2006, raman neschimbate.

Art. 3 – Administratia Strazilor si Directia Transporturi, Drumuri Sistematizarea Circulatiei vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 217

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

STRĂZI NOU INTRODUSE

NR.

CT.

FELUL

ARTEREI

DENUMIREA

LIMITE

TRANSP.

IN

COMUN

LUNG.

ml

—1

SECTOR

DE LA.....

PANA LA.....

0

1

2

3

4

6

7

8

1

STR

Gherghitei

Sos. Colentina

Limita Administrativa

nu

2060

2

2

STR

G-ral Candiano Popescu

Calea Serban Vodă

B-dul Marasesti

nu

1220

4

3

STR

Gheorghieni

B-dul Tudor Vladimirescu

Uranus

nu

604,3

5

4

STR

Raditei

B-dul Tudor Vladimirescu

Calea Rahovei

nu

369

5

5

STR

Comeliu Popeia

B-dul Tudor Vladimirescu

Calea Rahovei

nu

359,9

5

6

STR

Anul 1821

B-dul Tudor Vladimirescu

Calea Rahovei

nu

250

5

7

STR

Spataru Preda

Sos.Viilor

Calea Ferentarilor

nu

243,3

5

8

STR

Ion Baiulescu

Sos.Viilor

Zabrautului

nu

705

5

9

STR

Veseliei

Calea Ferentarilor

Progresului

nu

415

5

10

STR

Bratasanca

Bucuresti-Magurele

Garoafei

nu

500

5

11

STR

Politiei

B-dul Națiunile Unite

Sapientei

nu

167

5

12

STR

Sapientei

Splaiul Independentei

-

nu

252,2

5

13

STR

Lespezi

Drumul Sării

Mărgeanului

nu

321

5

14

STR

Mos Adam

Drumul Sării

Mărgeanului

nu

310

5

15

STR    \

Bazaltului

Sos. Giurgiului

Rafiei

nu

285

5