Hotărârea nr. 21/2006

HOTARAREnr. 21 din 2006-02-01 HOTARIRE 21 din 01/02/2006 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.02 - 30.04.2006
HOT. 21 01/02/2006
HOTARIRE 21 din 01/02/2006

HOTARIRE     21 din 01/02/2006

PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.02 - 30.04.2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 01.02.-30.04.2006

 

Avand in vedere Referatul Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.9 si 10 din O.G. nr.35/2002 aprobata prin Legea nr.673/2002 si art.37 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic - Se desemneaza Domnul ANTONEL TANASE in functia de presedinte de sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 01.02.-30.04.2006.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 21