Hotărârea nr. 214/2006

HOTARAREnr. 214 din 2006-08-30 HOTARIRE 214 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 13 STRAZI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 214 din 30/08/2006
HOTARIRE 214 din 30/08/2006

HOTARIRE    214 din 30/08/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 13 STRAZI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru 13 strazi pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand Raportul comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si Avizul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 40 (1) Cap. III, sectiunea 3, din Ordonanta de Urgenta nr. 45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu art. 38 (4), lit. “d” si art. 46 (2), lit “a” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

            Art.1 – Se aproba documentatiile tehnico-economice aferente proiectelor de executie a 13 strazi, ai caror indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexele 1-13.

            Art. 2 – Finantarea proiectelor se va face din bugetul local al Consiliului General al municipiului Bucuresti.

            Art. 3 – Anexele 1-13 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 4 – Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 214

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

 

ANEXAI

la H.C.G.M.B. NR......................

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

“ Reabilitare sistem rutier Strada Gheorghieni “

1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A. ) din care :

1.215.491 RON

lucrări de construcții montaj

972.393 RON

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI

972.393 RON

3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Lățime trotuar

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției

600 m 7 m

2x 0,7 m 5.040 mp

3 luni1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V A. ) din care :

lucrări de construcții montaj


304.355 RON

243.484 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


243.484 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Lățime trotuar

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției


370 m 4,2 m

2x 1,0 m 2.294 mp

3 luni1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T V A.) din care :

lucrări de construcții montaj


296.531 RON

237.225 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


237.225 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Lățime trotuar

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției


360 m 3,5 m

2x 1,5 m 2.340 mp

3 luni1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A. ) din care :

lucrări de construcții montaj


131.731 RON

105.385 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


105.385 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției


250 m 3 m

750 mp 3 luni1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T V A. ) din care :

lucrări de construcții montaj


888.155 RON

710.524 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


710.524 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Lățime trotuar

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției


245 m

7 m 2x 1,3 m 2.352 mp

3 luni. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A.) din care :

1.427.040 RON

1.141.632 RON


lucrări de construcții montaj

. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI    1.141.632 RON

. CAPACITATI

-    Lungime carosabil    705 m

-    Lățime carosabil    6 m

-    Suprafața reabilitata    4.230 mp

-    Durata de realizare a investiției    3    luni


1. VALOAREA TOTALA ( exclusiv T V A.) din care :

lucrări de construcții montaj


1.230.425 RON

984.340 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI


ANULI


984.340 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Suprafața

-    Durata de realizare a investiției

415 m 7 m

2.905 mp 3 luniB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Romanț    il'305 55 00; www.bucutfeti-primaria.ro

1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.VA.) din care :

lucrări de construcții montaj


1.376.551 RON

1.101.241 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


1.101.241 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției


500 m 6,5 m 3.250 mp

3 luni1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A. ) din care :

lucrări de construcții montaj


111.590 RON

89.272 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


89.272 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției


167 m 7 m

1.169 mp 3 luni1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A.) din care :

lucrări de construcții montaj


197.876 RON

158.301 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


158.301 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Lățime trotuar

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției


252 m

3,5 m 2x 1,5 m 1.665 mp

3 luni1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A. ) din care :

lucrări de construcții montaj


294.068 RON

235.254 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL1


235.254 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Suprafața

-    Durata de realizare a investiției


320 m 7m

2.240 mp 3 luni1. VALOAREA TOTALA ( inclusiv T.V.A. ) din care :

lucrări de construcții montaj


372.023 RON

297.618 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


297.618 RON


3. CAPACITATI

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Lățime trotuar

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției


310 m 3,5 m

2x 1,5 m 2.325 mp

3 luni1. VALOAREA TOTALA ( exclusiv T V A. ) din care :

lucrări de construcții montaj


203.224RON

162.579 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


162.579 RON


3. CAPACITATT

-    Lungime carosabil

-    Lățime carosabil

-    Suprafața reabilitata

-    Durata de realizare a investiției


285 m 6 m

1.710 mp 3 luniPag 14