Hotărârea nr. 186/2006

HOTARAREnr. 186 din 2006-07-27 HOTARIRE 186 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR MEDICALE, SUPUSE VANZARII IN CONDITIILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 110/2005, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 236/ 2006
HOTARIRE nr. 186 din 27/07/2006
HOTARIRE 186 din 27/07/2006

HOTARIRE    186 din 27/07/2006

PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR MEDICALE, SUPUSE VANZARII IN CONDITIILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 110/2005, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 236/ 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea listei spatiilor medicale, supuse vanzarii in conditiile

Ordonantei de Urgenta a  Guvernului nr. 110/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.236/2006

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

            Vazand  Raportul Comisiei Comisiei de Sanatate Si Protectie Sociala si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 5(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.236/2006;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2, lit.”c” alin.5  lit.”b”, alin.9 si art. 46 alin.21 din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1- Se aproba lista  spatiilor proprietate privata a Municipiului Bucuresti  cu destinatie de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, supuse vanzarii in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.236/2006, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.257/2005 se abroga.

            Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                                             

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 186

 

Anexa nr. 1 HCGMB

Lista spatiilor supuse vanzarii in condițiile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005 unde funcționează unitati medicale infiintate si organizate potrivit OG 124/1998 si HG 884/2004

SECTOR 1

Dispensarul 1 MAL Situat in B-dul Ion Mihalache nr. 106, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Grigorescu Mariana

Contract concesiune

17,43 mp

22,87 mp

2.

CMI Marinescu Ioana

Contract concesiune

24,74 mp

34,54 mp

3.

CMI Tita Viorica Violeta

Contract concesiune

18,24 mp

24 mp

4.

CMI Florescu Cristian

Contract concesiune

17,90 mp

11,80 mp

5.

CMI Vladimirescu Susana

Contract concesiune

16,53 mp

21,76 mp

6.

CMI Baciu Maria Mirela

Contract concesiune

16,85 mp

22,22 mp

7.

CMI Petrea Gheorghe

Contract concesiune

17,90 mp

11,80 mp

8.

CMI Burduja Mariana

Contract concesiune

57,85 mp

76 mp

9.

SC MEDICAL CLASS SRL

Contract conc^^et 4^%.

25,21 mp

33,30 mp

10.

CMI Nicolae Dan Georgian

Contract

16,21 mp

21,20 mpPoliclinica LUTERANA Situata in Str. Luterana nr. 1, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Duinea Dragos

Contract concesiune

37,11 mp

30,14 mp

2.

CMI Ursulescu Liviu Mircea

Contract concesiune

21,11 mp

16,99 mp

3.

CMI Zorzan Andreea

Contract concesiune

21,11 mp

16,99 mp

4.

CMI Dumitrascu Cornelia

Contract comodat

18,89 mp

30,42 mp

5.

CMI Nedea Raluca

Contract concesiune

18,89 mp

30,42 mp

6.

CMI Duinea Denis

Contract concesiune

15,53 mp

25,02 mp

7.

CMI Ciobotaru Lucia

Contract concesiune

18,31 mp

14,74 mp

8.

CMI Faluta Carmen

Contract concesiune

18,31 mp

14,74 mp

9.

CMI Crăciun Gratiela Monica

Contract concesiune

19,41 mp

15,63 mp

10.

CMI Ghitan Ioan Bogdan

Contract concesiune

19,41 mp

15,63 mp

11.

CMI Berciu Ion

Contract comodat

18,36 mp

14,77 mp

12.

CMI Berciu Iulian

Contract comodat

18,36 mp

14,77 mp

13.

CMI Guta Dumitra

Contract comodat

41,6 mp

66,40 mp

14.

CMI Constantinescu Vasilica

Contract comodat

25,97 mp

7,65 mp

15.

CPI Roban Doina

Contract comodat

20,80 mp

87,20 mp

16.

CPI Podaru Vasile

Contract comodat

63,20 mp

97,20 mp

17.

CPI Frinc Roxana

Contract comodat

18,72 mp

19,50 mp

18.

CPI Roban Dorin

Contract comodat

20,80 mp

97,20 mp

Dispensarul STOMATOLOGIC PAJURA

Situat in Str. Pajura nr. 13, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila    Sp comuna

1.

CMI Circeag Constantin

Contract concesiune

12,75 mp    27,08 mp

2.

CMI Vasiliu Mina Camelia

Contract concesiune

12,97 mp    27,55 mp

3.

CMI Sintescu Sanda

Contract concesiune

13,13 mp    13,95 mp

4.

CMI Tapoi Petruta

Contract concesiune

13,05 mp    13,86 mp

5.

CMI Chiriac Eugenia Adriana

Contract concesiune

13,13 mp    13,95 mp

6.

CMI Gheorghe Vasile

Contract concesiune

13,05 mp    13,86 mp

7.

CMI Ionescu Dan Marian

Contract concesiune

12,08 mp    25,66 mp

8.

CPI Jerpelea Gherghina

Contract comodat

9,57 mp    in cota indiviza

9.

CPI Calin Maria

Contract comodat

9,28 mp    in cota indiviza

10.

CPI Segarceanu Carmen Iul ia

Contract comodat

9,28 mp    in cota indiviza

CENTRUL MEDICAL - Situat in Calea Dorobanților nr. 32 A, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila    Sp comuna

1.

CMI Coropciuc Maria

Contract concesiune

15,73 mp    7,23 mp

2.

CMI Hajdu Elena Despina

Contract concesiune

15,73 mp    7,23 mp

3.

CMI Petre Adriana

Contract concesiune

17,49 mp    8,04 mp

4.

CMI Visan Diana

Contract comodat

17,49 mp    8,04 mp

5.

CMI Predoiu Zenovia

Contract concesiune

15,90 mp    7,23 mp

6.

CMI Iacobini Calin

Contract concesiune

15,90 mp    7,23 mp

7.

CMI Cosma Oprea

Contract concesiune

16,08 mp    8,04 mp

8.

CMI Vlaicu Simona Andreia

Contract concesiune

16,08 mp    8,04 mp

9.

CMI Lupascu Dana

Contract concesiune

16,08 mp    8,04 mp

10.

CMI Toader Simona

Contract concesiune

16,08 mp    8,04 mp

11.

CMI Cojan Simona

Contract comodat

19,13 mp

10,00 mp

12.

CMI Fugaru Mirela

Contract comodat

19,13 mp

10,00 mp

13.

CMI Sandulescu Mihai Comeliu

Contract comodat

15,90 mp

7,30 mp

14.

CMI Prie Adrian Emil

Contract comodat

15,90 mp

7,30 mp

15.

CMI Marinescu Anca

Contract concesiune

16,84 mp

11,74 mp

16.

CMI Teodoru Eugenia

Contract concesiune

16,84 mp

11,74 mp

17.

CMI Stiglet Livia

Contract concesiune

15,91 mp

11,08 mp

18.

CMI Hondrosom Nicolet Victoria

Contract concesiune

15,91 mp

11,08 mp

19.

CMI Cioiu Mariana

Contract concesiune

14,82 mp

11,36 mp

20.

CMI Triculescu Constanta

Contract concesiune

14,82 mp

11,36 mp

21.

CMI Rucareanu Florentina

Contract concesiune

15,86 mp

11,05 mp

22.

CMI Grigore Stefania

Contract concesiune

15,86 mp

11,05 mp

23.

CMI Sandu Constantin

Contract concesiune

15,86 mp

11,05 mp

24.

CMI Sajgo Ana

Contract concesiune

15,86 mp

11,05 mp

25.

CMI Calin Anca Adriana

Contract concesiune

14,87 mp

10,36 mp

26.

CMI Semen Iuliana

Contract concesiune

14,87 mp

10,36 mp

27.

CMI Dumitru Mirela Livia

Contract concesiune

17,54 mp.

22,07 mp.

28.

CMI Grosu Anca

Contract concesiune

17,54 mp.

12,22 mp.

29.

CMI Mihaila Doina Ileana

Contract concesiune

78,68 mp.

2,42 mp.

30.

CPI Hristea Bucur

Contract comodat

10,75 mp

in cota indiviza

31.

CPI Vintila Marcel

Contract comodat

10,75 mp

in cota indiviza

32.

CPI Chiru Mariea

Contract comodat

15,60 mp

in cota indiviza

33.

CPI Epure Maria Georgeta

Contract comodat

15,60 mp

in cota indiviza

34.

CPI Bita Virgil

Contract comodat

15,60 mp

in cota indiviza

35.

CPI Vladescu Dragos Amedeo

Contract comodat

15,60 mp

in cota indiviza

36.

CPI Parvulescu Georgian

Contract comodat

15,60 mp

in cota indiviza

37.

CPI Ciocodeica I. Eugenia - Daniela

Contract comodat

15,60 mp

in cota indiviza

38.

CPI Popa Dumitru Cornel

Contract comodat

15,60 mp    in cota indiviza

POLICLINICA PAJURA Str.Pajura, nr.15, sector 1

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila    Sp comuna

1.

CMI Bacanu Marius Emil

Contract concesiune

18,08 mp    31,29 mp

2.

CMI Platon Mariana

Contract concesiune

18,55 mp    33,62 mp

3.

CMI Utan Rodica

Contract concesiune

18,39 mp    33,62 mp

4.

CMI Girboviceanu Gheorghe

Contract concesiune    .

43,23 mp    32,59 mp

5.

CMI Mihet Gherghina

Contract concesiune

38,34 mp    30,67 mp

6.

CMI Șarpe Violeta

Contract concesiune

66,71 mp    32,59 mp

7.

CMI Hozoc Manuela Florina

Contract concesiune

18,08 mp    31,29 mp

8.

CMI Vrabie Raluca

Contract concesiune

21,06 mp    32,59 mp

9.

CMI Kluger Doina Eugenia

Contract concesiune

21,06 mp    32,59 mp

10.

CMI Solea Paulina

Contract concesiune

25,09 mp    32,59 mp

11.

CMI Balan Iuliana

Contract concesiune

32,41 mp    32,59 mp

12.

CMI Soare Tatiana

Contract concesiune

32,41 mp    32,59 mp

13.

CMI Panait Ciuruchian Tamara Iulian

Contract concesiune

36,16 mp    32,59 mp

14.

CMI Moia Anca

Contract concesiune

18,39 mp    33,62 mp

Dispensarul I.GHE. DUCA Situat in Str. Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila    Sp comuna

1.

CMI Cemescu Dan Florian

Contract concesiune

18,71 mp    71,33 mp

2.

CMI Calinescu Maria

Contract concesiune

17,01 mp    64,86 mp

3.

CMI Matei Rodica Steluta

Contract concesiune

14,67 mp    55,93 mp

4.

CMI Rudescu Maria Alexandra

Contract concesiune

„14,70 mp    8,73 mp

Rodica

5.

CMI Popa Steliana

Contract concesiune

13,46 mp

7,99 mp

6.

CMI Ion Nedelcu Rodica Elena

Contract concesiune

18,90 mp

22,44 mp

7.

CMI Dan Crina Mihaela

Contract concesiune

14,70 mp

8,73 mp

8.

CMI Craciunoiu Georgeta

Contract concesiune

16,15 mp

9,59 mp

9.

CMI Ionescu Alexandru Anton

Contract concesiune

16,15 mp

9,59 mp

10.

CMI Simion Adrian

Contract concesiune

18,27 mp

21,69 mp

11.

CMI Isvoranu Maria Doina

Contract concesiune

14,66 mp

8,7 mp

12.

CMI Moise Gheorghe

Contract comodat

14,66 mp

8,7 mp

13.

CMI Radulescu Violeta

Contract comodat

13,46 mp

7,99 mp

14.

CPI Duchin Cristina Dana

Contract închiriere

13,08 mp

27,96 mp

15.

CPI Gina Popescu

Contract închiriere

19,95 mp

42,65 mp

16.

CPI Dascalescu Ovidiu

Contract închiriere

15,43 mp

32,99 mp

DISI

'ENSARUL situat in Șoseaua Chitila nr. 115, sector 1, București

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Suprafața totala (s. utila+s. Cota indiviza)

1.

CMI Danila Eugen- parter

Contract concesiune

84,14 mp

2..

CMI Crăciun Nicodim Maria Maercela etaj

Contract concesiune

86,65 mp

Policlinica DOROBANȚI Situat in Calea i

Dorobanți nr. 58, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila    Sp comuna

1.

SC IDS Laboratories SRL

Contract concesiune

225 mp

V-CDISPENSARUL CALEA GRIVITEI - Calea Grivitei nr. 3-5, sector I

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Dima Marin

Contract concesiune

12,38 mp

36,87 mp

2.

CMI Olteanu Alexandrina

Contract inchiriere A.F.I.

12,38 mp

36,87 mp

3.

CMI Mocanu Cristina

Contract concesiune

11 mp

19,78 mp

Dispensarul GRIVITA Situat in Calea Grivitei nr. 64-66, sector 1, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1

CMI Dan Alina Marina

Contract concesiune

19,85 mp

16,52 mp

2

CMI Barsan Comeliu

Contract concesiune

20 mp

16,66 mp

3

CMI Folica Constantin

Contract concesiune

19,85mp

8,26 mp

4

CMI Tanase Dan Constantin

Contract concesiune

21 mp

17,47 mp

5

CMI Sintescu Mihail Dan

Contract concesiune

19,7 mp

8,2 mp

6

CMI Nicoara Ileana Caterina

Contract concesiune

19,85 mp

8,26 mp

7

CMI Teodora Mălină

Contract concesiune

19,7 mp

16,39 mp

8

CMI Stan Camelia Paula

Contract concesiune

19,7 mp

8,2 mp

9

CPI Costache Viorica Tita

Contract comodat

12,35 mp

104,92 mp

10

CPI Georgescu Horatiu Cristian

Contract comodat

12,63 mp

104,92 mp

11

CPI Burza Ionut Adrian

Contract comodat

8,03 mp

104,92 mp

12

CPI Toderascu Maria

Contract comodat

12,57 mp

104,92 mp

DISPENSARUL PAJURA Situat Str. Pajurei nr. 7, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp. comuna

1

C.M.I.Dumitrescu Liviu

Contract concesiune

17,08 mp

47,04 mp

2

C.M.I. Strainu Adriana

Contract concesiune

16,99 mp

47,04 mp

3

C.M.I. Evanghelie Geta

Contract concesiune

16,95 mp

47,04 mp

SECTOR 2

Dispensarul GROZOVICI Situat in Str. Dr. Grozovici nr. 1, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Paunescu Elena

Contract concesiune

15,28 mp

12,80 mp

2.

CMI Comanescu Cecilia Claudia

Contract concesiune

15,23 mp

12,75 mp

3.

CMI Grozea Romeo

Contract concesiune

15,07 mp

12,58 mp

4.

