Hotărârea nr. 191/2006

HOTARAREnr. 191 din 2006-07-27 HOTARIRE 191 din 27/07/2006 PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 71,9698 HA AFLAT PE TERITORIUL COMUNEI GLINA, CARE A FOST EDIFICATA "STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI", IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 191 27/07/2006
HOTARIRE 191 din 27/07/2006

HOTARIRE    191 din 27/07/2006

PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 71,9698 HA AFLAT PE TERITORIUL COMUNEI GLINA, CARE A FOST EDIFICATA "STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI", IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind trecerea terenului in suprafata de 71,9698 ha aflat pe teritoriul comunei Glina, pe care a fost edificata „Statia de epurare a apelor uzate a Municipiului Bucuresti”, in domeniul public al municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si raportul de specialitate al Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco- Civica;

            Vazand  Raportul Comisiei pentru Utilitati Publice si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul sentintei civile nr. 1892/2004, definitiva si irevocabila, pronuntata de Judecatoria Buftea – Judetul Ilfov rectificata prin incheierea pronuntata in data de 8.12.2005;

            In temeiul prevederilor art.38(1) si (2) lit.”c” si art.46 (2¹) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se ia act de constatarea de catre instantele judecatoresti  a dreptului de proprietate al municipiului Bucuresti asupra terenului in suprafata de 71,9698 ha, situat pe teritoriul comunei Glina - statia de epurare.

            Art.2 - Terenul prevazut la art.1 face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

            Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006 

Nr. 191