Hotărârea nr. 203/2006

HOTARAREnr. 203 din 2006-08-30 HOTARIRE 203 din 30/08/2006 PRIVIND PLATA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE DOMNULUI POPA SILVIU PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR INTERIMAR AL ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR BUCURESTI, IN PERIOADA 06.02.2003-27.04.2004
HOT. 203 30/08/2006
HOTARIRE 203 din 30/08/2006

HOTARIRE    203 din 30/08/2006

PRIVIND PLATA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE DOMNULUI POPA SILVIU PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR INTERIMAR AL ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR BUCURESTI, IN PERIOADA 06.02.2003-27.04.2004

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind plata drepturilor salariale cuvenite domnului Popa Silviu pentru functia

de director interimar al Administratiei Parcurilor si Gradinilor Bucuresti, in

perioada 06.02.2003 – 27.04.2004

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane;

In aplicarea sentintei civile nr. 1141 din 15.03.2004 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a VIII a civila pentru conflicte de munca, irevocabila, conform deciziei civile nr. 424/2005 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal;

Vazand raportul Comisiei Economica, Buget-Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 38 alin. 9 si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 – Se aproba plata drepturilor salariale cuvenite domnului Popa Silviu pentru functia de director interimar al Administratiei Parcurilor si Gradinilor Bucuresti, in perioada 06.02.2003 – 27.04.2004.

Art. 2 – Plata drepturilor salariale prevazute la art. 1 va fi efectuata din bugetul propriu al Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti pentru anul 2006.

Art. 3 – Cuantumul drepturilor salariale cuvenite domnului Popa Silviu se calculeaza de compartimentele de specialitate din cadrul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.08.2006

Nr. 203