CMI Popescu Adina

Contract concesiune

14,08 mp

11,80 mp

5.

CMI Ciobanu Paula

Contract concesiune

14,76 mp

12,35 mp

6.

CMI Popescu Oana Maria

Contract concesiune

14,44 mp

12,10 mp

7.

CMI Alexandrescu Ruxandra

Cornelia

Contract concesiune

15,28 mp

12,80 mp

8.

CMI Iancu Luminița Adriana

Contract concesiune

15,23 mp

12,75 mp

9.

CMI Ciobanu Mariana

Contract concesiune

17,74 mp

12,35 mp

10.

CMI Diaconu Jean

Contract concesiune

14,76 mp

21,04 mp

11.

CMI Arion Gabriela Monica Maria

Contract concesiune

14,08 mp

11,80 mp

12.

CMI Stapanoiu Mircea

Contract concesiune

15,07 mp

12,58 mp

13.

CMI Vasai Corina

Contract concesiune

14,74 mp

12,35 mp

14.

CMI Roșea Mihaela

Contract concesiune

14,44 mp

12,10 mp

15.

CPI Isaia Emanuela

Contract comodat

10,59 mp

in cota indiviza

16.

CPI Emest Elena

Contract comodat

14,46 mp

in cota indiviza

17.

CPI Dobrescu Gabriela

Contract comodat

14,46 mp

in cota indiviza

18.

CPI Constantin Lucian

Contract comodat

9,20 mp

in cota indiviza

19.

CPI Sainciuc Vicentiu Gabriel

Contract comodat

9,52 mp

in cota indiviza

20.

CPI Mila Atena

Contract comodat

6,66 mp

in cota indiviza

21.

CPI Popa Bogdan Alexandru

Contract comodat

14,46 mp

in cota indiviza

22.

CPI Constantin Vasile

Contract comodat

8,80 mp

in cota indiviza

23.

CPI Brustureanu Ion - Walter

Contract comodat

9,20 mp

in cota indiviza

24.

CPI Brustureanu Maria

Contract comodat

6,66 mp

in cota indiviza

25.

CPI Mitrofan Corina

Contract comodat

8,80 mp

in cota indiviza

26.

CPI Parga Robert Constantin

Contract comodat

14,46 mp

in cota indiviza

Policlinica RA TB Medici de familie Situat

in Str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Sarateanu Alexandru

Contract de inchiriere

14,96 mp

4,05 mp

2.

CMI Savu Carmen Daniela

Contract de inchiriere

17,22 mp

4,05 mp

3.

CMI Radulescu Adriana

Contract de inchiriere

37,66 mp

4,05 mp

4.

CMI Nitu Ionel Emanuil

Contract de inchiriere

17,22 mp

4,05 mp

5.

CMI Despa Margareta

Contract de inchiriere

17,22 mp

4,05 mp

6.

CMI Constantinescu Mariana

Contract de inchiriere

17,22 mp

4,05 mp

7.

CMI Catana Florin

Contract de inchiriere

17,22 mp

4,05 mp

8.

CMI Radu Simona

Contract de inchiriere

17,22 mp

4,05 mp

9.

CMI Barbulescu Florea

Contract de inchiriere

17,22 mp

4,05 mp

10.

CMI Simedrea Elena

Contract de inchiriere

25,75 mp

2,0 mp

11.

CMI CMI Stancu Nicoleta

Contract de inchiriere

18,82 mp

2,0 mp

12.

CMI Negrean Alin Aurelian

Contract de inchiriere

18,82 mp

2,0 mp

13.

CMI Lang Doina

Contract de inchiriere

19,80 mp

2,0 mp

14.

CMI Hanganu Diana Cristina

Contract de inchiriere

19,80 mp

2,0 mp

15.

CMI Cristian Ion

Contract de inchiriere

19,80 mp

2,0 mp

16.

CMI Popescu Mihaela Viorica

Contract de inchiriere

19,80 mp

2,0 mp

17.

CMI Oprea Ana Maria

Contract de inchiriere

16,25 mp

2,0 mp

18.

CMI Tofan Diana

Contract de inchiriere

21,55 mp

2,0 mp

19.

CMI Constantin Paula Alina

Contract de inchiriere

16,25 mp

2,0 mp

20.

CMI Ciucur David

Contract de inchiriere

25,75 mp

2,0 mp

21.

CMI Macadziob Liliana

Contract de inchiriere

21,55 mp

2,0 mp

22.

CMI Stoica Ileana

Contract de inchiriere

19,80 mp

2,0 mp

23.

CPI Pirvu Cristina Marta

Contract de inchiriere

47,52 mp

4,05 mp

24.

CPI Susanu Balasoiu Maricica

Contract de inchiriere

47,52 mp

4,05 mp

25.

CPI Popa Georgeta

Contract de inchiriere

47,52 mp

4,05 mp

26.

CPI Condruz Leni Cezarina

Contract de inchiriere

47,52 mp

4,05 mp

10

Dispensarul I.L. CARAGIALE Situat in Str. I.L. Caragiale nr. 4, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Demetrescu Mihail Eugen

Contract concesiune

19,39 mp

9,90 mp

2.

CMI Achim Ilie

Contract de comodat

19,39 mp

9,90 mp

3.

CMI Grecu Mona

Contract concesiune

26,55 mp

27,13 mp

4.

CMI Pozzi Ana-Maria

Contract concesiune

14,62 mp

14,94 mp

5.

CMI Stoica Angela Mariana

Contract concesiune

17,55 mp

17,94 mp

6.

CPI Zorila Cristiana Marilena

Contract comodat

17,55 mp

7.

CPI Ifrim Felicia Emilia

Contract comodat

36,68 mp

Dispensarul IRIMICULUI Situat in Str. Irimicului nr. 2, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Bucurei Alina Cristina

Contract concesiune

14,77 mp

27,41 mp

2.

CMI Cuculici Maria

Contract concesiune

19,31 mp

17,92 mp

3.

CMI Raducanu Geta Elena

Contract concesiune

19,31 mp

17,92 mp

4.

CMI Grasu Ioana

Contract concesiune

16,46 mp

30,54 mp

Policlinica PANTELIMON Situat in Sos. Pantelimon nr. 292, corp C, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Tanasescu Rodica Narcisa

Contract concesiune

16,00mp

5,59 mp

2.

CMI Tanasescu Horatiu Ghiocel

Contract concesiune

16,00mp

5,59 mp

3.

CMI Meleghi Ruxandra

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

4.

CMI Gospodinov Liliana Maria

Contract concesiune

16,00mp

5,59mp

5.

CMI Damian Maricica

Contract concesiune

16,00mp

5,59mp


11


6.

CMI Anghelina Tania

Contract concesiune

16,00mp

5,59mp

7.

CMI Buzsa Anica

Contract concesiune

16,00mp

5,59mp

8.

CMI Nacu Mihaela

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

9.

CMI Savu Daniela Emanuela

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

10.

CMI Mihail Valeria

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

11.

CMI Mihail Marius

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

12.

CMI Ojog Ana

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

13.

CMI Dobrescu Sanda Cătălină

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

14.

CMI Voicu Cristina

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

15.

CMI Martinovici Irina

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

16.

CMI Rotam Cristina

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

17.

CMI Baila Roxana

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

18.

CMI Baldea Ileana

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

19.

CMI Toncu Anisoara

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

20.

CMI Mauch Ivar Georg

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

21.

CMI Iancu Angele - Maria

Contract concesiune

16,82 mp

11,22 mp

22.

CMI Mauch Doina Elena

Contract concesiune

16,82 mp

11,22 mp

23.

CMI Popescu Iuliana

Contract concesiune

16,00 mp

5,59 mp

Policlinica IANCULUI Situat in Sos. Iancului nr. 3, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Samson Elena

Contract concesiune

35,30 mp

32,68 mp

2.

CMI Gurau Mira Sandra

Contract concesiune

31,30 mp

14,47 mp

3.

CMI Ocian Ana Rovena

Contract concesiune

32,65 mp

15,08 mp

4.

CMI Roman Adriana

Contract concesiune

32,65 mp

15,08 mp

5.

CMI Teodorescu Georgeta

Contract concesiune

42,35 mp

39,17 mp

6.

CMI Marinescu Luminița Violeta

Contract concesiune

41,37 mp

19,13 mp

7.

CMI Stoiciu Gheorghe Cristina

Contract concesiune

24,90 mp

265,62 mp

8.

CMI Constantinescu Mihail Basarab

Contract concesiune

24,90 mp

265,62 mp

9.

CMI Stroescu Virgiliu

Contract concesiune

29,06 mp

13,41 mp

10.

CMI Matei Mariana

Contract concesiune

16,97 mp

7,84 mp

11.

CMI Pistol Maria

Contract concesiune

29,06 mp

13,41 mp

12.

CMI Pantelimon Delia Luminița

Contract concesiune

18,22 mp

8,43 mp

13.

CMI Diaconu Mariana

Contract concesiune

18,45 mp

8,53 mp

14.

CMI Mubarak Gabrian Viorica

Contract concesiune

41,37 mp

19,13 mp

15.

CMI Nicolau Maria

Contract concesiune

94,81 mp

87,65 mp

16.

CMI Ionescu Florin Marian

Contract concesiune

18,22 mp

8,43 mp

17.

CMI Petrescu Iancu

Contract concesiune

31,30 mp

14,47 mp

18.

CMI Mogos Doina

Contract concesiune

33,21 mp

22,88 mp

19.

CMI Marinescu Comeliu Ioan

Contract concesiune

40,17 mp

18,58 mp

20.

CMI Surtea Comeliu

Contract concesiune

18,45 mp

8,53 mp

21.

CMI Budes Maria Ruxandra

Contract concesiune

40,17 mp

18,58 mp

Dispensarul CAROL Situat in Bd. Pache Protopopescu nr. 49, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Budica Gabriela Liana

Contract concesiune

21,78 mp

32,67 mp

2.

CMI Ciofu Ștefan

Contract Comodat

21,78 mp

32,67 mp

3.

CMI Dima Cătălină

Contract Comodat

16,28 mp

24,42 mp

4.

CMI Pandeli Costica

Contract Comodat

22,41 mp

33,62 mp

5.

CMI Pandeli Andrei

Contract Concesiune

22,41 mp

33,62 mp

6.

CMI Tudora Daniela

Contract comodat

21,14 mp

in cota indiviza

7.

CMI Oprescu Florin

Contract comodat

21,14 mp

in cota indiviza


13


8.

CMI Lascu Mana

Contract comodat

20,70 mp

in cota indiviza

NADA

FLORILOR Str. Nada Florilor nr. IA

, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1

C.M.I. Codreanu Emilia

Contract comodat

16,24 mp

in cota indiviza

2

C.M.I.Dumitrescu Noica Cornelia Angelica

Contract comodat

16,24 mp

in cota indiviza

3

C.M.I. Comea Ana Delia

Contract comodat

16,24 mp

in cota indiviza

4

C.M.I. Andronescu Petre Calin

Contract comodat

17,27 mp

in cota indiviza

5

C.M.I. Ivascu Mihaela Liliana

Contract comodat

16,24 mp

in cota indiviza

6

C.M.I. Petrisor Gabriela

Contract comodat

16,24 mp

in cota indiviza

7

C.M.I. Cuncea Elisabeta Liliana

Contract comodat

16,24 mp

in cota indiviza

8

C.M.I. Preda Cristina Georgeta

Contract comodat

16,24 mp

in cota indiviza

9

C.M.I. Gheorghiu Mihaela

Contract comodat

16,24 mp

in cota indiviza

10

C.M.I. Georgescu Mariutan Steluta

Contract comodat

16,24 mp

in cota indiviza

11.

CMI Grigorescu Elena

Contract de concesiune

16,47 mp

61,15 mp

12.

CMI Riedel Livia Monica

Contract de concesiune

16,47 mp

61,15 mp

13.

CMI Manta Violeta

Contract de concesiune

16,47 mp

61,15 mp

14.

CMI Vidlescu Vasile

Contract comodat

16,47 mp

61,15 mp

15.

CMI Marcean Rodica

Contract concesiune

16,47 mp

61,15 mp

16.

CMI Silvaseanu Georgeta

Contract concesiune

16,47 mp

61,15 mp

POLICNICA GOMOIU Bd. Basarabia nr. 19, sector 2, București

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Badut Nicoleta

Contract concesiune

33,51 mp

21,48 mp

2.

CMI Bulgaru Daniela

Contract concesiune

48,07 mp

30,83 mp

3.

CMI Cărbune Lucia

Contract concesiune

39,22 mp

25,16 mp

4.

CMI Crainic Maria

Contract concesiune

77,91 mp

50,01 mp

5.

CMICatalina Niculina

Contract concesiune

13,70 mp

13,80 mp

6.

CMI Dima Anca

Contract concesiune

13,70 mp

13,80 mp

7.

CMI Salajan Sorin

Contract concesiune

39,40 mp

31,33 mp

8.

CMI Manolescu Anca

Contract concesiune

50,62 mp

32,51 mp

9.

CMI Moraru Rodica

Contract concesiune

17,49 mp

15,01 mp

10.

CMI Drăguț Maria

Contract concesiune

17,49 mp

15,01 mp

11.

CMI Constantinescu Mihaela

Contract concesiune

31,37 mp

15, 77 mp

12.

CMI Popovici Stela

Contract concesiune

35,50 mp

22,76 mp

13.

CMI Radu Georgeta

Contract concesiune

44,36 mp

28,47 mp

14.

CMIGheorghita Cristina

Contract comodat

33,19 mp

in cota indiviza

15.

CMI Dragomir Adrian Liviu

Contract comodat

22,49 mp

in cota indiviza

CENTRUL MEDICAL MAȘINA DE PAINE Str. Mașina de Paine nr. 47, sector 2, i

bucurești

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Enasescu Anca Ionela

Contract Concesiune

44,65 mp

23,49 mp

2.

CMI Suiu Apostol Mihai

Contract Concesiune

99,19 mp

63,8 mp

3.

CMI Beldianu Gabriela

Contract Concesiune

40,27 mp

22,11 mp

4.

CMI Robu Mihail

Contract Concesiune

40,27 mp

22,11 mp

5.

CMI Olteanu Bogdan Ștefan

Contract Concesiune

93,60 mp

61,06 mp

6.

CMI Burghelea Anca Iosefina

Contract Concesiune

55,27 mp

38,1 mp

7.

CMI Patrancus Toii

Contract Concesiune

41,92 mp

30,34 mp

8.

CMI Iacobescu Cristinela Anca

Contract Concesiune

65,94 mp

44,62 mp

9.

CMI Negoitescu Felix

Contract Concesiune

54,27 mp

37,64 mp

10.

CMI Lupu Ermilia

Contract Concesiune

132,14 mp

84,22 mp

11.

CMI Tudorica Steluta

Contract Concesiune

15,54 mp

19,49 mp

12.

CMI Radulescu Daniela Veronica

Contract Concesiune

16,75 mp

20,28 mp

13.

CMI Stanescu Mariana

Contract Concesiune

35,72 mp

26,36 mp

14.

CMI Bucur Cătălină

Contract Concesiune

17,05 mp

17,5 mp

15.

CMI Olteanu Lenuta Luminița

Contract Concesiune

17,13 mp

17,96 mp

16.

CMI Sora Mihaela

Contract Concesiune

20,96 mp

20,24 mp

17.

CPI Rozan Mariana

Contract Comodat

22,96 mp

13,35 mp

18.

CMI Hendrich Doina

Contract Comodat

44,65 mp

23,49 mp

Dispensar ARDELENI Situat in Str. Ardeleni nr. 3A, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Stefanescu Eugenia

Contract concesiune

17,15 mp

15,14 mp

2..

CMI Raileanu Mihai Armând Gerard

Contract comodat

17,15 mp

15,14 mp

3.

CMI Radu Marta Ileana

Contract concesiune

16,85 mp

14,88 mp

4.

CMI Muresan Mariana Carmen

Contract concesiune

16,85 mp

14,88 mp

5.

CMI Pelican Mariana

Contract concesiune

17,93 mp

15,84 mp

6.

CMI Marcis Mitilena

Contract concesiune

17,93 mp

15,84 mp

7.

CMI Pana Monica Elena

Contract concesiune

16,13 mp

14,24 mp

8.

CMI Tilicea Ardeleanu Dorin Gabriel

Contract concesiune

16,13 mp

14,24 mp

9.

CMI Popescu Mariana Marcela

Contract concesiune

16,16 mp

14,27 mp

10.

CMI Loghin Carmen

Contract concesiune

16,16 mp

14,27 mp

11.

CMI Ligia Andrei Cristina

Contract concesiune

16,45 mp

18,71 mp

12.

CMI Ceacanica Antigona

Contract concesiune

21,53 mp

24,62 mp

13.

CMI Trifan Iulia

Contract concesiune

34,62 mp

39,50 mp

14.

SC Romclinic SRL

Contract concesiune

207,06 mp

23,37 mp

Dispensarul ȘTEFAN CEL MARE Situai

in Sos. Ștefan cel Mare nr. 23, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Pais Armând

Contract concesiune

18,55 mp

11,98 mp

2.

CMI Fuerea Liliana

Contract concesiune

23,60 mp

15,24 mp

3.

CMI Mina Madalina

Contract concesiune

23,60 mp

15,24 mp

4.

CMI Vasile Nicoleta

Contract concesiune

18,55 mp

11,98 mp

5.

CMI Diaconu Teodora Raluca

Contract concesiune

22,80 mp

14,73 mp

6.

CMI Popa Traian Eugen

Contract concesiune

22,80 mp

14,73 mp

7.

CMI Cojocaru Victoria

Contract concesiune

12,42 mp

30,72 mp

8.

CMI Militaru Luminița Paula

Contract concesiune

11,8 mp

29,2 mp

9.

CMI Leu Cristina

Contract concesiune

11,34 mp

28,06 mp

10.

CMI Bulbuc Aurora Melania

Contract concesiune

16,84 mp

41,65 mp

Dispensarul/IKK/G Situat in Str. Avrig nr. 9-19, bl. UI, parter, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Coatu Michaela Simona

Contract concesiune

13,76 mp

11,82 mp

2.

CMI Sandulescu Dan

Contract concesiune

17,15 mp

14,74 mp

3.

CMI Ene Eugenia

Contract concesiune

17,15 mp

14,74 mp

4.

CMI Vasile Coca Viorica

Contract concesiune

17,66 mp

15,18 mp


1617


5.

CMI Iliescu Mariana

Contract concesiune

17,30 mp

14,86 mp

6.

CMI Marinescu Alexandru Virgil

Contract concesiune

17,66 mp

15,18 mp

7.

CMI Nicolescu Dan Marian

Contract concesiune

12,42 mp

21,76 mp

8.

CMI Serbanescu Ioana

Contract concesiune

16,43 mp

31,94 mp

9.

CMI Ileana Radulian

Contract concesiune

16,13mp

31,32 mp

10.

CMI Alexandrescu Marina Raluca

Contract concesiune

21,51 mp

20,90 mp

11.

CMI Boboc Valentina

Contract concesiune

17,93 mp

34,87 mp

12.

CMI Alexandru Gheorghe Nicolae Ulpian

Contract concesiune

17,59 mp

41,98 mp

13.

CMI Mocanu Mihaela

Contract concesiune

17,28 mp

35,14 mp

14.

CMI Felecan Ileana

Contract concesiune

17,21 mp

34,98 mp

15.

CMI Vasile Simona

Contract concesiune

16,45 mp

33,44 mp

16.

CMI Crisan Mircea

Contract concesiune

17,21 mp

34,98 mp

17.

CMI Mărgărit Ioana

Contract închiriere AFI

17,28 mp

35,14 mp

18.

CMI Armeanu Florin

Contract inchiriere AFI

16,45 mp

33,44 mp

19.

CMI Hreniuc Maria

Contract inchiriere AFI

21,51 mp

20,90 mp

20.

CMI Achim Codrina

Contract inchiriere AFI

17,3 mp

16,73 mp

21.

CMI Petrescu Elena

Contract inchiriere AFI

18,35 mp

17,75 mp

22.

CMI Nastase Valentina

Contract concesiune

18,35 mp

17,75 mp

23.

CMI Sticlaru Victor

Contract inchiriere AFI

13,76 mp

13,31 mp

24.

CPI Luca Maria

Contract comodat

13,9 mp

in cota indiviza

25.

CPI Hau Doina Carmen

Contract comodat

11,4 mp

in cota indiviza

26.

CPI Gheorghiu Victoria

Contract comodat

12,6 mp

in cota indiviza

27.

CPI Ionita Marina Natalia

Contract comodat

15,15 mp

in cota indiviza

28.

CPI Ionescu Daniela

Contract comodat

12,6 mp

in cota indiviza

29.

CPI Dumitrescu Florica

Contract comodat

17,30 mp

in cota indiviza

30.

CPI Dovletiu Mihai Marian

Contract comodat

13,9 mp

in cota indiviza

31.

CPI Crăciun Elena

Contract comodat

11,4 mp

in cota indiviza

32.

CPI Chirila Veronica

Contract comodat

12,6 mp

in cota indiviza

33.

CPI Calangiu Teodor

Contract comodat

13,9 mp

in cota indiviza

34.

CPI Bobin Mana

Contract comodat

11,4 mp

in cota indiviza

35.

CPI Albu Gabriela

Contract comodat

13,9 mp

in cota indiviza

36.

CPI Martinas Razvan Cătălin

Contract comodat

17,30 mp

in cota indiviza

37.

CPI Martinas Andrei Rimur

Contract comodat

17,30 mp

in cota indiviza

38.

CPI Popescu Alexandrina

Contract comodat

12,6 mp

in cota indiviza

Dispensar MIHAI BRAVU Pediatrie Situat in Aleea Lunguieții nr. 6, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Popa Carmen Mariana

Contract concesiune

16,5 mp

27,16 mp

2.

CMI Ilie Coca Maria

Contract concesiune

15,7 mp

25,83 mp

3.

CMI Visinescu Luminița Iuliana

Contract concesiune

16 mp

26,32 mp

4.

CMI Georgescu Mihail

Contract concesiune

16,5 mp

27,16 mp

5.

CMI Ghionaru Carmen Raluca

Contract concesiune

41,53 mp

25,83 mp

6.

CMI Gavrilas Elisabeta

Contract concesiune

16,00 mp

26,32 mp

7.

CMI Panduru Irene Teodora

Contract concesiune

20 mp.

42,3 mp.

8.

CMI Tanasescu Octavian

Contract concesiune

17,5 mp.

37,0 mp.

9.

CMI Seri Marioara

Contract concesiune

26,3 mp.

55,62 mp.

10.

CMI Iordache Rosciupchin Isabelle Luminița

Contract concesiune

16,8 mp.

35,53 mp.

11.

CMI Dumitrascu Cezar Antonio

Contract concesiune

20 mp

42,3 mp.

Dispensar Stomatologic VATRA LUMINOASA Situat in Str. Vatra Luminoasa nr. 38-52, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Parlogea Doina

Contract concesiune

18,72 mp

9,36 mp

2.

CMI Pop Karmen Liana

Contract concesiune

18,20 mp

9,10 mp

3.

CMI Marinescu Cristiana Mariana

Contract concesiune

18,72 mp

9,36 mp

4.

CMI Stolea Carmen Florela

Contract concesiune

18,72 mp

9,36 mp

CMI Situat in Sos. Ștefan cel Mare nr. 27, sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Dumitrescu Anisoara

Contract inchiriere AFI

37,38 mp

in cota indiviza

2.

CMI Porumbel Ion

Contract inchiriere AFI

37,38 mp

in cota indiviza

3.

CMI Dirina Alice

Contract inchiriere AFI

37,38 mp

in cota indiviza

4.

CMI Colonas Florin

Contract inchiriere AFI

37,38 mp

in cota indiviza

5.

CMI Schileru Delia

Contract inchiriere AFI

31,31 mp

in cota indiviza

6.

CMI Negreanu Stefania

Contract inchiriere AFI

31,31 mp

in cota indiviza

CENTRUL MEDICAL PESCARUS Str. Pescărușului nr. 13, sector 2, București

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Brinza Gabriela

Contract concesiune

15,54 mp

10,15 mp

2.

CMI Dragomir Mihaela

Contract concesiune

31,08 mp

20,28 mp

3.

CMI Sersea Florentina

Contract concesiune

15,73 mp

25,72 mp

4.

CMI Eftime Ioana Silvia

Contract concesiune

22,47 mp

14,66 mp

5.

CMI Portelli Deliana

Contract concesiune

15,68 mp

25,65 mp

6.

CMI Vulpe Eugenia

Contract concesiune

15,85 mp

20,66 mp

7.

CMI MindroiuAlina

Contract concesiune

45,87 mp

59,86 mp

8.

CMI Sotropa Mana

Contract concesiune

15,68 mp

25,65 mp

9.

CMI Nica Carmen

Contract concesiune

15,54 mp

10,15 mp

10.

CMI Ciurescu Tamara

Contract concesiune

22,47 mp

14,66 mp

11.

CMI Fontul Mihaela

Contract concesiune

31,08 mp

20,28 mp

12.

SC Diamed Center SRL

Contract concesiune

66,17 mp

85,21 mp

DISPENSAR Situat in Str. Vasile Lascar nr. 27, sector 2, București

Nr.

Ctr

TITULAR CMI SI CPI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Ganea Ion

Contract comodat

18,95 mp

23,11 mp

2.

CMI Crangan Suzana

Contract comodat

18,95 mp

23,11 mp

3.

CPI Sleahov Suzana

Contract comodat

18,95 mp

64,13 mp

4.

CPI Constantin Luciana Mara

Contract comodat

12,37 mp

64,13 mp

5.

CPI Lupu Mihaela Maria

Contract comodat

12,37 mp

64,13 mp

6.

CMI Mateescu Mircea

Contract concesiune

44,17 mp

13,57 mp

DISPENSARUL TREI SCAUNE ETAJ Str. Trei Scaune nr. 29, sector 2, București

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Buta Fanica

Contract concesiune

34,44 mp

38,04 mp

2..

CMI Avram Maria

Contract concesiune

34,44 mp

38,04 mp

3.

CMI Manughevici Alexandru

Contract comodat

34,24 mp

37,81 mp

4.

CMI Mirodot Liviu

Contract comodat

34,24 mp

37,81 mp

5.

CMI Nicorescu Rodica

Contract comodat

34,13 mp

37,69 mp

6.

CMI Bucurescu Mircea

Contract concesiune

34,13 mp

37,69 mp

7.

CMI Savelciuc Radu

Contract comodat

33,87 mp

37,40 mp
19


8.

CMI Cazan Cristina

Contract concesiune

33,87 mp

37,40 mp

PARTER

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Nedef Monica Valeria

Contract concesiune

17,26 mp

54,46 mp

2..

CMI Dumitrescu Ana Maria

Contract concesiune

16,92 mp

53,39 mp

3.

CMI Popescu Lucia

Contract concesiune

17,70 mp

27,95 mp

4.

CMI Marin Elena

Contract concesiune

17,70 mp

27,95 mp

5.

CMI Vasiliad Serban

Contract concesiune

19,94 mp

26,75 mp

6.

CMI Tapu Sanda Tamara

Contract concesiune

17,70 mp

27,95 mp

7.

CMI Poalelungi Mariana

Contract concesiune

16,43 mp

51,87 mp

8.

CMI Bulescu Magdalena Cornelia

Contract concesiune

16,94 mp

26,75 mp

DISPENSAR FLOREASCA Str. Garibaldi nr. 20, Sector 2, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1

CMI Marica Oana

Contract concesiune

12,08 mp

8,78 mp

2

CMI Niculescu Ioana

Contract concesiune

11,40 mp

8,8 mp

3

CMI Badea Carmen

Contract concesiune

11,96 mp

8,69 mp

4

CMI Flintea Crina

Contract concesiune

17,05 mp

26,32 mp

5

CMI Gruia Maria

Contract concesiune

11,96 mp

8,69 mp

6

CMI Pana Talpeanu Maria

Contract concesiune

12,08 mp

8,78 mp

7

CMI Nicolescu Silvia

Contract concesiune

11,96 mp

8,69 mp

22

8

CMI Ionescu Sanda

Contract concesiune

17,01 mp

13,14 mp

9

CMI Dumitrescu Mana

Contract concesiune

11,40 mp

8,8 mp

10

CMI Gavriliu Mihaela

Contract concesiune

11,96 mp

8,69 mp

11

CMI Micu Anca

Contract concesiune

11,85 mp

18,28 mp

12

CMI Balasescu Elvira

Contract concesiune

11,96 mp

17,76 mp

13

CMI Istratoiu Liliana

Contract concesiune

27,48 mp

40,82 mp

14

CMI Toader Irina

Contract concesiune

11,96 mp

17,76 mp

15

CMI Hamei Gabriela

Contract concesiune

11,96 mp

17,76 mp

16

CMI Mogos Mihaela

Contract concesiune

11,96 mp

17,76 mp

17

CMI Tigau Cora

Contract concesiune

27,48 mp

40,82 mp

18

CMI Tufa Florentina

Contract concesiune

11,60 mp

17,23 mp

SECTOR 3

Dispensarul BABA NOVAC Situat in Str. Baba Novac nr. 2, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Ionda Adina

Contract concesiune

23,58 mp

21,58 mp

2.

CMI Popescu Georgeta

Contract concesiune

23,58 mp

21,58 mp

3.

