Hotărârea nr. 180/2006

HOTARAREnr. 180 din 2006-07-27 HOTARIRE 180 din 27/07/2006 PRIVIND ACORDAREA CONCEDIULUI DE ODIHNA SUPLIMENTAR PERSONALULUI CENTRULUI DE CALCUL
HOTARIRE nr. 180 din 27/07/2006
HOTARIRE 180 din 27/07/2006

HOTARIRE    180 din 27/07/2006

PRIVIND ACORDAREA CONCEDIULUI DE ODIHNA SUPLIMENTAR PERSONALULUI CENTRULUI DE CALCUL

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind acordarea concediului de odihna suplimentar personalului

Centrului de Calcul

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate intocmit de Directia Resurse Umane;

Vazand  Raportul Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.18 alin.(1) si ale art.21 din Hotararea Guvernului nr.250/1992 republicata, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica;

            Tinand seama de referatul Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.20882/R/13.06.2006, de buletinul de determinare prin expertiza nr.488/19.05.2006 eliberat de Directia de sanatate publica Bucuresti din cadrul Ministerului Sanatatii si de buletinul de masuratori nr.114/30.03.2006 eliberat de M.A.N - Unitatea Militara-02512 Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.9 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se aproba acordarea unui concediu de odihna suplimentar de 3 zile in fiecare an calendaristic pentru personalul Centrului de Calcul, care isi desfasoara activitatea in locurile de munca stabilite in anexa care face parte integranta din aceasta.

            Art.2 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Centrul de Calcul vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                                          

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 180

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa la H.C.M.B nr. JâO din

Centrul de Calcul

Lista locurilor de muncă din sediul B-dul Regina Elisabeta nr. 16,sector 3, pentru care se acordă concediu de odihnă suplimentar:

Nr.crt

COMPARTIMENTUL

1

CONDUCERE

2

SECȚIA BANCA DE DATE URBANE

3

ATELIER STRATEGIE

4

SECȚIA PROIECTARE

5

SECȚIA INTERNET, INTRANET

6

SECȚIA EXPLOATARE

7

ATELIER INSTRUIRE

8

BIROU APROVIZIONARE , AD-TIV, PSI

9

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS -JURIDIC

10

BIROU RESURSE UMANE

11

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE