Hotărârea nr. 192/2006

HOTARAREnr. 192 din 2006-07-27 HOTARIRE 192 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA " EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONE DEFICITARE DE PE RAZA SECTORULUI 2 CARTIERUL ANDRONACHE" ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 183/2009
HOTARARE nr. 192 din 27/07/2006
HOTARIRE 192 din 27/07/2006

HOTARIRE    192 din 27/07/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA " EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONE DEFICITARE DE PE RAZA SECTORULUI 2 CARTIERUL ANDRONACHE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in zone deficitare de pe raza sectorului 2 cartierul Andronache”

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul  Directiei Utilitati Publice;

            Vazand  Raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.40 alin.1 din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In baza art.26 lit.”c” din O.G. nr.32/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 38 alin.2 lit. „b”, alin.4 lit.”d” si art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru investitia “Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in zone deficitare de pe raza sectorului 2 cartierul Andronache” in conformitate cu Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Finantarea investitiei se va face din alocatii de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in limita fondurilor bugetare alocate cu respectarea Clauzei 20 din Contractul de concesiune si a Clauzei 5.2 (i) din Anexa IV a Caietului de Sarcini al Contractului de concesiune  cu S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

            Art.3 – Directia Utilitati Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 192

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa nr.l

LaHCGMB

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției = 1 941 990 EURO

Din care TVA=310 065 EURO

Capacitati:

Rețea de alimentare cu apa = 9,015 km

Rețea de canalizare = 10,990 km

1.    Barometrului

APA :150m x 65 euro = 9750euro    CANAL : 220m x 95euro = 20900euro

TOTAL= 30650 euro

2.    Betonului

APA : 95m x 65euro = 6175euro    CANAL : 95m x 95euro = 9025euro

TOTAL= 15200 euro

3.    Calmatui

APA : 500m x 65euro = 32500euro    CANAL : 500m x 95euro = 47500euro

TOTAL= 80000euro

4.    Cânepei

APA : 175m x 65euro - 11375euro    CANAL : 1 lOm x 95euro = 10450euro

TOTAL= 21825euro

5.    Sold. Cazacu Mihail

APA : 155m x 65euro 10075euro    CANAL : 1 lOm x 95euro = 10450euro

TOTAL= 20525 euro

6. Ciberneticii

APA : 255m x 65euro = 16575euro    CANAL : 305m x 95euro = 28975euro

TOTAL= 45550euro

7. Cuiului

APA : 0


CANAL : 330mx 95euro = 31350euro TOTAL= 31350euro

8. Cumpenei

APA : 570m x 65euro = 37050euro


CANA^raJfiiAjâ^^fo = 59850euro TOTAL= 96900 eur«&


2


9. Intr. Cumpenei

APA : 21 Om x 65euro = 13650euro    CANAL : 7Om x 95euro = 6650euro

TOTAL= 20300 euro

10. Fructelor

APA : 240m x 65euro = 15600euro    CANAL : 280m x 95euro = 26600euro

ȚOTAL= 42200 euro

11.    Galeș

APA : 170m x 65euro = 11050euro    CANAL : 1 lOm x 95euro = 10450euro

TOTAL= 21500 euro

12.    Galitei

APA : 0    CANAL : 235m x 95euro = 22325euro

TOTAL= 22325euro

13.    Gataia

APA : 250m x 65euro = 16250euro    CANAL : 295m x 95euro = 28025euro

TOTAL= 44275euro

14.    Gaterului

APA : 340m x 65euro = 22100euro    CANAL : 515m x 95euro = 48925euro

TOTAL= 71025euro

15.    Geiculon

APA : 130m x 65euro - 8450euro    CANAL : 0

TOTAL= 8450 euro

16.    Gherghitei

APA : 0    CANAL : 400m x 95euro = 38000euro

TOTAL= 38000euro

17.    Gorgan Spătarul

APA : 1025m x 65euro = 66625euro    CANAL : 0

TOTAL= 66625 euro

18. Gureni

APA : 315m x 65euro = 20475euro    CANAL : 435m x 95euro = 41325euro

TOTAL= 61800 euro

19. llgani

APA : 175mx65euro= 11375euro    CANAL : llOmx 95euro = 10450euro

TOTAL= 21825 euro

20. Izvorul Muntelui

APA : 95m x 65euro = 6175euro    CANAL : 95m x 95euro = 9025euro

TOTAL= 15200 euro


21. Lacul Ianca

APA : 185m x 65euro = 12025euro    CANA:

TOTAL= 40050 ei'

pag. 3


22. Lecturii

APA : 595m x 65euro = 38675euro    CANAL : 540m x 95euro = 51300euro

TOTAL= 89975euro

23. Litoralului

APA : 0


CANAL : 560m x 95euro = 53200euro TOT AL= 53200 euro

24. Magneziului

APA : 320m x 65euro = 20800euro    CANAL : 355m x 95euro = 33725euro

TOTAL= 54525 euro

25. Medaliei APA : 0


CANAL : 560m x 95euro = 53200euro TOTAL= 53200euro

26. Ochisoru

APA : 235m x 65euro = 15275euro    CANAL : 3^5m x 95euro = 37525euro

TOTAL= 52800euro

27.    Ovăzului

APA : 75m x 65euro = 4875euro    CANAL : 75m x 95euro = 7125euro

TOTAL= 12000euro

28.    Pietroasa

APA : 290m x 65euro = 18850euro    CANAL : 340m x 95euro = 32300euro

TOTAL= 51150euro

29.    Radulescu Polixenia

APA : 115m x 65euro = 7475euro    CANAL : 115m x 95euro = 10925euro

TOTAL= 18400euro

30. Raristei

APA : 195m x 65euro = 12675euro    CANAL : 225m X 95euro = 21375euro

TOTAL= 34050euro

31. Roventa Gheorghe

APA : 545m x 65euro = 35425euro    CANAL : 425m x 95euro = 40375euro

TOTAL= 75800euro

32.    Serii

APA : 95m x 65euro = 6175euro    CANAL : 95m x 95euro = 9025euro

TOTAL= 15200euro

33.    Stanga Ion

APA : 145m x 65euro = 9425euro    CANAL : 145m x 95euro = 13775euro

TOTAL= 23200euro


34. Suhard = 380 m

APA : 380m x 65euro = 24700euro    CANA

TOTAL= 61275 e

35. Teodorescu Ion

APA : 270m x 65euro = 17550euro    CANAL : 270m x 95euro = 25650euro

TOTAL= 43200euro

36. Toporului

APA: 0

CANAL : 410m x 95euro = 38950euro TOTAL= 38950euro

37. Tudor Mihai

APA: 0

CANAL : 390m x 95euro = 37050euro TOTAL= 37050euro

38. Turiștilor

APA: 0

CANAL : 385m x 95euro = 36575euro TOTAL= 36575euro

39. Zamfir Marcu

APA : 520m x 65euro

= 33800euro    CANAL : 0

TOTAL= 33800euro

40. Prelungirea Teslei

APA : 200m x 65euro = 13000euro    CANAL : 200m x 95euro = 19000euro

TOTAL= 32000euro


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

pag. 5