CMI Matei Adriana

Contract concesiune

12,99 mp

25,61 mp

4.

CMI Ioanitoaia Elena

Contract concesiune

12,99 mp

25,61 mp

5.

CMI Cristache Monica

Contract concesiune

11,83 mp

28,95 mp

6.

CMI Papatulica Marin

Contract comodat

12,24 mp

25,61 mp

7.

CMI Anghel Ottilia Cecilia

Contract comodat

12 ,24 mp

28,95 mp

8.

CMI Dragomir Florica

Contract concesiune

23,93 mp

55,88 mp

9.

CMI Frangopol Michaela India

Contract concesiune

11,17 mp

26,07 mp

10.

CMI Niculescu Rodica

Contract concesiune

13,11 mp

15,03 mp

11.

CMI Petrusel Ștefan

Contract comodat

12,14 mp

14,17 mp

12.

CMI Capalna Gabriela

Contract concesiune

12,14 mp

14,17 mp

13.

CMI Lazarescu Vasilica

Contract comodat

13,11 mp

15,03 mp

14.

CMI Dinu Anca Ileana

Contract concesiune

11,23 mp

13,10 mp

15.

CMI Ciortan Roxana

Contract concesiune

11,23 mp

13,10 mp

16.

CMI Avram Eugenia

Contract concesiune

22,12 mp

23,43 mp

17.

CMI Ianculescu Lucia

Contract concesiune

12,14 mp

36,12 mp

18.

CMI Resiga Constantin

Contract concesiune

13,39 mp

36,12 mp

19.

CMI Roma Nicoleta

Contract concesiune

16,87 mp

36,12 mp

20.

CPI Volff Rodica

Contract comodat

13,21 mp

21.

CPI Nicolae Manuela

Contract comodat

13,21 mp

22.

CPI Ilie Ileana

Contract comodat

18,19 mp

Dispensarul ACADEMIEI Situat in Str. Academiei nr. 2, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Tudan Viorica

Contract concesiune

34,22 mp

17,13 mp

2.

CMI Vasile Cătălin

Contract concesiune

38,85 mp

19,45 mp

3.

SC Clauet Com SRL

Contract concesiune

101,28 mp

24,01 mp

Dispensarul GLOBULUI Situat in Str. Pictor Gh. Tatarascu nr. 2, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Herta Ana-Maria

Contract concesiune

35,10 mp

39,46 mp

2.

CMI Tarmurean Cristina - Viorica

Contract concesiune

90,71 mp

101,97 mp

3.

CMI Jipa Silvia

Contract concesiune

40,55 mp

45,58 mp

4.

CMI Balta Dan-Seni

Contract concesiune

35,15 mp

39,51 mp

5.

CMI Bejat Tudor - Razvan

Contract concesiune

35,50 mp

39,91 mp

6.

CMI Dascalu Gabriela — Magdalena

Contract concesiune

35,14 mp

39,50 mp

7.

CMI Soicat Dan

Contract concesiune

64,00 mp

35,98 mp

8.

CMI Georgescu Ștefan

Contract concesiune

64,00 mp

35,98 mp

9.

CMI Borduselu Ileana Matilda

Contract concesiune

18,40 mp

20,68 mp

10.

CMI Gidea Adriana

Contract concesiune

21,40 mp

24,06 mp

Dispensarul STELEA SPATARUSituat in Str. Stelea Spataru nr. 8, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Bezdadea Ivanescu Mihaela

Contract concesiune

27,61 mp

16,11 mp

2.

CMI Zâne Ioana Vasilica

Contract concesiune

27,61 mp

16,11 mp

3.

CMI Penta Silvia Mioara

Contract concesiune

20,69 mp

12,07 mp

4.

CMI Matei Valentina

Contract concesiune

20,69 mp

12,07 mp

5.

CMI Barad Edithe

Contract concesiune

19,19 mp

11,20 mp

6.

CMI Dascalu Mihai

Contract concesiune

19,19 mp

11,20 mp

7.

CMI Sarjita Ștefan

Contract de comodat

14,40 mp

16,8 mp

Policlinica Stomatologica VICTORIA Situat in Calea Victoriei nr. 1-5, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Paler Constanta

Contract concesiune

26,00 mp

15,79 mp

2.

CMI Manastireanu Mihaela Iuliana

Contract concesiune

26,00 mp

15,79 mp

3.

CMI Clejan Paraschiva

Contract concesiune

26,00 mp

15,79 mp

4.

CMI Tabacu Serban Matei Miltiade

Contract concesiune

26,00 mp

15,79 mp

5.

CMI Nutescu Rodica Carmen

Contract concesiune

22,00 mp

13,38 mp

6.

CMI Gomoiu Cătălin Stelian

Contract concesiune

12, mp

14,62 mp

7.

CMI Penta Sorin

Contract concesiune

56,00 mp

13,38 mp

8.

Cabinete Medicale Individuale

Grupate DR. Lungoci Magdalena

Contract concesiune

22 mp

26,76 mp

9.

CPI Grosulescu Aurelia

Contract inciriere AFI

45,22 mp

in cota indiviza

10.

CPI Constantin Ileana

Contract închiriere AFI

31,54 mp

in cota indiviza

Policlinica Cresa Titan II Situat in Str. Pictor Tattarascu nr. 10, sector 3,1

lucuresti

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Herdea Valeria

Contract concesiune

20,50 mp

26,80 mp

2.

CMI Mirea Constanta

Contract concesiune

20,50 mp

26,80 mp

3.

CMI Georgescu Dorina Nela

Contract concesiune

24,50 mp

29,59 mp

4.

CMI Stanusescu Mihai

Contract concesiune

24,50 mp

29,59 mp

5.

CMI Ciocoiu Florentina

Contract concesiune

24,50 mp

29,59 mp

6.

Vasile Alexandrina

Contract contract

24,50 mp

29,59 mp

CMI Situat in Str. Doamna Chiajna nr. 24, sector 3, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Naniu Sevastita

Contract închiriere AFI

245,29 mp

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT TITAN Bd. Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3, București Demisol

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Dorobantu Georgeta

Contract Concesiune

127,94 mp

49,11 mp

2.

CMI Chivu Anca - Daniela

Contract Concesiune

89,28 mp

51,52 mp

3.

CMI Puiu Olga Valeria Tatiana

Contract Concesiune

17,92 mp

14,50 mp

4.

CMI Petre Sandor Louisse Mary

Contract Concesiune

17,92 mp

19,72 mp

5.

CMI Tofan Daniela

Contract Concesiune

18,31 mp

10,07 mp

6.

CMI Anca Doina Mirela

Contract Concesiune

18,31 mp

10,07 mp

Parter - specialiști

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Stan Aurelia Mimi

Contract Concesiune

57,78 mp

22,92 mp

2.

CMI Nedelcu Ion Radu

Contract Concesiune

68,37 mp

27,13 mp

3.

CMI Poenaru Adriana Doina

Contract Concesiune

68,37 mp

27,13 mp

4.

CMI Sarbu Doinita

Contract Concesiune

18,32 mp

30,47 mp

5.

CMI Bazavan Daniela Cristina Doina

Contract Concesiune

39,81 mp

15,80 mp

6.

CMI Apavaloaiei Carmen Alina

Contract Concesiune

57,78 mp

22,92 mp

7.

CMI Popovici Radu

Contract Concesiune

60,52 mp

24,01 mp

8.

CMI Dia Ahmad Yousef

Contract Concesiune

60,52 mp

24,01 mp

ETAJUL I

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Vasile Mihaela

Contract Concesiune

21 mp

13,65 mp

2..

CMI Botez Voica Ruxandra

Contract Concesiune

21 mp

13,65 mp

3.

CMI Dorojan Cristina Sorina

Contract Concesiune

13,70 mp

8,90 mp

4.

CMI Anghel Marinela

Contract Concesiune

13,70 mp

8,90 mp

5.

CMI Moraru Ținea

Contract Concesiune

17,89 mp

11,64 mp

6.

CMI Poenaru Elena

Contract Concesiune

17,89 mp

11,64 mp

7.

CMI Petcu Mihaela Cristina

Contract Concesiune

15,26 mp

9,92 mp

8.

CMI Oanea Mirela Liliana

Contract Concesiune

15,26 mp

9,92 mp

9.

CMI Rotaru Mioara

Contract Concesiune

18,92 mp

12,20 mp

10.

CMI Musat Lacramioara

Contract Concesiune

18,92 mp

12,20 mp

11.

CMI Neamtu Gladiola

Contract Concesiune

18,36 mp

11,94 mp

12.

CMI Balan Smarandita Nicoleta

Contract Concesiune

18,36 mp

11,94 mp

13.

CMI Balanescu Daniela

Contract Concesiune

17,62 mp

11,45 mp

14.

CMI Vladu Valentin

Contract Concesiune

17,62 mp

11,45 mp

15.

CMI Platon Izabela Corina

Contract Concesiune

19,20 mp

12,48 mp

16.

CMI Dumitru Popovici Liliana

Contract Concesiune

19,20 mp

12,48 mp

17.

CMI Tuta Luminița

Contract Concesiune

18,99 mp

12,34 mp

18.

CMI Radulescu Doinita Mariana

Contract Concesiune

18,99 mp

12,34 mp

19.

CMI Cocau Viorica

Contract Concesiune

18,08 mp

11,76 mp

20.

CMI Jambor Mihaela Anca

Contract Concesiune

18,08 mp

11,76 mp

21.

CMI Olaru Mihaela Rodica

Contract Concesiune

19,15 mp

12,46 mp

22.

CMI Ursuleanu Marcela

Contract Concesiune

19,15 mp

12,46 mp

23.

CMI Olaru Cristian George

Contract Concesiune

15,90 mp

10,33 mp

24.

CMI Stroiescu Anda Carmen

Contract Concesiune

15,90 mp

10,33 mp

25.

CMI Scala Eleonora

Contract concesiune

17,36 mp

22,62 mp

26.

CMI Dinulescu George

Contract concesiune

15,52 mp

35,89 mp

27.

CMI Budulea Mary Diana

Contract concesiune

18,48 mp

24,08 mp

28.

CMI Socosan Anelis Lucia

Contract concesiune

17,92 mp

23,35 mp

29.

CMI Negru Nicoleta

Contract concesiune

17,92 mp

23,35 mp

30.

CMI Negrea Rodica

Contract concesiune

17,92 mp

23,35 mp

31.

CMI Mihail Theano

Contract concesiune

17,92 mp

23,35 mp

32.

CMI Florescu Roxana Beatrice

Contract concesiune

17,36 mp

22,62 mp

33.

CMI Ionescu Laura

Contract concesiune

17,12 mp

35,89 mp

34.

CMI Osaci Adela Daniela

Contract de concesiune

17,12 mp

17,95 mp

Etaj I- corp B - laborator radiologie

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Gaman Valentina Dia

Contract Comodat

201,77 mp

in cota indiviza

2.

CMI Costache Cristiana

Contract Comodat

201,77 mp

in cota indiviza

3.

CMI Istratescu Silviu Horia

Contract Comodat

201,77 mp

in cota indiviza

Etaj 2- Medici Specialiști

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Iliescu Raluca Carmen

Contract concesiune

15,81 mp

17,31 mp

2.

CMI Stan Mihaela

Contract concesiune

15,81 mp

17,31 mp

3.

CMI Curelea Elena Cristina

Contract concesiune

31,62 mp

30,01 mp

4.

CMI Rizea Daniela

Contract concesiune

31,62 mp

30,01 mp

5.

CMI Mubarak Nabil

Contract concesiune

36,66 mp

30,72 mp

6.

CMI Costeschi Nicoleta

Contract concesiune

36,66 mp

30,72 mp

7.

CMI Gilorteanu Elvira

Contract concesiune

35,57 mp

30,85 mp

8.

CMI Lazariuc Florin Alexandru

Contract concesiune

35,57 mp

30,85 mp

9.

CMI Stoica Ileana Sanda

Contract concesiune

22,60 mp

23,56 mp

10.

CMI Marin Cristina Carmen

Contract concesiune

22,60 mp

23,56 mp

11.

CMI Bucur Claudia

Contract concesiune

18,32 mp

20,05 mp

12.

CMI Nicu Gela

Contract concesiune

18,32 mp

20,05 mp

13.

CMI Popescu Liliana

Contract concesiune

17,21 mp

57,26 mp

14.

CMI Coban Steflea Dumitru

Contract concesiune

18,32 mp

30,47 mp

15.

CMI Nagea Mariana

Contract concesiune

18,32 mp

30,47 mp

Etaj j

f- Medici de Familiei

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Ionescu Silvia

Contract concesiune

18,72 mp

14,93 mp

2.

CMI Pauliuc Luana

Contract concesiune

18,72 mp

14,93 mp

3.

CMI Horosan Anca

Contract concesiune

23,94 mp

19,09 mp

4.

CMI Olteanu Ana Ecaterina

Contract concesiune

23,94 mp

19,09 mp

5.

CMI Ionda Cristina

Contract concesiune

18,08 mp

14,41 mp

6.

CMI Ciobanu Floarea

Contract concesiune

18,08 mp

14,41 mp

7.

CMI Candela Viorica

Contract concesiune

18,07 mp

14,41 mp

8.

CMI Popa Daniela

Contract concesiune

18,07 mp

14,41 mp

9.

CMI Mihiotis Silvia

Contract concesiune

17,24 mp

13,75 mp

10.

CMI Licudis Paulina

Contract concesiune

17,24 mp

13,75 mp

11.

CMI Iosup Mariana

Contract concesiune

19,04 mp

15,18 mp

12.

CMI Fejer Ruxandra

Contract concesiune

19,04 mp

15,18 mp

Etaj 3- Medici Specialiști

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Muresan Anca

Contract concesiune

17,92 mp

20,63 mp

2.

CMI Tomulescu Anda Gabriela

Contract concesiune

17,92 mp

20,63 mp

3.

CMI Dragomiristeanu Ion

Contract concesiune

36,40 mp

50,01 mp

4.

CMI Constantinescu Florentina

Contract concesiune

14,56 mp

21,19 mp

5.

CMI Ionescu Adriana

Contract concesiune

14,56 mp

21,19 mp

6.

CMI Bantas Irina

Contract concesiune

19,20 mp

36,68 mp

7.

CMI Serban Carmen Doina

Contract concesiune

17,15 mp

28,54 mp

8.

CMI Apostu Claudia

Contract concesiune

16,80 mp

19,35 mp

9.

CMI Ionescu Mărit Marilena

Contract concesiune

16,80 mp

19,35 mp

10.

CMI Hadirca Gabriela Ileana

Contract concesiune

16,59 mp

19,10 mp

11.

CMI Stoenescu Radu Dumitru

Contract concesiune

16,59 mp

19,10 mp

Etaj 4- STOMA TOLOGIE

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Buicu Ciprian

Contract concesiune

17,82 mp

15,77 mp

2.

CMI Popovici Michaela

Contract concesiune

17,60 mp

7,79 mp

3.

S.C. HAPPY SMILE COMPANY SRL

Contract concesiune

36,85 mp

24,84 mp

4.

CMI Carp Georgeta

Contract concesiune

16,59 mp

7,34 mp

5.

CMI Patrascu Doina

Contract concesiune

16,59 mp

7,34 mp

6.

CMI Iovan Sorina Ioana

Contract concesiune

24,40 mp

23,32 mp

7.

CMI Herta Alexandru

Contract concesiune

18,43mp

17,61 mp

8.

CMI Silvestru Maria Elena

Contract concesiune

19,39 mp

8,58 mp

9.

CMI Capota Cristian

Contract concesiune

19,39 mp

8,58 mp

10.

CMI Georgescu Dan

Contract concesiune

17,60 mp

7,79 mp

11.

CMI Popa Mariana Carmen

Contract concesiune

17,60 mp

7,79 mp

12.

CMI Duca Doina Magdalena

Contract concesiune

17,88 mp

7,91 mp

13.

CMI Saruleanu Rodica

Contract concesiune

17,88 mp

7,91 mp

14.

CMI Croitoru Cornelia

Contract concesiune

17,71 mp

7,83 mp.

15.

CMI Neculae Danut Marian

Contract concesiune

16,22 mp

15,50 mp.

16.

CMI Udrea Aurora

Contract concesiune

17,73 mp

7,85 mp.

17.

CMI Ștefan Gabriela Iuliana

Contract concesiune

17,73 mp

7,85 mp

18.

CMI Petcu Gabriel Robertino

Contract concesiune

17,73 mp

7,85 mp.

19.

CMI Tranca Daniela Mihaela

Contract concesiune

17,73 mp

7,85 mp.

Etaj 4 - TEHNICIENI DENTARI

Nr.

Ctr

TITULAR CPI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CPI Radulescu Daniela

Contract comodat

12,64 mp

in cota indiviza

2.

CPI Ilie Adela

Contract comodat

18,43 mp

in cota indiviza

3.

CPI Ion Cazacu Cristina Mihaela

Contract comodat

18,43 mp

in cota indiviza

4.

CPI Manastireanu Alexandru

Contract comodat

18,43 mp

in cota indiviza

5.

CPI Neculai Mariana

Contract comodat

11,30 mp

in cota indiviza

6.

CPI Paraschiv Gabriela Elena

Contract comodat

12,64 mp

in cota indiviza

7.

CPI Potop Doina

Contract comodat

12,64 mp

in cota indiviza

8.

CPI Ursachi Elena

Contract comodat

11,30 mp

in cota indiviza

9.

CPI Niculae Domnica

Contract comodat

19,09 mp

in cota indiviza

10.

CPI Negoita Adriana

Contract comodat

18,43 mp

in cota indiviza

Etaj 5

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

SC Laboratoarele de Investigații Paraclinice Medic AS SRL

Contract concesiune

840,8 mp

62,38 mp

Etaj 6 - Medicina Familie

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1.

CMI Teodoru Stela Florentina

Contract concesiune

16,65 mp

6,59 mp

2.

CMI Andeescu Iulius Codru

Contract concesiune

19,21 mp

7,60 mp

3.

CMI Steriade Mariana Veronica

Contract concesiune

19,21 mp

7,60 mp

4.

CMI Șerb Elena Beatrice

Contract concesiune

16,93 mp

6,70 mp

5.

CMI Dionisie Gabriela Carmen

Contract concesiune

28,53 mp

11,29 mp

6.

CMI Radu Loreta Georgeta

Contract concesiune

24,40 mp

23,32 mp

7.

CMI Popescu Ileana Despina

Contract concesiune

18,08 mp

7,15 mp

8.

CMI Precup Livia Elisabeta

Contract concesiune

18,08 mp

7,15 mp

9.

CMI Gherghiteanu Odetta

Contract concesiune

18,08 mp

7,15 mp

10.

CMI Titiriga Radoi Alexandrina

Contract concesiune

18,08 mp

7,15 mp

11.

CMI Moanga Decebal

Contract concesiune

19,27 mp

7,63 mp

12.

CMI Titiriga Radoi Dan Liviu

Valentin

Contract concesiune

19,27 mp

7,63 mp

13.

CMI Mirgorodschi Simona

Contract concesiune

29,12 mp

11,52 mp

14.

CMI Marinescu Georgeta

Contract concesiune

17,92 mp

7,85 mp


2528

30
CENTRUL MEDICAL VITAN Cal. Dudesti nr. 104-122, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1

CMI Taropa Daniela Teodora

Contract concesiune

16,98 mp

in cota indiviza

2

CMI Voinea Mihaela

Contract concesiune

16,98 mp

in cota indiviza

3

CMI Serban Carmen

Contract concesiune

16,98 mp

in cota indiviza

4

CMI Dumitrescu Valerica

Contract concesiune

16,98 mp

in cota indiviza

5

CMI Pop Armida

Contract concesiune

21,18 mp

in cota indiviza

6

CMI Ionita Anca Marilena

Contract concesiune

21,18 mp

in cota indiviza

7

CMI Vidu Mihaela

Contract concesiune

15,21 mp

in cota indiviza

8

CMI Milosescu Constanta

Contract concesiune

16,98 mp

in cota indiviza

9

CMI Manzararu Anca Clelia

Contract concesiune

16,98 mp

in cota indiviza

10

CMI Cematescu Hariclia

Contract concesiune

16,98 mp

in cota indiviza

11

CMI Marcu Silvia Vasilica

Contract concesiune

16,83mp

in cota indiviza

12

CMI Catana Marion

Contract concesiune

15,59 mp

in cota indiviza

13

CMI Gamita Mariana

Contract concesiune

28,20 mp

in cota indiviza

14

CMI Alexandrescu Cosmin Dinu

Contract concesiune

199,65mp

in cota indiviza

15

CMI Predut Ion Remus

Contract concesiune

24,17mp

in cota indiviza

16

CMI Nita Camelia

Contract concesiune

18,82mp

in cota indiviza

17

CMI Mosneaga Ligia Daniela

Contract concesiune

18,82mp

in cota indiviza

18

CMI Ionescu Gabriela Angela

Contract concesiune

16,83mp

in cota indiviza

19

CMI Moraru Rodica

Contract concesiune

48,45mp

in cota indiviza

20

CMI Schuster Alice Atena

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

21

CMI Subasu Gabriel

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

22

CMI Anghel Georgiana

Contract concesiune

32,38mp

in cota indiviza

23

CMI Circa Honorius Romulus Oprea Octavian Ștefan

Contract concesiune

32,38mp

in cota indiviza

24

CMI Bejan Gabriel Cristian

Contract concesiune

19,28mp

in cota indiviza

25

CMI Baron Dana Roxana

Contract concesiune

24,63mp

in cota indiviza

26

CMI Frumosu Amalia

Contract concesiune

15,63mp

in cota indiviza

27

CMI Masoud Stefania

Contract concesiune

15,63mp

in cota indiviza

28

CMI Ciuca Marcela

Contract concesiune

15,55mp

in cota indiviza

29

CMI Nicula Delia

Contract concesiune

18,82mp

in cota indiviza

30

CMI Dunca Moisin Maria Elisabeta Lucia

Contract concesiune

18,82mp

in cota indiviza

31

CMI Batanoiu Nicolae

Contract comodat

16,32mp

in cota indiviza

32

CMI Canulescu Mihaela Mariana

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

33

CMI Iova Silvia Mirela

Contract comodat

19,28 mp

in cota indiviza

34

CMI Giuglea Daniel

Contract comodat

19,28 mp

in cota indiviza

35

CMI Vasilescu Delia Silviana

Contract concesiune

57mp

in cota indiviza

36

CMI Cozma Floarea

Contract concesiune

36,65mp

in cota indiviza

37

CMI Stanciu Daniela

Contract concesiune

36,65mp

in cota indiviza

38

CMI Iordache Rodica Melita

Contract concesiune

19,29mp

in cota indiviza

39

CMI Florea Tania

Contract concesiune

48,45mp

in cota indiviza

40

CMI Cretu Iulia Mia

Contract concesiune

48,45mp

in cota indiviza

41

CMI Oprea Emilia

Contract concesiune

39,83mp

in cota indiviza

42

CMI Borcoman Anca Mihaela

Contract concesiune

39,83mp

in cota indiviza

43

CMI Epure Aurelia

Contract concesiune

19,82mp

in cota indiviza

44

CMI Istodorescu Mircea

Contract concesiune

39,08mp

in cota indiviza

45

CMI Dinu Petru

Contract concesiune

49,85mp

in cota indiviza

46

CMI Dumitriu Dan

Contract concesiune

73,26mp

in cota indiviza

47

CMI Constantin Vasile

Contract comodat

16,07mp

in cota indiviza

48

CMI Ecobici Mariana

Contract concesiune

15,56mp

in cota indiviza

49

CMI Paraschivoiu Paraschiva

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

50

CMI Cocis Rodica

Contract concesiune

16,58mp

in cota indiviza

51

CMI Cosoroaba Mila

Contract concesiune

19,28mp

in cota indiviza

52

CMI Chiciorea Doina Marilena

Contract concesiune

16,06mp

in cota indiviza

53

CMI Condurat Iuliana

Contract concesiune

16,83mp

in cota indiviza

54

CMI Nastasescu Petruta

Contract concesiune

15,81 mp

in cota indiviza

55

CMI Popescu Liviu

Contract concesiune

19,22mp

in cota indiviza

56

CMI Suhai Ana Maria

Contract concesiune

16,07mp

in cota indiviza

57

CMI Caracas Alin Grigore

Contract concesiune

16,58mp

in cota indiviza

58

CMI Popa Gabriela Denisa

Contract concesiune

19,66mp

in cota indiviza

59

CMI Turcan Viorica

Contract concesiune

53,41mp

in cota indiviza

60

CMI Tincu Carmen

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

61

CMI Ropota Angelica

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

62

CMI Eliescu Bogdan

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

63

CMI Selbinski Diana

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

64

CMI Chitic Sorina

Contract concesiune

16,83mp

in cota indiviza

65

CMI Stamate George Cătălin

Contract concesiune

16,83mp

in cota indiviza

66

CMI Papahagi Viorica

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

67

CMI Ghita Augusta Gabriela

Contract concesiune

15,55mp

in cota indiviza

68

CMI Davitoiu Adriana Nicoleta

Contract concesiune

16,55mp

in cota indiviza

69

CMI Baies Cristina Gratziela

Contract concesiune

16,55mp

in cota indiviza

70

CMI Kanda Muteba

Contract concesiune

17,21 mp

in cota indiviza

71

CMI Nuteanu Roxana

Contract concesiune

17,21 mp

in cota indiviza

72

CMI Pandrea Iulian Emil

Contract concesiune

16,65mp

in cota indiviza

73

CMI Luculescu Marina

Contract concesiune

16,65mp

in cota indiviza

74

CMI Olteanu Genoveva

Contract concesiune

16,32mp

in cota indiviza

75

CMI Constantin Victoria Olga

Contract concesiune

16,lmp

in cota indiviza

76

CMI Bita Cristina

Contract concesiune

16,57mp

in cota indiviza

78

CPI Voinea Emilia

Contract comodat

49,55 mp

in cota indiviza

79

CPI Fugaru Mihaela

Contract comodat

49,55 mp

in cota indiviza

80

CPI Zaharia Mariana

Contract comodat

49,55 mp

in cota indiviza

82

CPI Lutan Flaviu

Contract comodat

28,23 mp

in cota indiviza

83

CPI Condurache Anca

Contract comodat

16 mp

in cota indiviza

84

CPI Neacsu Mihaela

Contract comodat

16,07 mp

in cota indiviza

85

CPI Cosma Carmen

Contract comodat

16,07 mp

in cota indiviza

86

CPI Arsu Radu

Contract comodat

15,38 mp

in cota indiviza

87

CPI Grigore Mandru.Maria

Contract comodat

15,38 mp

in cota indiviza

89

CPI Ruxandariu MihaiViorica

Contract comodat

49,55 mp

in cota indiviza

DISPENSARUL situat in Str. C.F.Robescu nr.471, sector 3, București

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Scabinet

Sp comuna

1.

CMI Panescu Olimpia

Contract comodat

11,70 mp

in cota indiviza

2..

CMI Georgescu Monica Virginia

Contract concesiune

11,70 mp

in cota indiviza

3.

CMI Manea Victor

Contract comodat

22,54 mp

in cota indiviza

4.

CMI Oana Sever Cristian

Contract comodat

22,54 mp

in cota indiviza

5.

CMI Anghelescu Paula Domnica

Contract comodat

16,07 mp

in cota indiviza

6.

CMI Angelescu Daniela

Contract comodat

16,07 mp

in cota indiviza

7.

CMI Chiriti Marioara

Contract comodat

22 mp

in cota indiviza

8.

CMI Panaitescu Cătălină

Contract comodat

22 mp

in cota indiviza

SECTOR 4

Policlinica Stomatologica GIURGIULUI Situat in Str. Giurgiului nr. 173, sector 4, București

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Scabinet

Scota indiv Sp corn.

1.

CMI Georgescu Ioana

Contract concesiune

29,49 mp

37,21 mp

2.

CMI Tufa Monica

Contract concesiune

11,20 mp

14,13 mp

3.

CMI Danila Monica

Contract concesiune

14,05 mp

17,73 mp

4.

CMI Vasile Dumitru

Contract concesiune

11,93 mp

15,05 mp

5.

CMI Panzan Florentina Laura

Contract concesiune

10,63 mp

13,41 mp

6.

CMI Vasilescu Roxana Liandra

Contract concesiune

10,29 mp

12,98 mp

7.

CMI Stirbu Georgeta

Contract concesiune

14,00 mp

17,66 mp

8.

CMI Dinu Florin Gabriel

Contract concesiune

14,16 mp

8,94 mp

9.

CMI Dinu Larisa Marilena

Contract concesiune

14,16 mp

8,94 mp

10.

CMI Voican Ioana

Contract concesiune

21,89 mp

27,62 mp

11.

CMI Burca Iolanda Florentina

Contract concesiune

14,03 mp

17,70 mp

12.

CMI Gutu Rodica

Contract concesiune

14,04 mp

17,72 mp

13.

CMI Pandaru Ana

Contract concesiune

35,30 mp

44,54 mp

14.

CMI Iosipescu Chioseaua

Contract concesiune

20,30 mp

25,61 mp

15.

CPI Donos Laura

Contract comodat

14,10

in cota indiviza

16.

CPI Goran Ioana Janeta

Contract comodat

14,10

in cota indiviza

17.

