Hotărârea nr. 18/2006

HOTARAREnr. 18 din 2006-01-26 HOTARIRE 18 din 26/01/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARILOR "ALIMENTAREA CU UTILITATI A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN STRADA ION USURELU, SECTOR 5 "
HOT. 18 26/01/2006
HOTARIRE 18 din 26/01/2006

HOTARIRE     18 din 26/01/2006

PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARILOR "ALIMENTAREA CU UTILITATI A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN STRADA ION USURELU, SECTOR 5 "

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind declararea de utilitate publica a lucrarilor „Alimentarea cu utilitati a ansamblului de locuinte din strada Ion Usurelu, sector 5”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice si al Secretariatului Comisiei de Cercetare Prealabila in vederea declararii de utilitate publica a lucrarilor de interes local;

Conform PV. Nr.15/1911/121/2005 intocmit de Secretariatul Comisiei de Cercetare Prealabila in vederea declararii de utilitate publica a lucrarilor „Alimentarea cu utilitati a ansamblului de locuinte din strada Ion Usurelu, sector 5”, cu ocazia deliberarilor;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.204/2005 si DPG nr.1911/2005;

Tinand seama de prevederile din art.7(1), art.10 din Legea nr.33/1994 si ale art.22 din HG nr.583/1994 privind Procedura de Declarare a  Utilitatii Publice;

In temeiul art.38 (1) si (3) si art.46 (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se declara de utilitate publica lucrarile de interes local „Alimentarea cu utilitati a ansamblului de locuinte din strada Ion Usurelu, sector 5”.

Art.2 - Expropriator este Municipiul Bucuresti.

Art.3 – Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul PMB, sediul Primariei sectorului 5 si prin publicare in presa locala.

Art.4 - Directia Utilitati Publice, Directia Juridic Contencios si Legislatie, Directia Financiar Contabilitate si Directia Achizitii Concesionari, Contracte vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 18