Hotărârea nr. 198/2006

HOTARAREnr. 198 din 2006-07-27 HOTARIRE 198 din 27/07/2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, ORGANIZATA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU APLICAREA O.U.G. NR. 110/2005 APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 236/2006
HOT. 198 27/07/2006
HOTARIRE 198 din 27/07/2006

HOTARIRE    198 din 27/07/2006

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, ORGANIZATA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU APLICAREA O.U.G. NR. 110/2005 APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 236/2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Comisia pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, organizata la nivelul Municipiului Bucuresti, pentru aplicarea O.U.G. nr.110/2005 aprobata cu modificari si completari prin  Legea nr. 236/2006

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii Concesionari si Contracte;

            Vazand  Raportul Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit.”a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari si completari prin  Legea nr. 236/2006;

            In temeiul prevederilor art.38 alin. (1), alin. (5) lit. “b” si art.46 alin.1 si alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic  - Se aproba desemnarea domnului consilier general MURG CALIN si a domnului consilier general OPRISAN ION ca membri in Comisia pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, organizata la nivelul Municipiului Bucuresti, pentru aplicarea O.U.G. nr.110/2005 aprobata cu modificari si completari prin  Legea nr. 236/2006.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                                          

Bucuresti, 27.07.2006

Nr.198