CPI Moraru Elena

Contract comodat

14,10

in cota indiviza

18.

CPI Pencu Mioara

Contract comodat

14,10

in cota indiviza

19.

CPI Maican Nicoleta Cristina

Contract comodat

14,55

in cota indiviza

20.

CPI Popescu Livia Cornelia

Contract comodat

14,55

in cota indiviza

21.

CPI Raducu Maria

Contract comodat

14,55

in cota indiviza

22.

CPI Stavrache Maria

Contract comodat

14,55

in cota indiviza

23.

CPI Cemat Emanoil

Contract comodat

9,42

in cota indiviza

24.

CPI Cristea Elena

Contract comodat

9,67

in cota indiviza

25.

CPI Comanescu Valentin Andrei

Contract comodat

9,67

in cota indiviza

26.

CPI Tambrea Florin

Contract comodat

12

in cota indiviza


35


(JNi
Dispensarul PREDA BUZESCUSituat in Str. Preda Buzescu nr. 34, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Soare Ilona

Contract concesiune

15,11 mp

26,08 mp

2.

CMI Popescu Mariana

Contract concesiune

15,59 mp

15,87 mp

3.

CMI Zamfir Adriana

Contract concesiune

15,11 mp

26,08 mp

4.

CMI Cananau Cristina

Contract concesiune

15,71 mp

16,01 mp

5.

CMI Trifu Oltuta Angela

Contract concesiune

15,67 mp

15,94 mp

6.

CMI Sin Doina Daniela

Contract concesiune

15,82 mp

16,10 mp

7.

CMI Marinescu Angela

Contract concesiune

15,71 mp

16,01 mp

8.

CMI Stefanescu Silvia

Contract concesiune

15,59 mp

15,87 mp

9.

CMI Carciu Anton

Contract concesiune

15,40 mp

31,37 mp

10.

CMI Iliescu Ștefan Paul

Contract comodat

15,82 mp

16,10 mp

11.

CMI Mardale Popa Ținea

Contract concesiune

15,11 mp

26,08 mp

12.

CMI Bentan Natalia

Contract concesiune

15,11 mp

26,08 mp

13.

CMI Zahariade Ileana Rodica

Contract concesiune

15,11 mp

26,08 mp

14.

CMI Bejan luminița

Contract concesiune

15,11 mp

26,08 mp

15.

CMI Dobrin Gheorghe

Contract comodat

15,71 mp

16,01 mp

16.

CMI Ghelt Doina

Contract concesiune

15,67 mp

15,94 mp

Dispensarul DRUMEA RADULESCU Sit

uat in Str. Drumea Radulescu nr. 16-18, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Comsa Mihaela

Contract concesiune

15,94 mp

33,14 mp

2.

CMI Ionescu Carmen

Contract concesiune

15,94 mp

16,57 mp

3.

CMI Stoica Anca

Contract concesiune

15,94 mp

16,57 mp

4.

CMI Gaman Pauna

Contract concesiune

15,94 mp

16,57 mp

5.

CMI Carpiuc Mariuca

Contract concesiune

15,94 mp

16,57 mp

6.

CMI Sarbu Alexandra

Contract concesiune

15,94 mp

16,57 mp

7.

CMI Dobrescu George

Contract concesiune

15,94 mp

16,57 mp

8.

CMI Geiculescu Calin Mihai

Contract concesiune

15,76 mp

25,09 mp

9.

CMI Popelca Irina

Contract concesiune

15,50 mp

39,99 mp

10.

CMI Oprea Elena

Contract concesiune

15,50 mp

39,99 mp

11.

CMI Turculet Adriana

Contract concesiune

15,50 mp

39,99 mp

12.

CMI Vasilescu Cristina

Contract concesiune

15,50 mp

39,99 mp

13.

CMI Iordan Magdalena

Contract concesiune

15,00 mp

38,72 mp

14.

CMI Moldoveanu Adriana

Contract concesiune

15,00 mp

38,72 mp

Dispensarul TV/rt/ VASILE Situat in Str. Cricovul Dulce nr. 11, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Dragan Ioana Daniela

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

2.

CMI Ionescu Cristian George

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

3.

CMI Brunner Diana

Contract concesiune

14,85 mp

33,84 mp

4.

CMI Fronie Dumitru

Contract concesiune

14,85 mp

33,84 mp

5.

CMI Costea Mihaela

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

6.

CMI Mateescu Mariana

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

7.

CMI Tache Ioana

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

8.

CMI Popescu George

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

9.

CMI Baldovinescu Doina-Maria-Nistria

Contract concesiune

14,85 mp

33,84 mp

10.

CMI Dinu Valentina Carmen

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

11.

CMI Dumbrava Anca Daniela

Contract concesiune

14,85 mp

33,84 mp

12.

CMI Andone Georgeta

Contract concesiune

14,85 mp

33,84 mp

13.

CMI Dogaru Viorica

Contract concesiune

14,85 mp

33,84 mp

14.

CMI Mizumschi Comeliu Gheorghe

Contract concesiune

14,85 mp

33,84 mp

15.

CMI Grasu Marilena Silvana

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

16.

SC CAB MED GEN POPAZU SRL

Contract concesiune

17,00 mp

31,78 mp

17.

CMI Jitea Delia

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

18.

CMI Apostol Florentina

Contract concesiune

14,85 mp

33,84 mp

19.

CMI Franciuc Tereza

Contract concesiune

14,85 mp

33,84 mp

20.

CMI Dragomir Luminița

Contract concesiune

16,00 mp

29,88 mp

Policlinica 11 IUNIE Situat in Str. 11 Iunie nr. 10, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf corn

1.

CMI Niculescu Carmen Sanda

Contract concesiune

26,73 mp

13,30 mp

2.

CMI Dantis Gabriela

Contract concesiune

26,01 mp

25,9 mp

3.

CMI Cretu Ramona Claudia

Contract concesiune

21,45 mp

10,69 mp

4.

CMI Lazar Aurel

Contract concesiune

38,73 mp

18,5 mp

5.

CMI Foit Dumitru

Contract concesiune

53,31 mp

26,55 mp

6.

CMI Popescu Elena

Contract concesiune

52,27 mp

52,06 mp

7.

CMI Cumpătă Mihai

Contract concesiune

30,82 mp

15,35 mp

8.

CMI Cotaru Vasile

Contract concesiune

37,58 mp

37,43 mp

9.

CMI Tebeanu Nicoleta

Contract concesiune

26,73 mp

13,30 mp

10.

CMI Gatejeanu Rodica Cornelia

Contract concesiune

85,08 mp

84,74 mp

11.

CMI Visinica Titus

Contract concesiune

21,45mp

10,69 mp

12.

CMI Gutu Teodora

Contract concesiune

38,73 mp

18,5 mp

13.

CMI Balan Agnes

Contract concesiune

53,31 mp

26,55mp

14.

CMI Nica Mihaela

Contract concesiune

26,6 mp

14,24 mp

15.

CMI Cumpătă Mihai Romeo

Contract concesiune

30,82 mp

15,35 mp


40


O-16.

CMI Negrutiu Elena Cristiana

Contract concesiune

52,27 mp    52,06 mp

IMOBIL SITUAT IN CaL Serban Vodă nr. 211, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp cabinet

1

Societatea Civila Medicala dr. Popescu Daniel si asociații

Contract concesiune

2269 mp

Dispensar BERCENI Situat in Str. Râul Sadului nr. 2-4, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1

CMI Voicescu Gabriela

Contract concesiune

16,00 mp

11,23 mp

2

CMI Leoveanu Mihaela

Contract concesiune

18,00 mp

12,65 mp

3

CMI Nita Gabriela

Contract concesiune

17,00 mp

23,88 mp

4

CMI Birta Mituta Viorica

Contract concesiune

18,00 mp

12,65 mp

5

CMI Georgescu Georgeta

Contract concesiune

17,76 mp

35,53 mp

6

CMI Ghement Alexandra Victoria

Contract concesiune

17,81 mp

71,33 mp

7

CMI Francu Marian Viorel

Contract concesiune

18,00 mp

12,65 mp

8

CMI Albu Simona

Contract concesiune

17,76 mp

35,53 mp

9

CMI Ganea Iulia

Contract concesiune

17,00 mp

11,94 mp

10

CMI Mitroaica Romeo

Contract concesiune

18,28 mp

36,58 mp

11

CMI Mera Viorica Ligia

Contract concesiune

17,00 mp

11,94 mp

12

CMI Corciu Anca

Contract concesiune

16,00 mp

11,23 mp

13

CMI Ionescu Paula

Contract concesiune

17,00 mp

11,94 mp

14.

CMI Manea Silvia

Contract concesiune

18,18 mp

36,36 mp

15.

CMI Costea Felicia Luminița

Contract concesiune

17,76 mp

35,53 mp

16.

CMI Sandulescu Florina Lidona

Contract concesiune

18,28 mp

36,58 mp

17.

CMI Ionescu Adrian Hintesti

Contract concesiune

17,00 mp

11,94 mp

18.

CMI Radulescu Maria

Contract comodat

17,00 mp

23,88 mp

19.

CMI Ratis Ruxandra

Contract concesiune

17,76 mp

35,53 mp

20.

CMI Popescu Irina

Contract concesiune

17,24 mp

34,50 mp

21.

CMI Hahui Valentina

Contract concesiune

18,18 mp

36,36 mp

22.

CMI Isopescu Eleonora

Contract concesiune

17,24 mp

34,50 mp

23.

CMI Gogulescu Rodica

Contract concesiune

69,00 mp

96,9 mp

24.

CMI Arabagiu Mihaela

Contract concesiune

18,00 mp

12,65 mp

25.

CMI Popescu Elena

Contract concesiune

16,22 mp

22,46 mp

Centrul Medical Piața Națiunile Unite Situat in Str. P-ta Națiunile Unite nr. 3-5, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila    Supraf com

1.

CMI Simionescu Didona Mariana

Contract concesiune

20,44 mp    53,44 mp

2.

CMI Milos Carolina

Contract concesiune

20,44 mp    53,44 mp

IMOBIL Situat in Str. Bucur nr. 12, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila    Supraf com

1.

SC CORONIS SA

Contract concesiune

237,81 mp    158,96 mp

IMOBIL Situat in Str. Bucur nr. 21, sector 4, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila Supraf com

1.

SC CORONIS SA

Contract concesiune

175,89 mp 78,04 mp

SECTOR 5


Policlinica URANUS Situat in Str. Uranus nr. 95, sector 5, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Tudose Elena Larisa

Contract concesiune

19,20 mp

21,06 mp

2.

CMI Vasilescu Cristina Magdalena

Contract concesiune

19,20 mp

21,06 mp

3.

CMI Sârb Râul

Contract concesiune

18 mp

21,06 mp

4.

CMI Tarus Voichita Gabriela

Contract concesiune

19,20 mp

21,06 mp

5.

CMI Stancescu Gabriela

Contract concesiune

18,00 mp

21,06 mp

Policlinica PANDURI Situat in Sos. Panduri nr. 20, sector 5, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Popescu Nicolae Mircea

Contract concesiune

30,00 mp

17,81 mp

2.

CMI Stanescu Georgeta

Contract concesiune

102,60 mp

124,73 mp

3.

CMI Dinu Cristea Doru Mihail

Contract concesiune

15,00 mp

8,90 mp

4.

CMI Goldstein Daniela Victorita

Contract concesiune

15 mp

8,90 mp

5.

CMI Parau Corina

Contract concesiune

30,00 mp

17,81 mp

6.

CMI Țintea Liliana Carmen

Contract concesiune

15,00 mp

8,90 mp

7.

CMI Surdulescu Iuliana

Contract concesiune

30,00 mp

17,81 mp

8.

CMI Neamtu Florentina

Contract concesiune

30,00 mp

17,81 mp

9.

CMI Popa Rodica

Contract concesiune

14,35 mp

8,52 mp

10.

CMI Anton Mihaela

Contract concesiune

15,00 mp

17,81 mp

11.

CMI Cosurba Margareta

Contract concesiune

15,00 mp

8,90 mp

12.

CMI Aursulesei Mirela

Contract concesiune

15,00 mp

8,90 mp

13.

CMI Iconaru Gabriela

Contract concesiune

14,35 mp

8,52 mp

14.

CMI Ghinea Grania

Contract concesiune

15,00 mp

8,90 mp

15.

Centrul Medical MEDICLAB SRL

Contract concesiune

53,00 mp

Dispensarul de copii 13 Septembrie Situat in Str. 13 Septembrie nr. 207, sector 5, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Calinescu Mihaela Liviana

Contract concesiune

89,25 mp

10,31 mp

2.

CMI Sosin Andorina

Contract concesiune

82,55 mp

10,31 mp

Dispensarul MEDICAL RAHOVÂ Situat in Str. Malcoci nr. 4, sector 5, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Ballas Stefan-Eugen

Contract concesiune

16 mp

5,6 mp

2.

CMI Calin Eugenia Doina

Contract concesiune

16 mp

5,25 mp

3.

CMI Platon Adrian

Contract concesiune

74,00 mp

34,90 mp

4.

CMI Siscu Mihail

Contract concesiune

16 mp

5,25 mp

5.

CMI Manea Olivia

Contract concesiune

62,50 mp

43,95 mp

6.

CMI Spineanu Lacramioara

Contract concesiune

20,00 mp

17,75 mp

7.

CMI Mihaescu Andrea Cristina

Contract concesiune

16,00 mp

14,30 mp

8.

CMI Minca Monica Virginia

Contract concesiune

32,00 mp

8,95 mp

9.

CMI Dumitrescu Ioan Emil

Contract concesiune

90,50 mp

58,95 mp

10.

CMI Munteanu Maria

Contract concesiune

32,00 mp

31,80 mp

11.

CMI GarjauNiculina

Contract concesiune

61,50 mp

31,05 mp

12.

CMI Minca Cristian Dorel

Contract concesiune

32,00 mp

8,95 mp

13.

CMI Ghinea Cristian Mihai

Contract concesiune

24,00 mp

15,20 mp

14.

CMIBaican Corina

Contract concesiune

16,00 mp

14,30 mp

15.

CMI Druta Alina

Contract concesiune

32,00 mp

29,5 mp

16.

CMI Sandulescu Mariana

Contract concesiune

16,00 mp

15,8 mp

17.

CMI Marinescu Mariana Rodica

Contract concesiune

45,00 mp

49,20 mp

18.

CMI Andreiovici Mihaela

Contract concesiune

32,00 mp

31,10 mp

19.

CMI Mocanu Elena Iulia

Contract concesiune

107 mp

130,9mp

20.

CMI Bănică Elena

Contract concesiune

62,50mp

43,95 mp

21.

CMI Muresanu Lidia Irinel

Contract concesiune

38,3 mp

15,7 mp

22.

