Hotărârea nr. 194/2006

HOTARAREnr. 194 din 2006-07-27 HOTARIRE 194 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ARENA BUCURESTILOR"
HOTARIRE nr. 194 din 27/07/2006
HOTARIRE 194 din 27/07/2006

HOTARIRE    194 din 27/07/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ARENA BUCURESTILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Arena Bucurestilor”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

            Vazand  Raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”b”  alin.4 lit.”d” si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Arena Bucurestilor”, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Investitia prevazuta la art.1 se va realiza prin parteneriat public - privat.

            Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                               

Bucuresti, 27.07.2006

Nr.194

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

HCGMB nr, Ml

Anexa nr 1

- INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - “Arena Bucureștilor” -

Conform documentației prezentate prin studiu se recomandă coordonatele generale ale proiectului, care simt în esență următoarele:

•    proiectarea și realizarea unei săli cu o capacitate de min. 16.000 locuri, flexibilă din punctul de vedere al amenajării, funcție de numărul, dorit, de locuri pentru public (distribuția standard propusă este de min. 11.000 locuri fixe în tribune și loje VIP, min. 2.500 locuri pe gradene retractabile și min. 2.500 locuri pe scaune demontabile în arenă);

•    alegerea unei soluții de arhitecturale și de construcție, în incinta complexului,

polivalent    (pentru a putea folosi unele facilități în comun cu sala propriu-

zisă) a unui spațiu de spectacole exterioare (tip AMFITETRU), cu o capacitate de 3.000 - 4.000 locuri;

•    asigurarea condițiilor de organizare (prin mare flexibilitate funcțională) pentru toate tipurile de evenimente naționale și internaționale (competiții sportive, concerte, conferințe și congrese, expoziții, etc.), ceea ce ar putea atrage și colaborarea oricărui promoter local sau internațional.

•    Locația propusă pentru realizarea proiectului este în Parcul Tineretului, pe latura de est a acestuia (înspre str. Pridvorului paralelă cu Calea Văcărești ), având la vest latura cu Sala Polivalentă actuală și Orășelul Copiilor, la nord zona cu Palatul Copiilor de pe Bulevardul Tineretului și la sud cartierul de locuințe dinspre Șoseaua Olteniței (Piața Sudului). Locația respectivă indică ca soluție optimă realizarea cu această ocazie a primei „construcții ecologice" de anvergură din România, care să aibă arhitectura, funcționalitățile și legătura cu zona verde.

Principalele suprafețe ale proiectului se vor încadra în următoarele limite:

•    Aria totală desfășurată.....................................cca. 26.800 mp ;

•    Aria    parcări sub și supraterane    (    1.000    mașini).........cca. 20.000 mp ;

•    Aria    la sol (fără AMFITEATRU exterior)..............cca.    16.700 mp ;

•    Arie    AMFITEATRU.......................................cca.    2.100 mp ;

•    Aria    ALA....................................................cca.    300 mp ;

•    Aria    foyere public..........................................cca.    8.000 mp ;

-    cca. 2.500 mp la cota + 0,00 m ;

-    cca. 3.800 mp la cota + 4,70 m ; cca. 1.200 mp la cota + 10,55 m.

•    Arie    spații tehnice................................................cca. 1.000 mp ;

•    Arie    spații pentru administrație (inclusiv depozite).........cca. 2.500 mp ;

•    Arie    spații pentru sportivi, actori, etc...........................cca.    2.000    mp    ;

•    Arie    zonă public ( grupuri sanitare, comerț, săli, etc.)........cca. 3.000 mp ;

•    Aria    maximă arena propriu-zisă..................................cca.    4.400    mp    ;

•    Arie    arenă cu gradenele retractabile extinse....................cca.    3.200    mp.

Numărul de locuri pentru public va fi variabil funcție de evenimentul care va avea loc în sală:

•    Număr total de locuri..............................min.    16.000    ;

•    Număr de    locuri demontabile    în arenă...........min.    2.500 ;

•    Număr de    locuri pe gradenele    retractabile......cca.    2.700 ;

•    Număr de    locuri pe gradenele    fixe................cca.    10.800    ;

•    Numări locuri V.I.P.........................cca. 80 în 10 loje ;

•    Număr locuri pentru presă................cca. 80 în 10 cabine.

Valoarea aproximativă a investiției este de cca. 50.000.000 EUR. Această valoare depinde de o multitudine de factori variabili (terenul, soluția aleasă pentru sală, infrastrucura, variantele de acces la viitoarea sală, varianta de parcare etc.)

Terenul - aparține domeniului public al municipiului București.

Studiul de fezabilitate a fost aprobat in Consiliul Tehnico-Economic prin hotararea nr.45/12.07.2006.

3