Hotărârea nr. 19/2006

HOTARAREnr. 19 din 2006-01-26 HOTARIRE 19 din 26/01/2006 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII CENTRULUI DE COORDONARE SI INFORMARE PRIVIND SITUATIA COPIILOR STRAZII
HOT. 19 26/01/2006
HOTARIRE 19 din 26/01/2006

HOTARIRE     19 din 26/01/2006

PRIVIND APROBAREA INFIINTARII CENTRULUI DE COORDONARE SI INFORMARE PRIVIND SITUATIA COPIILOR STRAZII

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea infiintarii Centrului de coordonare si informare privind situatia copiilor strazii

 

Vazand adresa nr.DSP/av/12256/30.11.2005 a Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General  al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”s” si art.46(1) din Legea nr.215/2005, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba infiintarea Centrului de coordonare si informare privind situatia copiilor strazii, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

Art.2 - Centrul mentionat la art.1 isi va desfasura activitatea in cadrul imobilului situat in strada Academiei nr.3-5, sector 3, camera 13.

Art.3 - Dotarea spatiului necesar se va finanta de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art.4 - Personalul care va asigura functionarea Centrului va fi compus din doua persoane din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si, prin rotatie, cate un asistent social din partea Directiilor sectoarelor Municipiului Bucuresti.

Art.5 - Regulamentul de Organizare si Functionare se aproba prin Decizie a Directorului General al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, dupa consultarea Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti.

Art.6 - Se va infiinta si va functiona un TELVERDE al Centrului, cu finantarea din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

Art.7 - Cheltuielile legate de organizarea si functionarea Centrului se vor suporta din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 19