CMI Teodorescu Draghicescu

Contract concesiune

38,3 mp

15,7 mp

23.

CMI Babeanu Cristian

Contract concesiune

74,00 mp

34,90 mp

24.

SC Bionic Com SRL

Contract concesiune

32,00 mp

38,40 mp

25.

CMI Petre Madalina Ileana

Contract concesiune

18,00 mp

19,20 mp

26.

S.C. Med Complex Life S.R.L.

Contract concesiune

29,00 mp

10,3 mp

27.

CMI Albu Dumitru

Contract comodat

34,56 mp

In cota indiviza

28.

CMI Miu Sever

Contract comodat

34,56 mp

In cota indiviza

29.

CMI Nitescu Vasile

Contract comodat

In cota indiviza

30.

CMI Siscu Mihail

Contract concesiune

16,00 mp

5,25 mp

31.

CMI Vacareanu Mihai

Contract concesiune

16,00 mp

5,25 mp

32

CMI Tudorache Daniela

Contract concesiune

136,5 mp

55,1 mp

33.

CMI Nicolaescu Victoria

Contract concesiune

16 mp

10,5 mp

34.

CMI Serban Daiana

Contract concesiune

16,00 mp

28,60 mp

35.

CMI Iorga Viorica

Contract concesiune

20,00 mp

7,75 mp

36.

CMI Roșu Ionel

Contract concesiune

38 mp

37,7 mp

37.

CMI Stoica Alexandru

Contract comodat

48,0mp

In cota indiviza

38.

CMI Filoti Anisoara

Contract concesiune

16,0mp

5,2 mp

39.

CMI Viorel Octavia

Contract concesiune

16,0mp

5,60mp

40.

CMI Miu Esmeralda

Contract comodat

16,0 mp

în cota indiviza

41.

CMI Nedelescu Gabriela

Contract concesiune

TEHNICIENI DENTARI

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

42.

CPI Georgescu Daniela

Contract comodat

41,38 mp

19 mp

2.

CPI Copaceanu Ileana

Contract comodat

41,38 mp

19 mp

3.

CPI Cioloca Georgeta

Contract comodat

41,38 mp

19 mp

4.

CPI Tumea Aurora

Contract comodat

41,38 mp

19 mp

5.

CPI Gheorghe Florian

Contract comodat

41,38 mp

19 mp

Dispensar Situat in str. Focșani nr. 5,

bl. M151, ap. 55-56, sector 5, Bucures

i

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Marin Simona

Contract concesiune

13,50 mp

48,88 mp

2.

CMI Oncescu Cezarina

Contract concesiune

14,00 mp

25,34 mp

3.

CMI Neamtu Geru

Contract concesiune

13,80 mp

24,97 mp

4.

CMI Gheorghita Luminița

Contract concesiune

13,80 mp

24,97 mp

5.

CMI Rahaian Florentina

Contract concesiune

14,00 mp

25,34 mp

Dispensarul Iancu Jianu Situat in Str. Iancu Jianu nr. 9, bl. M180, ap.l sector 5, București

1.

CPI Negrila Elena

Contract comodat

41,9 mp

in cota indiviza

2.

CPI Burcea Sanda

Contract comodat

41,9 mp

in cota indiviza

Dispensarul Iancu Jianu Situat in Str. lancu jianu nr. 9, bl. M180, ap. 3, sector 5, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Marinescu Elena

Contract concesiune

10,50 mp

24,87 mp

2.

CMI Eremia Mana

Contract concesiune

10,50 mp

24,87 mp

Dispensarul Iancu Jianu Situat in Str. lancu Jianu nr. 9, bl. M180, ap.4 sector 5, București

1.

CMI Marinescu Neacsu Ioana

Contract concesiune

12,00 mp

8,13 mp

2.

CMI Costea Mana

Contract concesiune

12,00 mp

8,13 mp

3.

CMI Leonescu Gabriela Carmen

Contract concesiune

11,45 mp

15,52 mp

Policlinica EFORIE Situat in Str. Eforie nr. 4, et. 1, sector 5, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1

CMI Stoica Florisanda

Contract concesiune

92,24 mp

52,16 mp

2

CMI Stroe Mihalcea Marilena

Adriana

Contract concesiune

52,47 mp

20,48 mp

3

CMI Ciobanu Aurelia

Contract concesiune

19,26 mp

5,45 mp

4

CMI Santimbreanu Claudiu Mircea

Contract concesiune

19,66 mp

5,56 mp

5

CMI Picvan Adina

Contract concesiune

19,26 mp

5,45 mp

6

CMI Saftoiu Gabriel

Contract concesiune

19,66 mp

5,56 mp

7

CMI Baltoi Sandală

Contract concesiune

73,85 mp

41,76 mp

8

CMI Albu Gheorghe Ioan Dominic

Contract concesiune

31,69 mp

8,96 mp

9

CMI Dumitrescu Luminița

Contract concesiune

31,69 mp

8,96 mp

10

CMI Sorescu Doina Codruta

Contract concesiune

16,15 mp

4,57 mp

11

CMI Ștefan Dan Alexandru

Contract concesiune

15,20 mp

8,15 mp

12

CMI Desanu Carmen

Contract concesiune

16,56 mp

9,37 mp

13

CMI Bahrin Iuliana

Contract concesiune

16,54 mp

4,68 mp

14

CMI Stanciu Voichita Anca

Contract concesiune

16,54 mp

4,68 mp

15

CMI Georgescu Florentina

Contract concesiune

16,13 mp

4,56 mp

16

CMI Trapcea Dumitru Nicolae

Contract concesiune

16,38 mp

4,63 mp

17

CMI Ionescu Hurezeanu Mihaela Doina

Contract concesiune

15,49 mp

8,76 mp

18.

CMI Nedelcovici Sanda

Contract concesiune

16,13 mp

4,56 mp

19.

CPI Rotaru Valdimir Ioan

Contract comodat

47,35

in cota indiviza

20.

CPI Gongonie Stefan-Constantin

Contract comodat

47,35

in cota indiviza

21.

CPI Gongonie Alexandrina

Contract comodat

47,35

in cota indiviza

DISPENSAR Str. Sebastian nr. 137, bl. V79, sc. 2, ap. 38, sector 5, București

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Scabinet

Sp comun

1.

CMI Stan Corina Denis

Contract concesiune

28,64 mp

3,65 mp

2.

CMI Gavanescu Didica Mihaela Beatrice

Contract concesiune

28,64 mp

3,65 mp

3.

CMI Singeorzan Michaela Ancuta

Contract concesiune

25,06 mp

3,20 mp

4.

CMI Ionescu Robert Walter

Contract concesiune

25,06 mp

3,20 mp

5.

CMI Haratu Marina

Contract concesiune

20,71 mp

2,64 mp

6.

CMI Dimitriu Iridenta

Contract comodat

20,71 mp

2,64 mp

DISPENSAR B-dul Eroii Sanitari nr. 35, sector 5, București

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Scabinet

Sp comun

1.

CMI Beldescu Cristina

Contract concesiune

23,40 mp

21,11 mp

2.

CMI Crisan Lucia

Contract concesiune

23,40 mp

21,11 mp

3.

CMI Chitu Ion

Contract comodat

17,81 mp

16,07 mp

4.

CMI Gheordunescu Mihaela Elena

Contract concesiune

17,81 mp

16,07 mp

Policlinica Situata in Splaiul Independentei nr. 64, sector 5, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp utila

Sp comuna

1

CMI Constantiniu Adriana

Contract concesiune

28mp

24,91 mp

2

CMI Vladimir Popescu

Contract concesiune

28 mp

24,91 mp

3

SC MEDINA SRL

Contract concesiune

31,25 mp

25,18 mp

4.

CMI Capanu Victoria Olga

Contract concesiune

28 mp

24,91 mp

SECTOR 6


52


Dispensarul BUJORENI Adresa Bd. Timișoara nr. 15, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf corn

1.

CMI Grajdeanu Ioana - Veronica

Contract concesiune

15,72 mp

45,65 mp

2.

CMI Marincasi Daniela

Contract concesiune

16,38 mp

47,56 mp

3.

CMI Gherman Mariana Felicia

Contract concesiune

16,51 mp

47,94 mp

4.

CMI Dumitrescu Natasa

Contract concesiune

16,96 mp

49,25 mp

5.

CMI Gheorghita Mare Veronica

Contract concesiune

16,96 mp

49,25 mp

6.

CMI Dascalescu Aurelia

Contract concesiune

15,67 mp

45,50 mp

7.

CMI Vladescu Viorica Steluta

Contract concesiune

16,51 mp

47,94 mp

8.

CMI Ionescu Biatrice Michaela

Contract concesiune

15,67mp

45,50 mp

9.

CMI Purcareanu Constantin Eugen

Contract comodat

16,38 mp

23,78 mp

Centrul Medical Regiei Adresa B-dul Regiei nr. 8, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila    Supraf corn

1.

CMI Moisescu Gabriela

Contract concesiune

14,58 si 26,98 mp    19,15 mp

2.

Centrul Medical ORTOCONSULT SRL

Contract concesiune

53 ,67 mp    19,15 mp

3.

CMI Horhoianu Nicoleta

Contract concesiune

21,34 mp    19,15 mp

4.

CMI Topan Mihaela Lidia

Contract concesiune

11,5 mp    13,12 mp

5.

CMI Comsa Ecaterina Valia

Contract concesiune

11,5 mp    13,12 mp

6.

CMI Lazar Violeta

Contract concesiune

11,5 mp    13,12 mp

7.

CMI Mitrache Venera

Contract concesiune

14,85 mp    16,94 mp

8.

CMI Ivana Marilena

Contract concesiune

14,85 mp    16,94 mp

9.

CMI Dumitrescu Rodica

Contract concesiune

11,5 mp

13,12 mp

10.

CMI Ghinet Cristina

Contract concesiune

11,5 mp

13,12 mp

11.

CMI Manolache Dan Octavian

Contract concesiune

11,5 mp

13,12 mp

12.

CMI Tanase Mariana

Contract concesiune

39,48 mp

19,15 mp

13.

CMI Mircea Laura Beatrice

Contract concesiune

14,00 mp

22,02 mp

14.

CMI Patrascu Anca Laura

Contract concesiune

14,58 mp

26,44 mp

15.

CMI Alexescu Micsunica

Contract concesiune

14,93 mp

26,98 mp

16.

CMI Beți Horia

Contract concesiune

11,47 mp

22,02 mp

17.

CMI Hainarosie Liliana

Contract concesiune

21,34 mp

19,15 mp

18.

CMI Dobrescu Carmen

Contract concesiune

11,47 mp

22,02 mp

19.

CMI Grigoriu Carmen Eugenia

Contract concesiune

11,47 mp

22,02 mp

20.

S.C. AMR CENTER SRL

Contract concesiune

29,40 mp

19,15 mp

21.

S.C. Amar Med SRL

Contract concesiune

46,50 mp

19,15 mp

22.

CMI Dobre Aurel

Contract concesiune

81,55mp

19,15 mp

23.

CMI Modoran Mariana Nicoleta

Contract concesiune

41,02 mp

26,44 mp

24.

CMI Grosu Georgeta

Contract concesiune

65,35 mp

19,15 mp

25.

CMI Viziteu Sanda Daniela

Contract concesiune

101,05 mp

19,15mp

26.

CMI Mendez Guzman Luis Arturo

Contract concesiune

58,63 mp

19,15 mp

27.

CMI Botoaca Ilie

Contract concesiune

81,55 mp

19,15 mp

28.

CMI Neamtu Vlad Ovidiu

Contract concesiune

81,90 mp

19,15 mp

29

CMI Angheliu Diana

Contract concesiune

45,90 mp

65,04 mp

30.

CMI Timofte Georgeta

Contract comodat

29,40 mp

19,15 mp

Dispensarul Dreptății Adresa Str. Dreptati

i nr. 2, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Simionescu Alina

Contract concesiune

16,84 mp

in cota indiviza

2.

CMI Caravan Felicia

Contract concesiune

16,84 mp

in cota indiviza

3.

CMI Lica Cleopatra

Contract concesiune

17,67 mp

in cota indiviza

4.

CMI Manea Anca Magdalena

Contract concesiune

17,67 mp

in cota indiviza

5.

CMI Dumbrava Lenuta

Contract concesiune

17,34 mp

in cota indiviza

6.

CMI Stanciu Paula

Contract concesiune

17,34 mp

in cota indiviza

7.

CMI Vilciu Anca Florentina

Contract concesiune

22,00 mp

in cota indiviza

8.

CMI Cioc Simona Magdalena

Contract concesiune

17,85 mp

in cota indiviza

9.

CMI Ghita Maria

Contract concesiune

17,85 mp

in cota indiviza

10.

CMI Ghelbereu Sorin

Contract concesiune

17,85 mp

in cota indiviza

11.

CMI Nicolae Doina

Contract concesiune

17,85 mp

in cota indiviza

12.

CMI Artene Romeo Emest

Contract concesiune

17,85 mp

in cota indiviza

13.

CMI Alecu Zerafia Valentina

Contract concesiune

17,85 mp

in cota indiviza

14.

CMI Galtanu Romei

Contract concesiune

16,68 mp

in cota indiviza

15.

CMI Mircea Irina Maria

Contract concesiune

16,68 mp

in cota indiviza

16.

CMI Oprei Ileana

Contract concesiune

17,42 mp

in cota indiviza

17.

CMI Luiceanu Traian

Contract concesiune

17,42 mp

in cota indiviza

18.

CMI Tache Elena

Contract concesiune

17,17 mp

in cota indiviza

19.

CMI Plisca Georgeta

Contract concesiune

17,17 mp

in cota indiviza

20.

CMI Antonescu Ana Maria

Contract concesiune

17,71 mp

in cota indiviza

21.

CMI Morar Carmen

Contract concesiune

17,71 mp

in cota indiviza

22.

CMI Duca Monica

Contract concesiune

20,09 mp

in cota indiviza

23.

CMI Slobozeanu Camelia

Contract concesiune

20,09 mp

in cota indiviza

Dispensar APtAYf/Zf/Z Adresa Str. Apusului nr. 63, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Isar Cristina

Contract concesiune

16,38 mp

8,82 mp

2.

CMI Stancu Janeta

Contract concesiune

16,38 mp

8,82 mp

3.

CMI Luca Rodica

Contract concesiune

16,38 mp

8,82 mp

4.

CMI Dinescu Adriana

Contract concesiune

16,38 mp

8,82 mp

5.

CMI Multescu Florentina

Contract concesiune

16,38 mp

8,82 mp

6.

CMI Gomoiu Elena

Contract concesiune

16,38 mp

8,82 mp

7.

CMI Popescu Mihaela

Contract concesiune

16,38 mp

17,63 mp

8.

CMI Vilceanu Adina

Contract concesiune

16,38 mp

8,82 mp

9.

CMI Economu Cristina

Contract concesiune

16,38 mp

8,82 mp

10.

CMI Parsa Montagh Babak

Contract concesiune

17,00 mp

18,28 mp

11.

CMI Busoi Grigore

Contract concesiune

34,56 mp

37,16 mp

12.

SC Medicover Rombel SRL

Contract concesiune

27,37 mp

17,82 mp

13.

CMI Sterie Lucia

Contract concesiune

16,00 mp

7,94 mp

14.

CMI Rapiteanu Carmen

Contract concesiune

16,00 mp

7,94 mp

15.

CMI Marțian Marinela

Contract concesiune

16,73 mp

8,30 mp

16.

CMI Dragan Constanta

Contract concesiune

16,73 mp

8,30 mp

17.

SC Maria Elena Center

Medical

Contract concesiune

50,00 mp

41,06 mp

18.

CMI Fotiade Doru Constantin

Contract concesiune

15,84 mp

13,00 mp

19.

CMI Ardeleanu Mihaela Ionela

Contract concesiune

19,26 mp

15,81 mp

20.

CMI Dutu Bogdan Sorin

Contract concesiune

19,26 mp

15,81 mp

21

CMI Botez Magdalena

Contract concesiune

31,68 mp

26,02 mp

22.

CMI Popescu Aurelia

Contract concesiune

19,62 mp

16,11 mp

23.

CMI Sotingeanu Elena

Contract concesiune

16,21 mp

14,99 mp

24.

CMI Comanici Florina

Contract concesiune

16,21 mp

14,99 mp

25.

CMI Teodorescu Elena

Contract concesiune

16,25 mp

15,02 mp

26.

CMI Radut Luiza

Contract concesiune

16,25 mp

15,02 mp

27.

CMI Curelea Liliana

Contract concesiune

16,34 mp

15,10 mp

28.

CMI Greceanu Smarandita

Contract concesiune

16,34 mp

15,10 mp

29.

CMI Stoicescu Lucretia

Contract concesiune

16,25 mp

15,02 mp

30.

CMI Huzlau Gabriela

Contract concesiune

16,25 mp

15,02 mp

31.

CMI Paslaru Lavinia Diana

Contract concesiune -in curs de

semnare

19,62 mp

3,95 mp

32..

Societatea Comerciale Complex Reumatologie Dr. Fulvia Stefanescu SRL

Contract concesiune

31,50 mp

12,68 mp

Dispensar GIULESTI Stomatologie Adresa Calea Giulesti nr. 105, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf corn

1.

CMI Gheorghe Maria

Contract concesiune

10,84 mp

7,86 mp

2.

CMI Ciocea Carmen

Contract concesiune

10,84 mp

7,86 mp

3.

S.C. LenyDENTSRL

Contract concesiune

11,65 mp

16,89 mp

4.

CMI Sararoiu Elena

Contract concesiune

11,65 mp

16,89 mp

5.

CPI Voicu Adriana

Contract comodat

9,88 mp

6.

CPI Simulescu Emilian Ioan

Contract comodat

9,12 mp

7.

CPI Dobrescu Dragos

Contract comodat

9,88 mp

8.

CPI Stanescu Angela Luminița

Contract comodat

9,88 mp

9.

CPI Dumitru Roger Ion

Contract comodat

10,52 mp

10.

CPI Draghici Daniela

Contract comodat

10,52 mp

Dispensar GIULESTI ULMI Adresa Calea Giulesti nr. 135, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila

Supraf com

1.

CMI Vasilescu Mariana

Contract concesiune

15,54 mp

15,28 mp

2.

CMI Anastasescu Simona

Contract concesiune

14,96 mp

25,24 mp

3.

CMI Ghelbereu Luminița

Contract concesiune

15,54 mp

15,28 mp

4.

CMI Avram Constantin

Contract concesiune

15,54 mp

15,28 mp

5.

CMI Axente Maria

Contract concesiune

15,54 mp

15,28 mp

6.

CMI Ursea Adrian

Contract concesiune

15,54 mp

30,56 mp

7.

CMI Capatana Serban Alexandru

Contract concesiune

40,20 mp

25,24 mp

8.

CMI Farcasanu Mariana

Contract concesiune

40,20 mp

25,24 mp

9.

CMI Mihaescu Titlivia Crenguța

Contract concesiune

65,43mp

50,47mp

10.

CMI Zoitanu Dana Victoria

Contract concesiune

15,54 mp

15,28 mp

11.

CMI Florea Constantin Danut

Contract concesiune

15,54 mp

15,28 mp

12.

CMI Diaconu Cristian

Contract Concesiune

65,43mp

50,47mp

CETATEA HISTRIEI Situata in Str. Cetatea Histriei nr. 12, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Sp. utila

Sp. comune

1

S.C. Mediclin A&M SRL

Contract concesiune

111,11 mp

61,07 mp

2

S.C. IDS Laboratories SRL

Contract concesiune

93 mp

51,15 mp

3

CMI Marinescu Dana Mihaela

Contract concesiune

99,69 mp

47,50 mp

4

CMI Andrei Simona Mihaela

Contract concesiune

21,86 mp

12,10 mp

5

SC Acon Med SRL

Contract concesiune

65,38 mp

37,64 mp

6

CMI Vizitas Greti

Contract concesiune

20,49 mp

22,81 mp

7

CMI Manole Gavrilescu Laurentiu Ștefan

Contract concesiune

30,15 mp

28,03 mp

8

CMI lacomi Adriana

Contract concesiune

29,17 mp

17,3 mp

9

CMI Ionescu Rodica Manuela

Contract concesiune

42,29 mp

14,61 mp

10

CMI Drimbareanu Gabriela

Contract concesiune

42,29 mp

14,61 mp

11

CMI David Elena

Contract concesiune

20,35 mp

7,89mp

12

CMI Musa Haciaturian Carmen

Contract concesiune

30,59 mp

25,18mp

13

CMI Frank Ștefana

Contract comodat

10,1 mp

5,2mp

14

CMI Roșea Irina Mirela

Contract concesiune

10,1 mp

5,2mp

15

CMI Lascu Mioara Iulia

Contract concesiune

10,1 mp

5,2mp

16

CMI Aldea Mihaela Paula

Contract concesiune

10,1 mp

5,2mp

17

CMI Asaftei Janina

Contract concesiune

10,1 mp

5,2mp

18

CMI Grecu Elionora

Contract concesiune

10,1 mp

5,2mp

19

SC Dali Medical SRL

Contract concesiune

76,27 mp

47,09mp

20

CMI Viulet Bertha Ecaterina

Contract concesiune

16,93 mp

10,35mp

21

CMI Schiopu Cornelia

Contract concesiune

17,6 mp

10,61 mp

22

CMI Diaconescu Dumitru Liviu

Contract concesiune

17,6 mp

10,61 mp

23

CMI Cojocaru Stela

Contract concesiune

71,93 mp

19,3mp

24

CMI Josanu Maria

Contract concesiune

71,93 mp

19,3mp

25

CMI Tataru Marinescu Rodi ca

Contract concesiune

42,42 mp

13,91 mp

26

CMI Tolea Lucia

Contract concesiune

39,29 mp

13,91 mp

27

CMI Ciubotaru Aniela

Contract concesiune

20,97 mp

10,96mp

28

SC Mongin Medical SRL

Contract concesiune

32,07 mp

17,74mp

29

SC Rosana Medical SRL

Contract concesiune

73,46 mp

44,74 mp

30

SC Rosana Medical SRL

Contract concesiune

71,64 mp

43,64mp

31

CMI Paunescu Carmen Alexandra Virginia

Contract concesiune

21,86mp

12,10mp

CENTRUL MEDICAL DRUMUL TABEREI

Str. Pravat nr. 12, sector 6

Nr.

Ctr

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Scabinet

Sp comun

1.

CMI Scarlat Rodica

Contract concesiune

17,11 mp

4,42 mp

2.

CMI Gheorghita Teodor

Contract concesiune

17,11 mp

4,42 mp

3.

CMI Ciomu Diana Mihaela

Contract concesiune

17,11 mp

4,42 mp

4.

CMI Paraschiv Carmen Femanda

Contract concesiune

17,11 mp

4,42 mp

5.

CMI Ratiu Georgeta

Contract concesiune

17,11 mp

4,42 mp

6.

CMI Constantin Alina

Contract concesiune

27,04 mp

6,12 mp

7.

CMI Milea Viorica

Contract concesiune

17,42 mp

4,50 mp

8.

CMI Zamfir Livia Mihaela

Contract concesiune

17,42 mp

4,50 mp

9.

CMI Rus Cristina

Contract concesiune

17,52 mp

4,52 mp

10.

CMI Pitigoi Constanta Eugenia

Contract concesiune

17,52 mp

4,52 mp

11.

CMI Dumitru Natalia Rodica

Contract concesiune

16,94 mp

4,37 mp

12.

CMI Banu Adriana Corina

Contract concesiune

16,94 mp

4,37 mp

13.

CMI Alexandrescu Luminița Mirela

Contract concesiune

15,80 mp

4,08 mp

14.

CMI Damian Ina Ioana

Contract concesiune

15,80 mp

4,08 mp

15.

CMI Macsuta Sabina

Contract concesiune

87,29 mp

54,89 mp

16.

CMI Panculescu Elena

Contract concesiune

90,29 mp

21,76 mp

17.

CMI Suma Sebastian

Contract concesiune

90,29 mp

21,76 mp

18.

CMI Cacoveanu Stefania

Contract concesiune

46,86 mp

12,10 mp

19.

CMI Marinescu Elena

Contract concesiune

46,86 mp

12,10 mp

20.

CMI Sapunarescu Maria

Contract concesiune

32,27 mp

33,15 mp

21.

CMI Marcu Ion

Contract concesiune

27,92 mp

33,14 mp

22.

CMI Contor Simona

Contract concesiune

18,03 mp

11,67 mp

23.

CMI Savulescu Ștefan

Contract concesiune

18,03 mp

11,67 mp

24.

CMI Panazan Ioana Lucia

Contract concesiune

35,96 mp

19,80 mp

25.

CMI Proca Iulian

Contract concesiune

35,96 mp

19,80 mp

26.

CMI Sirbu Vasilica

Contract concesiune

33,34 mp

31,43 mp

27.

CMI Nicolau Carmen

Contract concesiune

18,47 mp

28.

CMI Sescu Cristina Daniela

Contract concesiune

27,91 mp    31,15 mp

29.

CMI Apostol Iuliana

Contract concesiune

33,34 mp    31,33 mp

30.

CMI Bulandra Sorin Andrei

Contract concesiune

48,83 mp    30,35 mp

31.

CMI Sencovici Andrei

Contract concesiune

48,83 mp    30,35 mp

32.

CMI Bolohan Ionuta Mihaela

Contract concesiune

18,03 mp    10,12 mp

33.

CMI Vasile Viorica

Contract concesiune

18,03 mp    17,50 mp

34.

CMI Pop Doina Margareta Constanta

Contract concesiune

18,42 mp    18,20 mp

35.

CMI Bude Mariana

Contract concesiune

18,42 mp    18,20 mp

36.

CMI Bonchis Alexandru

Contract concesiune

18,42 mp    18,20 mp

37.

CMI Haritinian Lucia

Contract concesiune

78,42 mp    119,20 mp

38.

CMI Popescu Paula

Contract concesiune

18,42 mp    18,20 mp

39.

CMI Stoiculecu Madalina

Contract concesiune

13,28 mp    13,85 mp

40.

CMI Farcas Maria-Magdalena

Contract concesiune

13,28 mp    13,85 mp

41.

CMI Radulescu Maria

Contract concesiune

13,28 mp    13,85 mp

42.

CMI Pitulice Elena Georgiana

Contract concesiune

13,28 mp    27,70 mp

43.

CMI Bucur Camelia

Contract concesiune

13,28 mp    13,85 mp

44.

CMI Tirpea Andrei

Contract concesiune

13,28 mp    13,85 mp

45.

CMI Moisin Maria

Contract concesiune

13,28 mp    27,70 mp

46.

CMI Grumaz Emilia

Contract concesiune

18,03 mp    37,00 mp

47.

CMI Manescu Voichita Mihaela

Contract concesiune

56,88 mp    65,30 mp

48.

CMI Rogozea Bogdan

Contract concesiune

18,42 mp    21,20 mp

49.

CMI Nicola Maria

Contract concesiune

30,15 mp    17,30 mp

50.

CMI Gheorghiu Anca Irinel

Contract concesiune

30,15 mp    17,30 mp

51.

Centrul de Diagnostic si Tratament Medira SRL

Contract concesiune

30,50 mp    47,40 mp

52.

CMI Zalutchi Mihai

Contract comodat

-are 65 de ani

53.

CMI Enachescu Arianda

Contract concesiune

13,28 mp    13,85 mp4446
M

5051535456


54.

CMI Jigau Irina

Contract concesiune

16 mp

11,80 mp

55.

CPI Petre Rodica Maria

Contract comodat

18,42 mp

56.

CPI. Popa Elena

Contract comodat

31,70 mp

57.

CPI Popa Valentin Ioan

Contract comodat

31,70 mp

58.

CPI Rotari Mihaela

Contract comodat

18,42 mp

59.

CPI Slavic Eugenia

Contract comodat

18,42 mp

60.

CPI Balan Oana Lola

Contract comodat

31,70 mp

61.

CPI Badoiu Florina Daniela

Contract comodat

36,45 mp

62.

CPI Petriu Francisc Traian

Contract comodat

36,45 mp

63.

CPI Mustatea Ana

Contract comodat

18,42 mp

64.

CPI Iorga Stefania

Contract comodat

18,42 mp

65.

CPI Petriu Ion

Contract comodat

36,45 mp

Dispensar Situat in Drumul Taberei nr. 124-126, sector 6, București

Nr.

Crt.

TITULAR CMI

TIP CONTRACT

Supraf utila    Supraf corn

1.

CMI Marinescu Maria Elena

Contract inchiriere AFI

254,14 mp

2.

CMI Popescu Longinus

Contract inchiriere AFI

254,14 mp

3.

CMI Barbulescu Carmen Angela

Contract inchiriere AFI

254,14 mp

4.

CMI Fuiorea Luminița Cristina

Contract inchiriere AFI

254,14 mp

5.

CMI Dobrin Adrian

Contract inchiriere AFI

254,14 mp

6.

CMI Munteanu Geanina

Contract inchiriere AFI

254,14 mp

7.

CMI Homescu Gabriela

Contract inchiriere AFI

254,14 mp

8.

CMI Pimacu Mihaela

Contract inchiriere AFI

254,14 mp

9.

CMI Ionescu Luminița

Contract inchiriere AFI

254,14 mp

10.

CMI Zinca Sorina

Contract inchiriere AFI

254,14 mp